Kritiky.cz >

Expanze Wrath of the Druids pro Assassin’s Creed Valhalla nás...

Expanze Wrath of the Druids pro Assassin’s Creed Valhalla nás zave­de do irské­ho Dublinu. Děj se bude točit kolem sta­ro­dáv­né­ho kul­tu. DLC vyjde 29. 4. a pro­dá­vat se bude za €25 (653 Kč). Read more »

Techland potvrzuje, Dying Light 2 vyjde v letošním roce....

Techland potvr­zu­je, Dying Light 2 vyjde v letoš­ním roce. Hráče ale pro­sí ješ­tě o tro­chu času na vývoj. Read more »

Microsoft Store předčasně odhalil Tomb Raider: Definitive...

Microsoft Store před­čas­ně odha­lil Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Kolekce zahr­nu­je všech­ny tři díly ve 4K roz­li­še­ní za pod­po­ry HDR. Vyjde 17. břez­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Povedený soulslike titul Mortal Shell míří na next-gen...

Povedený soul­sli­ke titul Mortal Shell míří na next-gen kon­zo­le ve vylep­še­né ver­zi. Na PS5 a Xbox Series X pobě­ží ve 4K roz­li­še­ní při 60 sním­cích za sekun­du. Mortal Shell: Enhanced Edition... Read more »

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen...

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen kon­zo­le dora­zí 26. břez­na. Verze pro Nintendo Switch vyjde poz­dě­ji tom­to roce. Read more »

Český PlayStation potvrzuje, Ratchet & Clank: Rift Apart...

Český PlayStation potvr­zu­je, Ratchet & Clank: Rift Apart vyjde pro PS5 s čes­ký­mi titul­ky. Hra vychá­zí 11. 6. letoš­ní­ho roku. Read more »

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří...

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří na Nintendo Switch ve vylep­še­né ver­zi. Remaster vyjde 16. čer­ven­ce letoš­ní­ho roku. Read more »

PS5 exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart oficiálně...

PS5 exklu­zi­vi­ta Ratchet & Clank: Rift Apart ofi­ci­ál­ně vyjde 11. 6. letoš­ní­ho roku. Read more »

Evil Genius 2: World Domination vyjde pro PC 30. března...

Evil Genius 2: World Domination vyjde pro PC 30. břez­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Omlazená trilogie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC,...

Omlazená tri­lo­gie Mass Effect: Legendary Edition vyjde pro PC, PS4 a Xbox One 14. květ­na letoš­ní­ho roku. Read more »

Sony odstranila datumy vydání nadcházejících third-party...

Sony odstra­ni­la datumy vydá­ní nad­chá­ze­jí­cích third-party titu­lů. Před týd­nem na veletr­hu CES 2021 jsme se při­tom dozvě­dě­li, že Kena: Bridge of Spirits vyjde v břez­nu 2021, Solar Ash dora­zí v červ­nu... Read more »

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín...

Mass Effect: Legendary Edition vyjde 12. 3. 2021. Termín vydá­ní před­čas­ně odha­lil sin­ga­pur­ský obchod Shopitree a turec­ký GSSHOP. Read more »

Biomutant vyjde v dalším fiskálním roce společnosti THQ...

Biomutant vyjde v dal­ším fiskál­ním roce spo­leč­nos­ti THQ Nordic. Tedy někdy v roz­me­zí od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022. Read more »

Return to Nangrim evokuje The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na...

Return to Nangrim evo­ku­je The Elder Scrolls. Fantasy RPG, na kte­rém pra­cu­je malé stu­dio Sycoforge o 30 lidech vyjde příští rok. Read more »

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na první DLC pro...

CD Projekt Red začal na svém webu lákat na prv­ní DLC pro Cyberpunk 2077. Bezplatný doda­tek bude zdar­ma, a vyjde už ze začát­ku příští­ho roku. Read more »

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby herce Brucea...

V Evil Dead: The Game se v roli Ashe Williamse coby her­ce Brucea Campbella posta­ví­me pro­ti zlu. Hra inspi­ro­va­ná fil­my The Evil Dead, Evil Dead 2: Dead by Dawn, Army... Read more »

Crimson Desert je novým počinem od autorů Black Desert...

Crimson Desert je novým poči­nem od auto­rů Black Desert Online, kte­rý doka­zu­je, že i MMO může vypa­dat skvě­le. Původně mělo jít prequel, ale nako­nec je z něj plno­hod­not­ný titul. Crimson Desert... Read more »

Mysteriózní exkluzivita Returnal pro PS5 dostává nový...

Mysteriózní exklu­zi­vi­ta Returnal pro PS5 dostá­vá nový trai­ler. Vyjde už 19. břez­na 2021. Read more »

Cyberpunk 2077 v Česku a na Slovensku vyjde v pátek v 1:00...

Cyberpunk 2077 v Česku a na Slovensku vyjde v pátek v 1:00 ráno. Read more »

FIFA 21 míří na next-gen konzole. Vylepšení kromě lepší...

FIFA 21 míří na next-gen kon­zo­le. Vylepšení kro­mě lep­ší gra­fi­ky sli­bu­je rych­lé loa­din­gy, lep­ší pohyb hrá­čů i ani­ma­ce, více detai­lů, při­ro­ze­něj­ší nasví­ce­ní, rea­lis­tič­těj­ší tvá­ře, vla­sy i dre­sy. Bezplatná aktu­a­li­za­ce vyjde pro... Read more »

Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický...

Bývalí vývo­já­ří CD Projekt Red před­sta­vu­jí izo­me­t­ric­ký sci-fi horor CryoSpace. Titul, kte­rý ve vás může evo­ko­vat pocit z Vetřelce od pol­ské­ho stu­dia Kuklam Studios vyjde v roce 2022. Read more »

Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do...

Česká his­to­ric­ká stra­te­gie Nebuchadnezzar zasa­ze­ná do Mezopotámie od stu­dia Nepos Games vyjde 17. 2. 2021. Vedle Microsoft Windows dora­zí také na Linux. Read more »

Cyberpunk 2077 vyjde pro PS4 na dvou Blu-ray discích

Cyberpunk 2077 vyjde pro PS4 na dvou Blu-ray dis­cích Read more »

Střílečka Deathloop od Arkane Studios vyjde 21. 5. 2021...

Střílečka Deathloop od Arkane Studios vyjde 21. 5. 2021 exklu­vi­ně pro PlayStation 5 a PC Read more »

Blizzard potvrdil, že World of Warcraft: Shadowlands vyjde 24....

Blizzard potvr­dil, že World of Warcraft: Shadowlands vyjde 24. lis­to­pa­du o půl­no­ci Read more »

Battlefield V vyjde v definitivní edici, která zahrne...

Battlefield V vyjde v defi­ni­tiv­ní edi­ci, kte­rá zahr­ne veš­ke­rý dří­ve vyda­ný obsah Read more »

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. prosince...

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku Read more »

Vyjde God of War: Ragnarok už v únoru roku 2021? Poukazují na...

Vyjde God of War: Ragnarok už v úno­ru roku 2021? Poukazují na to data na IMDB kte­rá pro­zra­zu­jí, že sequel k úspěš­né­mu dílu z roku 2018 vyjde 5. 2. 2021. Sony hru potvr­di­lo na... Read more »

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio...

Destiny 2 míří na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Studio Bungie na next-gen kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X sli­bu­je chod v roz­li­še­ní 4K při 60 sním­cích za sekun­du, zatím­co na slab­ším Xbox... Read more »

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letošního roku

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letoš­ní­ho roku Read more »

Adventura Syberia: The World Before vyjde až příští rok, na...

Adventura Syberia: The World Before vyjde až příští rok, na plat­for­mě Steam si ale může­te vyzkou­šet úvod­ní pro­log Read more »

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spolupráci s Focus Home...

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spo­lu­prá­ci s Focus Home vyví­jí dosud nejam­bi­ci­óz­něj­ší titul ve své his­to­rii. Polské stu­dio při­tom v sou­čas­né době pra­cu­je na Shadow Warrior 3, kte­rý vyjde v příš­tím... Read more »

V rámci 2020 Tokyo Game Show jsme dostali trailer na NieR...

V rám­ci 2020 Tokyo Game Show jsme dosta­li trai­ler na NieR Replicant, což rema­ke hry z roku 2010 a prequel k NieR: Automata. Titul od stu­dia Cavia pod Square Enix vyjde 23. 4.2021... Read more »

Horizon Forbidden West nebude plně next-gen titulem, vyjde...

Horizon Forbidden West nebu­de plně next-gen titu­lem, vyjde totiž kro­mě PlayStation 5 také na PlayStation 4 Read more »

Po letech se konečně vrátíme do Bradavic. Warner Bros. Games...

Po letech se koneč­ně vrá­tí­me do Bradavic. Warner Bros. Games se totiž na PS5 pre­zen­ta­ci roz­hod­lo před­sta­vit Hogwarts Legacy, což je RPG zasa­ze­né do Harry Potter svě­ta, kte­ré vyjde... Read more »

Nový God of War ponese podtitul Ragnarok. Spekulace tedy byly...

Nový God of War pone­se podti­tul Ragnarok. Spekulace tedy byly prav­di­vé a co víc, při­pra­vo­va­ný next-gen titul od Santa Monica Studio (God of War, The Order: 1886) vyjde už v roce... Read more »

Square Enix se rozhodlo PS5 prezentaci využít k představení...

Square Enix se roz­hod­lo PS5 pre­zen­ta­ci vyu­žít k před­sta­ve­ní Final Fantasy XVI, kte­ré bude prav­dě­po­dob­ně kon­zo­lo­vou exklu­zi­vi­tou ale ved­le toho vyjde poz­dě­ji i na PC Read more »

Gameplay demo z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, který...

Gameplay demo z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, kte­rý vyjde kro­mě PlayStation 5 také na PlayStation 4 Read more »

Kyberpunková záležitost Ghostrunner vyjde 27. října 2020 na...

Kyberpunková zále­ži­tost Ghostrunner vyjde 27. říj­na 2020 na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam), při­čemž už došlo ke spuš­tě­ní předob­jed­ná­vek. Read more »

Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod,...

Gameplay trai­ler na adven­tu­ru Twin Mirror od stu­dia Dontnod, kte­rá vyjde 1. pro­sin­ce na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Read more »

FPS záležitost Second Extinction s dinosaury vyjde už 13. 10....

FPS zále­ži­tost Second Extinction s dino­sau­ry vyjde už 13. 10. v před­běž­ném pří­stu­pu. Ten bude na plat­for­mě Steam dostup­ný za €25 (666 Kč) Read more »

Mafia: Definitivní edice u nás vyjde 25. 9 v 1:00 ráno

Mafia: Definitivní edi­ce u nás vyjde 25. 9 v 1:00 ráno Read more »

Razer představil své žvýkačky Respawn. Ty vám za pomocí...

Razer před­sta­vil své žvý­kač­ky Respawn. Ty vám za pomo­cí vita­mí­nu B pomů­žou k lep­ším reak­cím. Na výběr bude ze tří pří­chu­tí - gra­ná­to­vé jabl­ko, meloun a men­tol. Balení 10 kra­bi­ček dohro­ma­dy... Read more »

RollerCoaster Tycoon 3 od studia Frontier Developments vyjde 24....

RollerCoaster Tycoon 3 od stu­dia Frontier Developments vyjde 24. 9. v  kom­plet­ní edi­ci Read more »

Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo...

Nová Zelda je prý ješ­tě dale­ko, mís­to toho Nintendo ozná­mi­lo Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je prequel posled­ní Zeldy, kte­rý se ode­hrá­vá 100 let před pří­bě­hem Breath of... Read more »

Ride 4 vyjde i na novou generaci konzolí

Ride 4 vyjde i na novou gene­ra­ci kon­zo­lí Read more »

Studio Ripstone oznamuje Poker Club. Hra nabídne turnaje až...

Studio Ripstone ozna­mu­je Poker Club. Hra nabíd­ne tur­na­je až pro 200 hrá­čů a pod­po­ru ray-tracingu. Titul vyjde na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Read more »

Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5

Český sur­vi­val Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5 Read more »

Horor Quantum Error si má brát inspiraci z povídek od...

Horor Quantum Error si má brát inspi­ra­ci z poví­dek od Lovecrafta a horo­vo­vé série Dead Space. Exkluzivní next-gen titul pro PS4 a PS5 od stu­dia TeamKill Media vyjde někdy v prů­bě­hu příští­ho roku. Read more »

Atmosferická plošinovka Little Nightmares 2 vyjde už 11....

Atmosferická plo­ši­nov­ka Little Nightmares 2 vyjde už 11. úno­ra příští­ho roku na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows Read more »
Stránka načtena za 2,92068 s | počet dotazů: 257 | paměť: 48552 KB. | 22.04.2024 - 15:27:27