Kritiky.cz > Recenze knih > Malé kroky s velkým účinkem

Malé kroky s velkým účinkem

130436 600 0 fit
130436 600 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes a den­ně čte­me člán­ky, v tele­vi­zi vyska­ku­jí rekla­my, jací bychom měli být – zdra­ví, sebe­vě­do­mí, nekou­řit, nepít alko­hol, být štíh­lí, spor­to­vat, být spo­ko­je­ní a to nej­lé­pe vše najed­nou. Ale málo­kdo má všech­no, málo­kdo je spo­ko­je­ný sám se sebou, se svým živo­tem. Ale změ­ny vedou­cí k lep­ší­mu živo­tu zase nesto­jí tolik úsi­lí, jak by se zdá­lo a o tom se sna­ží pře­svěd­čit kni­ha Malé kro­ky s vel­kým účin­kem.

Autorka, psy­cho­te­ra­pe­u­t­ka a kouč­ka, se zamě­řu­je na změ­nu návy­ků, díky kte­rým poté snáz dosáh­ne­me našich vysně­ných či vyty­če­ných cílů. A cíl už je na kaž­dém z nás, jaký si sta­no­ví. Kniha je tedy urče­na kaž­dé­mu, kdo se chce roz­ví­jet a pra­co­vat na sobě, jen tře­ba neví jak.

Nejprve autor­ka vysvět­lu­je, co vlast­ně návyk je, jaké jsou jeho výho­dy – např. usnad­ňu­je nám den­ně fun­go­vat bez vel­ké náma­hy a pře­mýš­le­ní, na dru­hou stra­nu ne všech­ny návy­ky jsou pro nás pří­nos­né či funkč­ní. Poradí, jak odli­ší­te dob­ré návy­ky od špat­ných.

V dal­ší kapi­to­le se dozví­te, jak vzni­ka­jí návy­ky, že pře­svěd­če­ní pro nás byla mož­ná v minu­los­ti pří­nos­ná, ale teď to tak již není a jak se zamě­řit na svá pře­svěd­če­ní. Aby člo­věk mohl vytvo­řit nové návy­ky, je tře­ba, aby měl něja­ký sys­tém, postu­po­vat krů­ček po krůč­ku, správ­ně defi­no­vat zámě­ry a cíle. Aby se nový návyk udr­žel, je tře­ba ho neu­stá­le opa­ko­vat, čímž se posi­lu­je a po čase se tak může auto­ma­ti­zo­vat. Toto je nároč­ná část, kdy se nesmí­me vrá­tit do sta­rých zaje­tých kole­jí a autor­ka při­ná­ší tipy a tri­ky na to, jak toho dosáh­nout.

V posled­ní kapi­to­le pak násle­du­jí obec­né rady k psy­cho­hy­gi­e­ně, že je tře­ba dosta­teč­ně spát, hýbat se, jíst zdra­vé jíd­lo a také se nestre­so­vat.

Knihu pova­žu­ji za zají­ma­vou a pří­nos­nou, kte­rá vás pro­ve­de pro­ce­sem iden­ti­fi­ka­ce sta­rých návy­ků, zjiš­tě­ním, zda je stá­le uži­teč­né návy­ky udr­žo­vat, nebo nastal čas je pus­tit a nahra­dit nový­mi, kte­ré vám budou více slou­žit ke pro­spě­chu.


Autor: Miriam Junge

Nakladatelství: Grada

Žánr: osob­ní roz­voj

Počet stran: 176

Hodnocení: 93 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Praktické rady, jak se zbavit úzkosti12. dubna 2021 Praktické rady, jak se zbavit úzkosti Také někdy zažíváte pocity úzkosti, které vás pohltí a těžce se vám s nimi bojuje? Bojíte se udělat nový krok? Pořád se vám honí hlavou jen negativní scénáře a představy, co hrozného se […] Posted in Recenze knih
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství lásky k sobě17. června 2024 Tajemství lásky k sobě Všichni toužíme, aby nás někdo miloval, respektoval, zajímal se o nás. Základ všeho je však mít rád sám sebe, tedy láska k sobě. Skřípou vám vztahy, máte pocit, že vás nikdo nerespektuje a […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Malé tečky světla1. března 2024 Malé tečky světla Kniha "Malé tečky světla", od mé oblíbené autorky knihy "Štědrý bylinářův rok" Zuzany Švédové, si mě získala hned na první pohled pro svojí kouzelnou moudrou obálku s nádechem něhy a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Toko-pa Turner: Přináležení17. října 2022 Toko-pa Turner: Přináležení Je důležité někam patřit. Mít své kořeny, mít místo, kde se můžete napít živé vody. Mít místo, ve světě i ve své duši, kde jste doma. Kde přináležíte smyslu života, světu, sobě. Nebudu […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14833 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71881 KB. | 20.07.2024 - 23:47:28