Kritiky.cz >

Všechny nové hry od Bethesdy zamíří v den vydání do Xbox...

Všechny nové hry od Bethesdy zamí­ří v den vydá­ní do Xbox Game Pass, potvr­dil Phil Spencer v rám­ci při­ví­tá­ní ZeniMax Media do rodi­ny Xbox Game Studios. Read more »

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstávají konzolovými...

Deathloop a Ghostwire: Tokyo zůstá­va­jí kon­zo­lo­vý­mi exklu­zi­vi­ta­mi pro PlayStation 5. Časovou exklu­zi­vi­tu obou titu­lů akvi­zi­ce Microsoftu v rám­ci ZeniMax Media nena­ru­ši­la. Read more »

Bethesda a ZeniMax Media by v budoucnu mohli tvořit jednu...

Bethesda a ZeniMax Media by v budouc­nu moh­li tvo­řit jed­nu spo­leč­nost s názvem Vault. Microsoft o tom nahlas uva­žu­je v doku­men­tu zasla­ném pro­ti­mo­no­pol­ním regu­lač­ním orgá­nům Evropské unie, kte­ré do 5. 3. 2021 roz­hod­nou, zda Microsoft spolk­ne... Read more »

Microsoft definitivně kupuje ZeniMax Media, mateřskou...

Microsoft defi­ni­tiv­ně kupu­je ZeniMax Media, mateř­skou spo­leč­nost Bethesda Softworks. Studia jako id Software (Doom, Rage, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstein) nebo Tango Gameworks (The Evil Within) tak... Read more »
Stránka načtena za 2,30175 s | počet dotazů: 192 | paměť: 46893 KB. | 19.06.2024 - 00:51:26