Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tatínek

Tatínek

200411240927 tatinek4
200411240927 tatinek4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan Svěrák sice nedáv­no odmí­tl nato­čit film pod­le scé­ná­ře své­ho otce, ale to nezna­me­ná, že by ho pře­stal mít rád. Dokumentem Tatínek vzdá­vá hold své­mu otci Zdeňkovi Svěrákovi a jeho celo­ži­vot­ní­mu dílu.

Jan Svěrák a Milan Dostál nato­či­li ve spo­lu­prá­ci množ­ství výpo­vě­dí otce. Jako dru­hý základ­ní sta­veb­ní mate­ri­ál pou­ži­li scé­ny z fil­mů, na kte­rých se sce­náris­tic­ky podí­lel nebo ve kte­rých hrál Zdeněk Svěrák. Obojí potom posklá­da­li do deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vé­ho cel­ku, kte­rý drží při sobě.

Máte-li rádi díla Zdeňka Svěráka, udě­lá­te si na Tatínka urči­tě rádi čas. A Zdeněk Svěrák vás nezkla­me. Jeho milý humor a lid­ská moud­rost čiší sko­ro ze všech zábě­rů, a pro­to vám po celou dobu dívá­ní se vydr­ží na tvá­ři úsměv.

Těžko napsat recen­zi na Tatínka nějak obsáh­le­ji. Snad jen dodám, že celý film vyzní­vá vel­mi mile, ostat­ně stej­ně jako jiná díla pochá­ze­jí­cí od téhle rodi­ny. Doporučuji si „Tatínka“ vypůj­čit nebo zakou­pit na DVD (doku­ment se záro­veň pro­mí­tá z DVD v kinech). Obsahuje totiž ješ­tě dal­ších dva­cet úsměv­ných scén ze Svěrákových fil­mů, kte­ré zavr­šu­jí pří­jem­né večer­ní pose­ze­ní.

O filmu:

Scénář a režie: Jan Svěrák, Martin Dostál
V hlav­ních rolích: Zdeněk Svěrák a jeho rodi­na, kama­rá­di, spo­lu­pra­cov­ní­ci,...
Česko 2004, 92 minut


Podívejte se na hodnocení Tatínek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03698 s | počet dotazů: 260 | paměť: 69423 KB. | 05.12.2023 - 07:14:46