Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ti druzí

Ti druzí

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není mno­ho fil­mů s duchař­skou téma­ti­kou, kte­ré by stá­ly oprav­du za řeč. Na vrcho­lu toho­hle spe­ci­fic­ké­ho žán­ru se po boku Šestého smys­lu hrdě tyčí film se září­cí Nicole Kidman v hlav­ní roli. Dostáváme zde film, kte­rý je posta­ven na napros­to jed­no­du­chých zákla­dech tajem­na staré­ho domu, ovšem atmo­sfé­ra vytvo­ře­ná na těch­to prin­ci­pech je oprav­du výteč­ná a v nej­lep­ších momen­tech by nesta­čil leckterý nůž na její krá­je­ní.

Někdy se svě­ty živých a mrtvých spo­jí v jeden

Příběh se ode­hrá­vá ve osa­mě­lém starém domě na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy Grace čeká se svý­mi dvě­ma dět­mi na návrat man­že­la z bojů pro­ti nacis­tům. Ovšem obě děti trpí záhad­nou aler­gií na den­ní svět­lo, tak­že všech­ny okna a dve­ře jsou zajiš­tě­ny pro­ti jeho prů­cho­du a mat­ka Grace na svých rato­les­tech nad­mí­ru lpí, jeli­kož jsou to jedi­né, co po jejím man­že­lo­vi doma zůsta­lo.

Jak už však název nazna­ču­je, dočká­me se zjiš­tě­ní, že v domě není pou­ze mat­ka s dět­mi a slu­žeb­nic­tvem. V domě zaha­le­ném mlhou se začí­na­jí dít veli­ce zvlášt­ní věci, kte­ré započnou, když Gracina dcer­ka začí­ná mlu­vit o malém hocho­vi Viktorovi, kte­ré­ho v domě občas potká­vá. Některé scé­ny z toho­to fil­mu jen tak neza­po­me­ne­te a ručím vám, že až se ozve ve vašem potem­ně­lém domě zvuk kro­ků zrov­na, když bude­te sami doma, tak bude­te pro­klí­nat Ty dru­hé.

Ve své pod­sta­tě je tenhle film zalo­žen na kla­sic­kých prin­ci­pech kine­ma­to­gra­fie. Celý děj se ode­hrá­vá v jed­nom domě a to jen a jen umoc­ňu­je tajem­nou atmo­sfé­ru. Nepotkáme zde žád­nou z moder­ních tech­nik pro vyvo­lá­ní stra­chu jako je umě­lý colo­ring obra­zu, roz­tře­se­ní kame­ry nebo umě­lé zvu­ky. Ti dru­zí jsou nato­če­ny kla­sic­ky pod­le ově­ře­ných tech­nik pro toče­ní dra­ma­tu. O to víc je k údi­vu, jak moc dob­ře je zvlád­nu­tá emoč­ní strán­ka fil­mu, kte­rá divá­ka nene­chá ode­jít. Takhle bri­lant­ně zvlád­nu­tých sním­ků na svě­tě není mno­ho a už jen pro­to by měl Ty dru­hé bez roz­dí­lu kaž­dý znát.


Podívejte se na hodnocení Ti druzí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zombik – 1524. září 2018 Zombik – 15 Posted in Komiks
  • Předsevzetí27. listopadu 2018 Předsevzetí Posted in Komiks
  • Co si nenechat ujít ve Varech1. července 2016 Co si nenechat ujít ve Varech Dnes začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, což je pro vyznavače kvalitních filmů, filmovým svátkem. Program se připravoval celý rok a produkce vybírala zhruba z 1800 […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Vstupenka do ráje: Julia Roberts, George Clooney sabotují lásku na Bali14. září 2022 Vstupenka do ráje: Julia Roberts, George Clooney sabotují lásku na Bali Zatrpklý rozvedený pár se spojí na Bali, aby překazil nečekané svatební plány své dcery ve filmu Vstupenka do ráje, který tento týden vstupuje do pražských kin s měsíčním předstihem před […] Posted in Filmové recenze
  • Maya (1989)29. března 2012 Maya (1989) Každá zaniklá kultura má svá tajemství a ta mayská zvlášť děsivé! Doktor Sivak se celý život věnoval zkoumání mayské kultury a všech tajemství a bájí, které jsou s ní nějak spjaty. […] Posted in Horory
  • Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky25. února 2019 Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky Nejlepší filmZelená kniha Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody Favoritka Roma Vice Zelená kniha […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Koťátka kočičky Ťapičky22. října 2020 Koťátka kočičky Ťapičky Máte rádi příběhy o kočkách? Hledáte pro své začínající čtenáře vhodnou publikaci? Oblíbili jste si spisovatelku Markétu Harasimovou? Tak je tato kniha určena právě vám.  V jednom domě […] Posted in Recenze knih
  • ZDRAVICE GIJSE BLOMA15. května 2018 ZDRAVICE GIJSE BLOMA Posted in Videa
  • Radka Třeštíková: Bábovky8. května 2016 Radka Třeštíková: Bábovky Zkuste si vybavit ten pocit, když se dává v neděli na stůl ke kávě bábovka. Vůně, která je rozpoznatelná, ale pokaždé je v ní něco nového. Když se náhodou spálí, dají se oříznout okraje a […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58231 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72244 KB. | 25.05.2024 - 09:44:14