Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > To se mi snad zdá – celebrita snů

To se mi snad zdá – celebrita snů

Photo © A24
Photo © A24
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi dáv­no býval herec­kým esem. Dnes je při­nej­lep­ším roz­po­ru­pl­nou figu­rou, kte­rá se občas vyta­sí se zají­ma­vou (a zhus­ta bizar­ní) fil­mo­vou rolí. Řeč je o Nicolasi Cageovi, jenž ten­to­krát osl­ňu­je v ori­gi­nál­ním sním­ku To se mi snad zdá.

Nenápadný vyso­ko­škol­ský pro­fe­sor Paul (Nicolas Cage) se zne­na­dá­ní začne obje­vo­vat ve snech mili­o­nů lidí a sta­ne se tak glo­bál­ní celebri­tou. Jenže záhy zjiš­ťu­je, jakou cenu má slá­va.

ORIGINÁLNÍ
Filmfanatic milu­je ori­gi­nál­ní nápa­dy a To se mi snad zdá spl­ňu­je ten­to málo­kdy uspo­ko­je­ný poža­da­vek doko­na­le. Vážně sme­kám před tím, koho napadla záplet­ka o muži, kte­rý leze lidem z celé­ho svě­ta do snů. Skrze tenhle motiv totiž tvůr­ci mohou tref­ně reflek­to­vat nejed­no spo­le­čen­ské téma.

SPOLEČENSKÁ SONDA
Spíše než sci-fi záplet­ku a řeše­ní toho, jak je mož­né, že se o prů­měr­ném pro­fe­so­ro­vi zdá snad půl­ce svě­ta, čekej­te spo­le­čen­skou son­du. Mystérium ustou­pi­lo kome­di­ál­ním prv­kům a hříč­kám s trap­nos­tí, což fil­mu pro­spí­vá. Stěží si totiž před­sta­vit způ­sob, jakým by vysvět­le­ní záha­dy neskon­či­lo trap­ně.

Některé momen­ty v To se mi snad zdá jsou doslo­va bri­lant­ní a vy si je ulo­ží­te do zla­té­ho fon­du nej­trap­něj­ších fil­tro­va­cích momen­tů. Zaručuji! Norský reži­sér Kristoffer Borgli po zda­ři­lém sním­ku Je mi ze sebe špat­ně potvr­zu­je, že je vychá­ze­jí­cí hvězdou a jeho tvor­bu se vypla­tí sle­do­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11681 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72070 KB. | 13.04.2024 - 07:55:51