Kritiky.cz > Krátké recenze > Toc Toc (2017)

Toc Toc (2017)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wow tles­kám, kla­ním se a vzdá­vám hold. Toc Toc je bez debat nej­lep­ší kome­dií roku a dost mož­ná i posled­ních pár let. Film má napros­to vyni­ka­jí­cí a ori­gi­nál­ní nápad, kde se střet­ne 6 náhod­ných postav, kde kaž­dý trpí jinou OCD poru­chou v čekář­ně u dok­to­ra. Celý film se ode­hrá­vá na jed­nom mís­tě, ale když máte 6 zají­ma­vých postav, kde kaž­dá jed­na je zají­ma­vá a vtip­ná, tak záchva­ty smí­chu jsou nepře­tr­ži­té. Já se smál kaž­dou chví­li po celých 90 minut vku­se bez pře­stá­vek a to se mi tuším u žád­né kome­die ješ­tě nesta­lo ( Možná tak legen­dár­ní Drž Hubu). Místy jsem se cítil jako na diva­del­ním před­sta­ve­ní, ale je to oprav­du záži­tek. Výborně zahra­né s inte­li­gent­ním a tref­ným humo­rem, osca­ro­vý­mi herec­ký­mi výko­ny i zají­ma­vým zvra­tem. Podobné nad­še­ní jsem měl u Italského Naprostí Cizinci. Tourettův syn­drom, fóbie z mik­robů a bak­te­rií, fóbie z čár a syme­t­rie, dio­ge­ne­sův syn­drom a ast­ro­no­mic­ko mate­ma­tic­ké kal­ku­la­ce, pán­bíč­kář­ka a syn­drom neu­stá­lé­ho ově­řo­vá­ní a syn­drom opa­ko­vá­ní slov a vět. Tahle sku­pi­na lidí se oprav­du parád­ně sešla. Chci oka­mži­tě sequel, prequel a spin off a klid­ně si za něj zapla­tím. Maximální dopo­ru­če­ní všem mým přá­te­lům! Příběh****, Akce>Ne, Humor*****, Násilí>Ne, Zábavnost*****, Hudba****, Vizuál****, Atmosféra****, Napětí***. 10/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53946 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71518 KB. | 18.06.2024 - 11:09:13