Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Autor slavného krtečka se narodil před 100 lety.

Autor slavného krtečka se narodil před 100 lety.

Krtek
Krtek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdeněk Miler se naro­dil před 100 lety -  21. úno­ra 1921 a před dlou­hý­mi 64 lety vzni­kl prv­ní film o Krtečkovi Jak krtek ke kalhotkám při­šel. Tento 13 minu­to­vý díl byl prv­ní, ale i posled­ní, mlu­ve­ný a krtek v něm zaží­vá pří­běh o tom, jak si pomo­ci růz­ných zví­řá­tek (čápa, raka, mra­ven­ců…) nechá ušít své mod­ré kalho­ty.

V 60. 70. a 80. Letech nato­čil dal­ších 28 epi­zod, ve kte­rých vyční­va­jí dlou­hé epi­zo­dy ze 60. let. Krtek a autíč­ko je tím nej­lep­ším, co Miler tvo­řil. Ke kva­lit­ním epi­zo­dám pat­ří i Krtek v ZOO, Krtek a ježek a ješ­tě něko­lik dílů, kte­ré lze bez pro­blé­mů neu­stá­le pouš­tět stá­le doko­la.

Po roce 1989 Miler nato­čil ješ­tě 29 dílů, ve kte­rých zaži­je­me ješ­tě mno­ho pří­hod. Na roz­díl od prv­ní půl­ky epi­zod seri­á­lu o krt­ko­vi se posled­ních 30 dílů věnu­je hlav­ně „nepří­rod­ním“ téma­tům, tech­ni­ce a nere­ál­ným pří­rod­ním věcem.

Ve 90. letech nato­čil něko­lik kon­tro­verz­ních epi­zod. V půl­ho­di­no­vém dílu Krtek ve snu zaži­je­me pří­běh krt­ka v rám­ci moder­ní­ho muže, kte­rý ve svém sci-fi domě s moder­ní­mi vymo­že­nost­mi usne a ve snu spo­lu s krkem zaži­je vyslo­ve­ně „návrat“ ke pří­ro­dě.

Nesmíme zapo­me­nout i na díl Krtek a mamin­ka, kde v rám­ci námluv dvou zají­ců zaži­je jejich svat­bu a ve finá­le i porod jejich dětí.

V posled­ním díle z roku 2002 zavr­šil „Krtkovu“ tvor­bu pří­bě­hem Krtek a žab­ka, ve kte­rém díky neo­pa­tr­né žab­ce nedo­jde krtek se svo­jí part­ner­kou na dis­ko­té­ku a zemře. Naštěstí ale díky ope­čo­vá­ní myš­ky a žab­ky zno­vu oži­je a tak pří­běh má šťast­ný konec.


Foto: Future Film Kinoscreen,Youtube/Biancaner Scotter, Youtube/Krtek / The Mole


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40412 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71616 KB. | 22.06.2024 - 17:48:24