Kritiky.cz > Recenze knih > Stephen King - To

Stephen King - To

it
it
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není mno­ho auto­rů, kte­ří by měli tak odda­nou a věr­nou čte­nář­skou základ­nu. Zároveň není ani tolik auto­rů, kte­ří by se moh­li pyš­nit tím, že sko­ro všech­na jejich díla byla zfil­mo­vá­na.

King je pros­tě „king“, i navzdo­ry tomu, že leckte­rá kri­ti­ka jej zrov­na nemi­lu­je.

„To“ je jed­ním z nej­znám­něj­ším (a mož­ná i nej­lep­ších) auto­ro­vých romá­nů, přes­to jsem se k jeho čet­bě dostal až nedáv­no. Jedná se o obří pub­li­ka­ci, jejíž počet strá­nek se zasta­ví až za čís­lov­kou 1000. Děj ale roz­hod­ně není vypl­něn něja­kou pře­by­teč­nou „vatou“, sám King kni­hu psal v letech 1981 - 85, tak­že pří­běh mu v hla­vě jis­tě pěk­ně zrál a kvasil. Zajímavé je i roz­vr­že­ní celé­ho děje, kdy se čte­nář postup­ně sezna­mu­je s hlav­ní­mi posta­va­mi a kdy se čas­to - a veli­ce kre­a­tiv­ně - stří­dá i časo­vé obdo­bí ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Osobně mi asi nej­ví­ce vyho­vo­val rok 1958 a onen základ­ní motiv v pod­sta­tě bez­moc­ných dětí boju­jí­cích pro­ti zlu a záro­veň si uží­va­jí­cích dlou­ho­o­če­ká­va­né prázd­ni­ny způ­so­bem pro svůj věk (11 let) typic­kým. Knihu pocho­pi­tel­ně lze růz­ně inter­pre­to­vat, poměr­ně zjev­ný by mohl být freu­dov­ský výklad kon­ce latent­ní­ho obdo­bí vývo­je a nástup geni­tál­ní­ho, tedy ztrá­ta dět­ství a pozvol­ný vstup do svě­ta dospě­lých, nicmé­ně jsem si vědom toho, že „banán je někdy sku­teč­ně jen banán“.

Ano, kni­ha je samo­zřej­mě horo­rem, nicmé­ně při její čet­bě jsem se v pod­sta­tě nebál (to není výt­ka), domní­vám se pře­de­vším, že kni­ha namís­to něja­ké­ho „baf“ zejmé­na budu­je atmo­sfé­ru esen­ci­ál­ní­ho zla v podo­bě měs­ta Derry (kte­ré je - díky­bo­hu - fik­tiv­ní). Větší devi­zou než strach sám o sobě je zají­ma­vý pří­běh a cel­ko­vé měs­to, jehož plas­tic­ký obraz a his­to­rie na strán­kách doslo­va oží­vá.

P. S. Pozor na klau­ny s balón­ky, co se chtě­jí vzná­šet...


Foto: BETA - Dobrovský


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Komiks 12627. července 2019 Komiks 126 Posted in Komiks
  • RECENZE – NEVLASTNÍ SESTRA4. června 2021 RECENZE – NEVLASTNÍ SESTRA Autorka: Sandie JonesPřeklad: Michaela MartinováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2021Počet stran: 348ISBN: 978-80-271-1766-6Anotace:Sestry Kate a Lauren si vždycky byly […] Posted in Recenze knih
  • TOP 201231. prosince 2012 TOP 2012 TOP 2012  Jak už bývá tradicí, i letos se v rámci krátkého článku ohlédnu za uplynulým rokem. Bylo toho letos v kinech opravdu hodně, něco zklamalo, něco naopak překvapilo. To co […] Posted in Filmové recenze
  • Příběh služebnice14. září 2022 Příběh služebnice Už dnes si na HBO Max můžete pustit nové dva díly seriálu Příběh služebnice. O čem tento seriál je? Seriál vytvořil Bruce Miller podle stejnojmenného románu kanadské autorky Margaret […] Posted in Speciály
  • První pomoc - žaludek1. února 2015 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Domácí rady
  • Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět24. září 2018 Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět Kniha Jen malý kousek nebe od Šárky Bukvajové zachycuje všední realitu očima člověka (začínající mladé malířky, jež se doposud nikde umělecky neprosadila), který ze dne na den přijde o […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít25. ledna 2019 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - i Lord Voldemort musí umřít Poslední díl Harry Pottera přišel do kin a byl velice očekáván, čekalo se na 3D, čekalo se na konec, a tak píši poslední recenzi slavného fenoménu, který byl první 3D. Podle očekávání měl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bastardi: Reparát - komediální film s nevyrovnanými výkony a slabou režií16. března 2023 Bastardi: Reparát - komediální film s nevyrovnanými výkony a slabou režií Dnešní doba je plná filmových premiér, které nabízejí divákům rozmanité zážitky. Bohužel, není každý film tak skvělý, jak by si diváci přáli. A to platí i pro film "Bastardi: Reparát", […] Posted in Filmové premiéry
  • Plan 9 from outer space5. dubna 2006 Plan 9 from outer space Ano, je to tu! Hurá! Zděšeně křičí davy zoufalých lidí, jež se ve snaze dostati se v pořádku (a hlavně živí) z kin po celém světě derou do pro ně příliš úzkých dveří a zašlapávají (i […] Posted in Filmové recenze
  • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09116 s | počet dotazů: 270 | paměť: 69424 KB. | 03.12.2023 - 09:18:03