Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy

V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy

Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes pro­běh­la novi­nář­ská pro­jek­ce dru­hé­ho dílu dru­hé řady seri­á­lu OSADA, kte­rý pro Českou tele­vi­zi nato­čil reži­sér Radek Bajgar s oblí­be­ný­mi her­ci na osa­dě Záhoří u roman­tic­ké­ho ryb­níč­ku. Štáb se po dvou letech vrá­til do loka­ce, kam se her­ci doce­la rádi vrá­ti­li. Jak při­zna­li, hrá­lo se jim dob­ře a bylo to jako pobyt u zná­mé­ho na cha­tě. Chaty ve fik­tiv­ní osa­dě Záhoří byly posta­ve­ny jen pro úče­ly natá­če­ní a násled­ně byly odstra­ně­ny až na jed­nu. Oblast niž­bor­ských ryb­ní­ků je totiž chrá­ně­ná a poze­mek pat­ří sou­kro­mé­mu vlast­ní­ko­vi.

Scénáristé Petr Kolečko a Martin Šimíček napsa­li scé­ny plné emo­cí a her­ci si uží­va­li ost­ré výmě­ny názo­rů, přes­to­že šlo pře­de­vším o zacho­vá­ní vše­o­bec­né „poho­dy“. Pohoda vlád­la také při tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rou ved­la tele­viz­ní mode­rá­tor­ka Jolka Krásná. Herci se při­zna­li, že na Osadu mají pří­z­ni­vé ohla­sy a někte­ré hláš­ky se mezi lid­mi už zabyd­le­ly.

V sou­čas­né době běží díly prv­ní série a v pátek 1. září se mohou tele­viz­ní divá­ci opět těšit na Srovnalovi, Rubalovi, Krausovi, Južanovi, Rybákovi, Fraňka a nově na rodi­nu Kociánovu.


  • Scénář: Petr Kolečko, Martin Šimíček
  • Režie: Radek Bajgar
  • Kamera. Václav Tlapák
  • Kreativní pro­du­cent ČT a dra­ma­turg: Josef Viewegh

Herci: Igor Bareš, Pavla Beretová, Filip František Červenka, Marek Daniel,Radek Holub, Ivana Chýlková, Šárka Krausová, Eva Leinweberová, Stanislav Mayer, Martin Myšička, Petra Nesvačilová,Karolína Lea Nováková, Jana Plodková, Josef Polášek, Ivana Uhlířová

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90263 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71639 KB. | 14.06.2024 - 21:36:06