Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Miniaturista

Miniaturista

Photo © All3media
Photo © All3media
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miniaturista je pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá v roce 1686 v holand­ském měs­tě Amsterdamu. Hlavní hrdin­kou je mla­dá Petronella (tu doko­na­le ztvár­ni­la mla­dič­ká hereč­ka Anya Taylor-Joy), jež se na nalé­há­ní své mat­ky pro­vdá za boha­té­ho muže, obchod­ní­ka Johannesa Brandta (Alex Hassell), aby pomoh­la své rodi­ně z dlu­ho­vé­ho zatí­že­ní.

Johannes Brandt, i když je vel­mi šar­mant­ní a pohled­ný muž, má však jed­no tajem­ství, kvů­li kte­ré­mu nemů­že dostát plně svým man­žel­ským povin­nos­tem. Za jak dlou­ho se poda­ří Nelle toto tajem­ství roz­lousk­nout?

Johannes své novo­man­žel­ce ihned po pří­jez­du do nové­ho domo­va daru­je pozo­ru­hod­ný dar, a to mini­a­tur­ní kopii jejich domu vyho­to­ve­nou ve skří­ni. Petronella poprosí tvůr­ce skří­ně o vyho­to­ve­ní něko­li­ka málo doplň­ků do prázd­né­ho domeč­ku, ale to ješ­tě netu­ší, že ji mini­a­tu­ris­ta bude i nadá­le posí­lat dal­ší a dal­ší doplň­ky a drob­nos­ti pro dome­ček.

Nic by se nedě­lo, a člo­věk by to i lehce pře­šel, ale posí­la­né mini­a­tu­ry nahá­ní hrů­zu, neboť jsou odra­zem sku­teč­né­ho živo­ta domu za záclo­nou tajem­ství, a mini­a­tu­ris­ta děsi­vě kou­sek po kous­ku odkrý­vá záhad­ná tajem­ství její rodi­ny a jed­not­li­vých čle­nů.

Samotná Nelly by ráda zna­la totož­nost mini­a­tu­ris­ty, a pro­to se s ním sna­ží vše­mi mož­ný­mi a dostup­ný­mi cesta­mi s ním navá­zat kon­takt a vypá­t­rat ho, pro­to­že jak se zdá, ví o její rodi­ně vel­mi mno­ho, a kdo ví, mož­ná je i šmí­ru­je. Ví toho spous­ty, a to i o tajem­stvích, kte­rá si rodi­na vel­mi peč­li­vě stře­ží pod poklič­kou.

Sledovat mini­sé­rii toho­to his­to­ric­ké­ho dra­ma­tu se mi moc líbi­lo, neboť v sobě nesl pří­běh plný tajem­ství, kde kaž­dý před někým něco skrý­vá a člo­věk se mohl spo­lu s hlav­ní hrdin­kou pono­řit do odkrý­vá­ní nej­růz­něj­ších tajem­stvích. Někdy jsem oprav­du byla vel­mi nemi­le pře­kva­pe­ná, jak se osu­dy jed­not­li­vých hrdi­nů mohou navzá­jem pro­plé­tat.

Myšlenka a samot­né zábě­ry na mini­a­tur­ní dům o deví­ti míst­nos­tech a s doko­na­le pro­pra­co­va­ný­mi mini­a­tur­ní­mi posta­vič­ka­mi a doplň­ků ve mně vyvo­lá­va­lo mráz po zádech, a půso­bi­lo tro­chu stra­ši­del­ně, neboť člo­věk zpo­čát­ku netu­šil, jakou sku­teč­nou roli ten­to záhad­ný dome­ček před­sta­vu­je.

Autoři doko­na­le a pre­ciz­ně zpra­co­va­li vizu­ál­ní strán­ku pro­střed­nic­tvím nád­her­ných a honos­ných inte­ri­é­rů, deko­ra­cí a dobo­vých kos­tý­mů. Nechybí samo­zřej­mě ani věr­ná dobo­vá atmo­sfé­ra puri­tán­ské­ho Holandska a teh­dej­ší vní­má­ní homose­xu­a­li­ty a ide­o­lo­gic­ké nesvo­bo­dy v 17. sto­le­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Dítě noci4. listopadu 2022 Dítě noci Pokud máte v oblibě psychologické romány s prvky thrilleru, tak si určitě nenechte ujít úžasnou knihu Dítě noci od Karen McQuestion, jež vydala GRADA Publishing, a.s. pod značkou […] Posted in Recenze knih
  • Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti25. července 2022 Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti Dokument „Johnny vs. Amber: Od lásky k nenávisti“ slibně lákal na nejpoutavější okamžiky soudního procesu včetně rozhovorů a reportáží z tohoto případu, který doslova šokoval celý svět. 43 […] Posted in Filmové recenze
  • Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu "britského Schindlera" Nicholase Wintona skvělý1. února 2024 Jeden život: Anthony Hopkins je v příběhu "britského Schindlera" Nicholase Wintona skvělý Anthony Hopkins podává nezapomenutelný výkon v roli sira Nicholase Wintona v emocionálně zničujícím snímku Jeden život, který se natáčel v Praze a okolí v roce 2022 a do českých kin […] Posted in Filmové recenze
  • První záběry z filmu Jeden život s Anthony Hopkinsem v roli Nicholase Wintona natočeného v Praze26. července 2023 První záběry z filmu Jeden život s Anthony Hopkinsem v roli Nicholase Wintona natočeného v Praze Historické drama One Life s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli hrdiny holocaustu Nicholase Wintona představilo díky distributorovi Warner Brothers první snímky. Film bude mít světovou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • Obchodnice z Amsterdamu6. listopadu 2022 Obchodnice z Amsterdamu Obchodnice z Amsterdamu od spisovatelky Simone van der Vlugt, jež vydala GRADA Publishing, a.s., je oddychový historický román z přelomu 19. a 20. století, který rozhodně neurazí žádného […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26273 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72373 KB. | 24.05.2024 - 10:20:53