Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Velké nic: absurdní zpráva o době covidové

Velké nic: absurdní zpráva o době covidové

Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
Photo © Adam Hříbal / Hypermarket Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Doba covi­do­vá jis­tým způ­so­bem pozna­me­na­la kaž­dé­ho z nás a z dneš­ní­ho pohle­du to byl pros­tě bizár. Tento doku­ment skvě­le zpro­střed­ko­vá­vá pohle­dy něko­li­ka odliš­ných lidí vždy veli­ce zají­ma­vým způ­so­bem.

Kombinuje momen­ty rados­ti i smut­ku a moc dob­ře je vyva­žu­je po trvá­ní celé­ho fil­mu.

Z fil­mař­ské­ho hle­dis­ka je Velké NIC výbor­ná prá­ce, za mě moc pove­de­ný střih, kva­lit­ní prá­ce s kame­rou, pro­to­že někte­ré zábě­ry byly doo­prav­dy per­fekt­ní! A čer­no­bí­lý for­mát sedl tomu­to doku­men­tu jak p**** na hrnec.

Celé kino se sko­ro pořád smá­lo a není vůbec divu vzhle­dem k tak skvě­le zpra­co­va­né­mu téma­tu. Myslím si, že vidět Velké NIC ale­spoň 1x za život je povin­nos­tí kaž­dé­ho Čecha. Čechy Čechům! 😀


Podívejte se na hodnocení Velké nic na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50064 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72128 KB. | 16.04.2024 - 13:24:02