Kritiky.cz > Profily osob > Vik Sahay (herec)

Vik Sahay (herec)

vik sahay
vik sahay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vik Sahay sa naro­dil v Montreale, v Kanade indic­kým rodi­čom. Vyštudoval Vysokú ško­lu ume­nia Canterbury v Ottawe a tiež štu­do­val diva­del­né pred­sta­ve­nia na Concordia University v Montreale.

Vystupoval s kla­sic­ký­mi indic­ký­mi tan­ca­mi spo­lu so svo­jím bra­tom Sidharthom Sahayom, s kto­rým neskôr účin­ko­val v seri­á­li You Can’t Do That on Television (1979). Objavil sa aj v seri­á­li Radio Active (1998), kde hral špor­to­vé­ho repor­té­ra Kevina Calvina. Na zákla­de tej­to prá­ce bol vybra­ný do seri­á­lu Our Hero (2000). Za posta­vu Dalala Vidya bol v roku 2002 nomi­no­va­ný na Canadian Comedy Awards.

Okrem účin­ko­va­nia v seri­á­loch má Vik Sahay aj cel­kom roz­si­a­hlu fil­mo­gra­fiu. Účinkoval v tele­víz­nych fil­moch a sním­kach ako Hollow Point (1995), Rainbow (1995), Dobrý Will Hunting (1997), eXistenZ (1999), The Ride (2000), Wings of Hope (2001) a mno­hých ďal­ších, pre­važ­ne tele­víz­nych pro­duk­cií.

Do šir­šie­ho pove­do­mia divá­kov sa dostal v roku 2008 v seri­á­li Chuck, s posta­vou Lestera, čle­na Nerd Herd. Seriál pro­du­ku­je NBC a Vik Sahay sa v ňom obja­vu­je pra­vi­del­ne od dru­hej série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31942 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71814 KB. | 18.07.2024 - 13:54:50