Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vykoupení z věznice Shawshank

Vykoupení z věznice Shawshank

158463011 1c817f
158463011 1c817f
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Drama reží­ro­va­né Frankem Darabontem nomi­no­va­né na sedm Oskarů a dva Zlaté glo­by se ode­hrá­vá v Nové Anglii dva­cá­té­ho sto­le­tí v nechval­ně zná­mé věz­ni­ci Shawshank. Viceprezident význam­né portland­ské ban­ky po odsou­ze­ní za vraž­du své man­žel­ky a její­ho milen­ce putu­je za mří­že Shawshanku, kde si odpy­ká­vá dva doži­vot­ní tres­ty. Jestli jste někdy byli za mří­že­mi tak víte, jaká nesku­teč­ná nuda se za nimi ode­hrá­vá. K tomu si před­stav­te, že jste nevin­ný a víte přes­ně, jak se cítí Andy Dufresne.

Nudou se ale roz­hod­ně nedá nazvat seve­ro­a­me­ric­ký sní­mek zfil­mo­va­ný pod­le před­lo­hy povíd­ky Stephena Kinga. Hlavní hrdi­na ze začát­ku pro­ží­vá cel­kem drs­né pod­mín­ky vězeň­ské­ho pro­stře­dí, nevy­hnou se mu ani poku­sy o zná­sil­ňo­vá­ní od zdej­ších spo­luvěz­ňů, mnoh­dy úspěš­né.

Nevinný vězeň se po čase sezná­mí s Redem, zdej­ším obchod­ní­kem, kte­rý je scho­pen sehnat vše, na co si člo­věk vzpo­me­ne, navá­že s ním dlou­ho­le­té přá­tel­ství. Andy si tak postup­ně zís­ká­vá své jmé­no nejen u věz­ňů. Využije totiž zku­še­nos­ti ban­ké­ře a začne vězeň­ské ost­ra­ze i samot­né­mu ředi­te­li sha­wshan­ské věz­ni­ce pomá­hat při vypl­ňo­vá­ní daňo­vých při­zná­ní…

Psychologie fil­mu,  bar­vi­té líče­ní poci­tů věz­ňů, skvě­lé ozvu­če­ní a sestří­há­ní si zís­ká i vel­mi nároč­né­ho divá­ka, divá­ka, kte­rý je nemi­lo­srd­ně vta­žen do pří­bě­hu o Andym Dufresnym.

I když na fil­mo­vém plát­ně sní­mek neza­zna­me­nal pří­liš vel­ký ohlas, po vydá­ní DVD a VHS sní­mek nabí­ral vel­kou popu­la­ri­tu a pra­vi­del­ně se umis­ťu­je na před­ních příč­kách hod­no­ce­ní nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. Vřele dopo­ru­ču­ji!


Photo © 1994 Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Vykoupení z věznice Shawshank na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40514 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71811 KB. | 14.07.2024 - 13:25:38