Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Brad Pitt zraněn při natáčení „Sedm“ (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas

Brad Pitt zraněn při natáčení „Sedm“ (1995): Příběh náhody, odhodlání a módní faux pas

Photo © 1995 New Line Cinema
Photo © 1995 New Line Cinema
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brad Pitt upa­dl při natá­če­ní scé­ny ve fil­mu Sedm (1995), v níž jeho posta­va Mills pro­ná­sle­du­je v deš­ti Johna Doea. Pittova ruka pro­le­tě­la čel­ním sklem auta a muse­la být ope­ro­vá­na. Nehoda byla zapra­co­vá­na do scé­ná­ře. Shodou okol­nos­tí původ­ní scé­nář počí­tal s tím, že detek­tiv Mills bude během této sek­ven­ce zra­něn.

Režisér David Fincher vzpo­mí­ná, že Kevin Spacey řekl, že sly­šel, že do role Johna Doea obsa­di­li něko­ho jiné­ho, ale na posled­ní chví­li mu zavo­lal, aby roli obsa­dil. Fincher ani Pitt si to tak nepa­ma­tu­jí. Podle nich bojo­va­li za to, aby Spacey roli dostal, zejmé­na Pitt, kte­rý byl her­co­vým kon­kur­zem une­šen. Fincher vzpo­mí­ná, že pro­duk­ce nemě­la pení­ze na to, aby pokry­la to, co Spacey poža­do­val. Pittova hou­žev­na­tost při zís­ká­vá­ní Spaceyho role nako­nec pře­svěd­či­la stu­dio, aby nákla­dy uhra­di­lo.

Fincher byl ohro­men pra­cí Gwyneth Paltrow ve fil­mu „Maso a kos­ti“ (1993). Byla jeho prv­ní vol­bou pro roli man­žel­ky Pittova hrdi­ny. Paltrow zpo­čát­ku nemě­la zájem, a tak Fincher požá­dal její­ho teh­dej­ší­ho pří­te­le Pitta, aby ji pře­svěd­čil, aby se s ním sešla.

Pitt si pro film kou­pil vlast­ní kra­va­ty. Chtěl, aby Millsová měla špat­ný smy­sl pro módu.

Vedení New Line Cinema se původ­ně ohra­di­lo pro­ti závě­ru fil­mu, ale Pitt odmí­tl film nato­čit, pokud by se závěr změ­nil.

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Brade Pitte!

Zdroj: (IMDb)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63037 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72307 KB. | 13.04.2024 - 05:36:39