Kritiky.cz > Knihovnička > Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?

Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?

IMG 20210812 150327
IMG 20210812 150327
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pak bude­te spo­ko­je­ni s Medicinskými kar­ta­mi, se kte­rý­mi se pono­ří­te do svě­ta zví­ře­cí­ho smýš­le­ní, cítě­ní a vní­má­ní. Do sym­bo­li­ky, kte­rou kaž­dé zví­ře nese a kte­rý­mi se zabý­va­jí snad všech­ny sta­ro­by­lé pří­rod­ní náro­dy. Ze síly zví­řat se může­me učit, odtud pochá­zí i tzv. „tote­mo­vé zví­ře“, „silo­vé zví­ře“, jed­no­du­še řeče­no pod­po­ra, kte­rou kaž­dý máme a dostá­vá­me ve chví­li, kdy o to požá­dá­me. A nemu­sí to být jen zví­ře, kte­ré máme rádi. Šamané říka­li, že je to zví­ře, kte­ré za vámi při­chá­zí ve snu, nebo jen tak, napad­ne vás… a v tu chví­li pro vás má něja­ké sdě­le­ní.

IMG 20210812 150112
IMG 20210812 150112
IMG 20210812 150327
IMG 20210812 150327

Pustit k sobě Medicinské kar­ty zna­me­ná pono­řit se do kli­du a hlu­bo­ké moud­ros­ti, kte­rá je hlub­ší než to, co se dá běž­ně z jakých­ko­liv jiných karet vyčíst. Proto to nejsou dle mého názo­ru kar­ty vhod­né na úpl­ně oby­čej­né výkla­dy, ale pro chví­le, kdy potře­bu­je­te s nut­nos­tí a vděč­nos­tí záro­veň zís­kat infor­ma­ci ze své­ho nit­ra, od své duše, od své­ho osu­du.
Ta chví­le, kdy k sobě člo­věk povo­lá­vá silo­vé zví­ře, aby mu pora­di­lo, jak dál…

Které zví­ře je to vaše?

Zajímavým způ­so­bem výkla­du pak je hlou­bá­ní nad zví­ře­tem a tex­tem v kníž­ce, kte­ré máte rádi. I k síle toho­to zví­ře­te pak něja­kým způ­so­bem tíh­ne­me. Všímat si pak může­me i zví­řat, kte­rá nás nově zau­jí­ma­jí v běž­ném živo­tě, kte­rá potká­vá­me na svých cestách živo­tem nebo tře­ba v tele­vi­zi a vypa­dá to, že to není náho­da.

Hrát si může­me také s tím, že někte­ré zví­ře potká­me… kdy a jaké? I to může mít svůj význam.

Noříme se tak hra­vým způ­so­bem do hloub­ky své duše a zkou­má­me, jak na nás zví­ře­cí ener­gie půso­bí.

Pro něko­ho je hlu­bo­kým fas­ci­nu­jí­cím jevem.

Jiného nechá­vá zrov­na zví­ře­cí sym­bo­li­ka chlad­ným.

Já chá­pu obě stra­ny, pro­to­že tyto sta­vy se mi stří­da­jí. Jsou chví­le, kdy ráda ke zví­řa­tům při­jdu. Ale vět­ši­nu času vyu­ží­vám výkla­dy jiné. A pro­to jsem zastán­cem toho, že Medicinské kar­ty jsou tu pro­to, když máte nála­du kon­krét­ně na ně.

To si vás pak zavo­la­jí…

O Medicinských kar­tách: Jamie Sams, David Carson, ilu­stra­ce Angela Verneke: Umožní nám poznat sta­rou magic­kou sílu zví­řat a pomo­ci nalézt rov­no­váhu na naší život­ní ces­tě. Zdroj uzdra­ve­ní a síly a pocho­pe­ní slo­ži­tých život­ních situ­a­cí.

Foto: Nakladatelství Synergie & Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Prasátko Peppa: Oblíbený britský animovaný seriál pro děti14. srpna 2023 Prasátko Peppa: Oblíbený britský animovaný seriál pro děti Prasátko Peppa je britský animovaný televizní seriál určený pro předškolní děti, vytvořený Nevillem Astleym a Markem Bakerem. Vytvořena společností Astley Baker Davies, seriál sleduje […] Posted in Dětské seriály
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Tajná mantra28. března 2022 Tajná mantra Putování do himalájského kláštera s pocitem, že tohle je životní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprávění kombinuje beletrii, hluboké uvolnění čtenářovy mysli, zoufalé drama  […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší4. ledna 2022 Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší Máte rádi pohádky? Chcete se pobavit, potěšit příjemnými příběhy? Tak se hezky zachumlejte do deky, uvařte si výborný čaj, kávu, či kakao a pozorně poslouchejte. Malé pohádky pro malé děti […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47036 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71868 KB. | 21.02.2024 - 16:42:56