Kritiky.cz > Recenze knih > ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME

ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME

288445654 10220111185482000 6447692671801536293 n
288445654 10220111185482000 6447692671801536293 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jste se ale­spoň jed­nou v živo­tě chtě­li cítit spo­ko­je­ní, šťast­ní a úžas­ní? Ano, ale neví­te jak? Stačí se začíst do této pou­ta­vé kníž­ky autor­ky Anety Langrové “Úžasní tako­ví, jací jsme. Kniha o sebe­při­je­tí, sebe­dů­vě­ře a rados­ti ze živo­ta”, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s.

Kniha se vel­mi pou­ta­vou for­mou věnu­je hlav­ním téma­tům jako je sebe­při­je­tí, život­ní spo­ko­je­nost, vnitř­ní rov­no­vá­ha a klid. Svým for­má­tem je to rád­ce ako­rát tak do ruky, kte­rý nau­čí vážit si sami sebe tako­ví, jací jste. Navíc uká­že, že niko­mu. nemu­sí­te nic doka­zo­vat, ani to že jste úžas­ní, pro­to­že už tako­ví dáv­no pros­tě jste. A nave­de vás na ten správ­ný směr, kudy se vydat.

Autorka svým čte­ná­řům důraz­ně kla­de na srd­ce, že člo­věk se nemu­sí měnit, sta­čí pou­ze, pokud v sobě obje­ví jen to dob­ré, a navíc pozná svou osob­nost, své sil­né a sla­bé strán­ky, své výji­meč­né rysy a nedo­ko­na­los­ti, pak tepr­ve může pra­co­vat na svém sebe­při­je­tí, žít spo­ko­je­ně, šťast­ně a tak nějak poklid­ně.

“Naučte se najít na sobě ty krás­né a úžas­né věci. Možná neži­je­te tak, jak bys­te si přá­li. Možná pro sebe hle­dá­te život­ní ces­tu, pro­to­že tu, po kte­ré jde­te, není pří­liš radost­ná.”

Kromě moti­va­ce se autor­ka kni­hy zamě­ři­la i na myš­len­ky, kte­ré nám kom­pli­ku­jí život tj. nej­růz­něj­ší omy­ly, mani­pu­la­ce a psy­chic­ké oba­vy a uka­zu­je jiný úhel pohle­du a to, jak s nimi pra­co­vat.

Budete-li však pil­ný­mi čte­ná­ři, mož­ná koneč­ně pocho­pí­te odpo­vě­di na někte­ré z otá­zek, kte­ré se vám dopo­sud honi­ly hla­vou a nedo­ká­za­li jste si na ně sami odpo­vě­dět. Možná i pocho­pí­te, že někte­ré věci sta­čí nechat jen tak v kli­du ply­nout a ne stá­le done­ko­neč­na hle­dat odpo­vě­di.

Ostatně zkus­te si před pře­čte­ním, a záhy po pře­čte­ní kni­hy odpo­vě­dět na níže uve­de­né otáz­ky, a sami uvi­dí­te svůj vlast­ní regres na své ces­tě za sebe­při­je­tím.

Jste sami se sebou spo­ko­je­ní? 

Umíte se pochvá­lit a oce­nit? 

Znáte své před­nos­ti? 

A vlast­ně, máte se oprav­du rádi?

Proč je někdo šťast­něj­ší a někdo méně šťast­ný? 

Lze pře­na­sta­vit svo­ji mysl, abychom cíti­li radost ze živo­ta? 

Jaké okol­nos­ti a vli­vy se na štěs­tí nej­čas­tě­ji podí­le­jí? 

Co je to sebe­při­je­tí a kde se bere? 

Jak se odrá­ží spo­ko­je­nost na fyzic­kém zdra­ví?

Uvědomíte si sebe sama a a bude­te se ptát:

co se děje teď, co krás­né­ho v živo­tě mám?

Co úžas­né­ho je uvnitř nás?

“Všechny odpo­vě­di si nese­me a máme v sobě. Stejně jako v sobě máme sílu, odva­hu, chuť a moti­va­ci.”

S napsá­ním kni­hy si autor­ka dala vel­mi zále­žet, neboť je to napros­to doko­na­lý pomoc­ník na ces­tě za vlast­ním sebe­po­zná­ním a sebe­při­je­tí toho, jací oprav­du jsme, ne jací bychom chtě­li nebo měli být. 

Tato kni­ha se vám sta­ne sku­teč­ným a las­ka­vým pří­te­lem a spo­leč­ní­kem, jež vám uká­že tu pra­vou ces­tu a pomů­že vám na této ces­tě se posu­nout dál.

Možná /stejně jako já) zde nalez­ne­te odpo­vě­di nejen na běž­né otáz­ky, co a jak se v živo­tě děje, ale pomů­že vám najít i své vnitř­ní já. Pokud se tak sta­ne, bude se díky sebe­lás­ce cítit mno­hem sebe­vě­do­měj­ší, úspěš­něj­ší a nezra­ni­tel­ní. A pro­to nevá­hej­te a nech­te se unést pro­střed­nic­tvím strá­nek na dob­ro­druž­nou výpra­vu do své­ho vlast­ní­ho nit­ra.

„PS: Tato kni­ha je jako mapa. Jakou ces­tou se roz­hod­ne­te jít, bude už na vás... A pama­tuj­te! Vždycky exis­tu­je něja­ká ces­ta, ať už je dob­rá nebo špat­ná!“
ÚŽASNÍ TAKOVÍ, JACÍ JSME
Kniha o sebe­při­je­tí, sebe­dů­vě­ře a rados­ti ze živo­ta
Autor: Aneta Langrová
Vydala: GRADA Publishing, a.s.
První vydá­ní, Praha 2022
Počet stran: 256
USBB? 978-80-271-3401-4

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval"2. ledna 2024 "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" Kniha "Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval" si mě získala a učarovala hned na první pohled, hlavně pro svojí kouzelně vymalovanou obálku, z které doslova sálá […] Posted in Recenze knih
  • Kniha pro ženy31. července 2023 Kniha pro ženy Kniha pro ženy od autorů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostatně jak už samotný název napovídá, je úžasným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí změnit svůj dosavadní život […] Posted in Recenze knih
  • Jak přijít ke štěstí11. května 2023 Jak přijít ke štěstí Rádi byste poznali recept na opravdové štěstí? Možná vám k němu dopomůže kniha s příznačným názvem "Jak přijít ke štěstí - použijte kouzlo štěstí ke zlepšení práce, lásky a života od […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • Druhý život pana Roose11. února 2023 Druhý život pana Roose Jedna malá otázka: Co byste udělali, kdybyste vyhráli dva miliony korun? Že nevíte? Tak zkuste nahlédnout do knihy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vydala Moravská Bastei […] Posted in Recenze knih
  • HYGGE. Prostě šťastný způsob života.11. ledna 2023 HYGGE. Prostě šťastný způsob života. Čas od času každý člověk hledá ten správný klíč ke svému štěstí, anebo alespoň něco, co mu bude pocit štěstí přinášet. A jelikož s přelomem roku je právě ono "hledání" opravdového štěstí […] Posted in Recenze knih
  • Můžete mít všechno, jen ne vše najednou7. června 2021 Můžete mít všechno, jen ne vše najednou Kniha od Romi Neustadt "Můžete mít všechno, jen ne vše najednou je knihou, tak trochu i drobným průvodcem pro všechny ženy, které chtějí bez jakéhokoliv stresu dosáhnout pokud možno všech […] Posted in Recenze knih
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […] Posted in Recenze knih
  • Italská dcera-odváží se následovat své srdce?24. února 2024 Italská dcera-odváží se následovat své srdce? Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Italská dcera, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte se […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70338 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72102 KB. | 25.02.2024 - 23:21:49