Kritiky.cz > Recenze knih > Babičky na tahu - knižní novinka

Babičky na tahu - knižní novinka

251762 600 0 fit 1 1
251762 600 0 fit 1 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dovedete si před­sta­vit babič­ky na tahu? Já upřím­ně moc ne, a mož­ná nejsem jedi­ná. A je to ško­da, pro­to­že autor­ka kni­hy Judy Leigh ráda píše o star­ších hrdin­kách viz román Ještě to neba­lím, vzka­zu­je babič­ka, kde jim ve svých kni­hách dává dru­hý dech.

Ale zpět k nové­mu romá­nu Babičky na tahu, kte­rý vyprá­ví o pěti ženách. Na začát­ku postup­ně před­sta­vu­je v pěti kapi­to­lách jed­not­li­vé posta­vy a jejich zave­de­né živo­ty. Jako prv­ní se před­sta­vu­je Jenny, kte­rá se čer­s­tvě sezná­mi­la s Eddiem, a záhy na to je požá­dá­na o ruku, což se poz­dě­ji stá­vá také hlav­ní dějo­vou lin­kou toho­to romá­nu.

Všechny dámy se zna­jí zatím tepr­ve krát­ce, ale postup­ně se sezna­mu­jí více, a to v kavár­ně pla­vec­ké­ho bazé­nu, kam vždy zajdou po skon­če­né hodi­ně aqua aero­bi­ku, než se ode­be­rou zpět do svých domo­vů, kde někte­ré z nich bohu­žel nikdo neče­ká.
S dal­ší­mi posta­va­mi, jímž je vdo­va Rose, vda­ná Tess, jejíž man­žel­ství pro­chá­zí kri­zí, šťast­ně vda­ná Della, a pej­s­kař­ka Pam, jenž si nese trau­ma z mlá­dí, se roz­hod­nou na popud budou­cí­ho ženi­cha Eddieho, kte­rý se roz­ho­dl osla­vit roz­luč­ku se svo­bo­dou v Las Vegas, vyra­zit na dám­skou jízdu do Paříže. Všem je přes sedm­de­sát, a jejich zave­de­né ste­re­o­ty­py a vlast­ně i žád­né dal­ší oče­ká­vá­ní od živo­ta jim už pořád­ně pře­lé­za­jí přes hla­vu. Osamělost, dospě­lé děti, nuda či v uvo­zov­kách poklid­né stá­ří, zane­prázd­ně­ný man­že­lé mají­cí své záli­by a oni stá­le doma čeka­jí­cí s tep­lou veče­ří, to není stá­ří, kte­ré si vysni­li.

Ještě mají hod­ně nespl­ně­ných přá­ní i chu­ti něco zažít, což si postup­ně rea­li­zu­jí během poby­tu v Paříž, kde navští­ví Louvre, večer­ní klu­by a kavár­ny, a také se vzá­jem­ně více sbli­žu­jí a vyprá­vě­jí si o svých živo­tech. Samozřejmě při­jde na řadu i lás­ka, ale také vel­ké pro­zře­ní.

Autorka se věnu­je téma­tu stá­ří, od poci­tu stár­nu­tí, život­ní­ho bilan­co­vá­ní, ale i nové chu­ti do živo­ta, s par­tou přá­tel, kte­rý se občas cítí podob­ně, ale také i s lid­mi, kte­ré náhod­ně pot­ka­jí na ces­tě pozná­ní, a můžou pro ně být vel­kým pří­no­sem, i když to tře­ba zrov­na neče­ka­jí. Protože lás­ka i sil­né přá­tel­ství kve­te v kaž­dém věku.

Knihu jsem pře­čet­la během dvou dnů. Líbil se mi způ­sob popsá­ní hrdi­nek na úvo­du kni­hy, vyprá­vě­ní pří­bě­hu i popis děje, s pře­sa­hem, o potře­bě přá­tel­ství a tak­zva­ně nebít na život sám, včet­ně otáz­ky, kte­rou si asi všich­ni čas od času kla­de­me a to, zda dělat radi­kál­ní změ­nu v živo­tě za kaž­dou cenu, či radě­ji zůstat v zaje­tých kole­jích, kte­ré jsou někdy i lep­ší než sen o růžo­vé budouc­nos­ti, kte­rá se neko­ná.

Je to odde­cho­vá kníž­ka, s jed­no­du­chým pří­bě­hem, kte­rá potě­ší všech­ny věko­vé sku­pi­ny. Zabalit si jí sebou na dovo­le­nou či potě­šit kníž­kou babič­ku, je zn.ideál.

Kniha k objed­ná­ní zde :
https://www.grada.cz/babicky-na-tahu-12019/

Hodnocení : 75 %
Datum vydá­ní: 10. 05. 2021
ISBN: 978-80-7625-176-2
Formát / stran: 126×209, 304 stran


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Výjimečný film "Network" (1976): Faye Dunawayová hovoří o nezapomenutelném zážitku a cestě k Oscaru14. ledna 2024 Výjimečný film "Network" (1976): Faye Dunawayová hovoří o nezapomenutelném zážitku a cestě k Oscaru Faye Dunawayová řekla, že "Network" (1976) byl "jediný film, který jsem kdy natočila a u kterého jste se nedotkli scénáře, protože to bylo skoro, jako by byl napsaný ve verších". S […] Posted in Zajímavosti
  • Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny29. ledna 2020 Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny Víte co znamená polsky "latarnik"? Chcete se dozvědět něco o polské kuchyni? Hledáte příběh s velkými písmeny? Markéta Vítková je autorkou knihy Není moře jako moře a na všechny otázky vám […] Posted in Recenze knih
  • Wrong Turn 6: Last Resort (2014)1. listopadu 2014 Wrong Turn 6: Last Resort (2014) Danny je kontaktován správci Hobb Springs Resort, že zdědil hotel uprostřed hor, který zároveň slouží i jako lázně. Jelikož byl jako malý adoptovaný, zvítězí nad ním zvědavost […] Posted in Horory
  • Míjení6. července 2023 Míjení Passages nepřestávají bavit ani na chvilku a je to především díky působivému výkonu hlavního herce postavy Thomase. Nepředvídatelnost filmu o milostném trojúhelníku, no možná i […] Posted in Krátké recenze
  • Marvel Studios’ Assembled: The Making of WandaVision | Official Trailer | Disney+12. března 2021 Marvel Studios’ Assembled: The Making of WandaVision | Official Trailer | Disney+ Posted in Videa
  • Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry23. června 2023 Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry V roce 2023 si připomínáme půlstoletí od uvedení jedné z nejzábavnějších a nejoriginálnějších filmových komedií všech dob - Muž z Acapulca. Tento film, který je zároveň parodií na […] Posted in Speciály
  • n200808031231 020. srpna 2008 The Mist Natáčet filmy podle známých knih je pocta i těžká dřina. Režisér, který byl vybrán pro ztvárnění kultovního díla na filmovém plátně, nesmí zklamat ani důvěru autora, ani jeho obdivovatelů. […] Posted in Filmové recenze
  • JOSH BROLIN23. dubna 2012 JOSH BROLIN JOSH BROLIN (mladý agent K) se rychle stal jedním z nejvyhledávanějších herců Hollywoodu. Stále se snaží vyhledávat náročné role v mainstreamových i nezávislých filmech. Letos se […] Posted in Profily osob
  • Black Phone, The (2021)25. června 2023 Black Phone, The (2021) Jedinou šancí na přežití se pro uneseného mladého chlapce stane nefunkční starý telefon a duchové předchozích obětí…Roku 1978 otřásá předměstím Denveru děsivá zpráva, že se […] Posted in Horory
  • Smrtonosná zbraň 315. srpna 2002 Smrtonosná zbraň 3 Jeden je černý, druhý šílený....Mel Gibson a Danny Glover ve třetím dílů legendrání akční série v 21:30 na TV Nova (v pátek)...Přestřižení nesprávného drátu časované nálože zdemoluje nejen […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66584 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71651 KB. | 14.07.2024 - 20:13:02