Kritiky.cz > Oslavy > ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

062
062
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sobo­tu 30. 4. 2016 poča­sí přá­lo i návštěv­ní­kům akce nazva­né Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky na Střížkově. Snad pro­to se v par­ku Václavka sešli v tak hoj­ném počtu. K rados­ti pořa­da­te­lů ze Spolku za vese­lej­ší Střížkov je toto setká­ní stá­le oblí­be­něj­ší a poma­lu se stá­vá tra­di­cí.

Zavítaly sem děti v dopro­vo­du rodi­čů či pra­ro­di­čů a spo­lu s kama­rá­dy si uží­va­ly jar­ní­ho slu­níč­ka i své čaro­děj­nic­ké pře­vle­ky. Možnost při­jít v kos­tý­mu potě­ši­la i dospě­lé účast­ní­ky, kte­ří se tak aspoň na chví­li moh­li vrá­tit do dět­ství.

Ve stán­cích bylo nabí­ze­no občer­stve­ní v podo­bě slad­ké­ho peči­va, uze­nin a nápo­jů. Mnohé rov­něž potě­ši­ly per­níč­ky či balon­ky nej­růz­něj­ších tva­rů. Malí i vel­cí s nad­še­ním vyu­ži­li mož­nost opé­ká­ní špe­káč­ků nad ohněm. Pro děti bylo při­pra­ve­no stří­le­ní z kuše, jíz­da na poní­cích, kolo­toč na ruč­ní pohon či již kla­sic­ké hou­pač­ky ve tva­ru lodi­ček.

Okolo 17 h byla vzty­če­na tra­dič­ní opent­le­ná máj, jež z majestát­ní výš­ky shlí­že­la na roz­pus­ti­lý rej pod sebou.

Mnozí návštěv­ní­ci se usa­di­li na roz­pro­stře­ných dekách na trav­na­tém pro­stran­ství. Doma nezů­sta­li ani čtyř­no­zí přá­te­lé, kte­ří také víta­li kaž­dou pří­le­ži­tost k zába­vě a vese­le pobí­ha­li kolem. Oživením odpo­led­ne byl i tak­zva­ný pře­let stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce nad zdej­ším ryn­kem, dopro­vá­ze­ný vtip­ným komen­tá­řem mode­rá­to­ra.

Následovalo upá­le­ní stříž­kov­ské čaro­děj­ni­ce v podo­bě lát­ko­vé figurí­ny a když se dosta­teč­ně setmě­lo, noč­ní oblo­hu roz­zá­řil ohňostroj, jenž byl slav­nost­ním zakon­če­ním celé­ho setká­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,73160 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71635 KB. | 19.06.2024 - 00:50:24