Kritiky.cz > Oslavy

Penny tašky s novým designem

V úte­rý 16.července pro­běh­la ver­ni­sáž ori­gi­nál­ních designo­vých tašek fir­my PENNY Market. Read more »

Klecanská Veteran Ralley 2017 - Skupina Cop

Podívejte se na videa, kte­ré se nato­či­la během Klecanské Veteran Ralley 2017. Vystoupila Skupina Cop. Read more »

Lesní ateliér Kuba - vystoupení Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka

Díky naše­mu part­ne­ro­vi MujTip.Info jsme navští­vi­li Lesní ate­li­ér Kuba  - vystou­pe­ní Tomáše Hřivnáče a Václava Kořínka. Read more »

Chvalský zámek - Vladislav Kaska: Obrazy, grafika

Slavnostní zahá­je­ní 30. 5. od 17 hod. Read more »

Nové Město nad Metují zámek - Výstava vláčků

Během víken­do­vé dovo­le­né (22. 4.) ve měs­tě Nové Město nad Metují jsme se zúčast­ni­li akce Výstava vláč­ků. Pro čte­ná­ře naše­ho webu Kritiky.cz jsem při­pra­vil gale­rii foto­gra­fií.  Read more »

Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje)

Během víken­do­vé dovo­le­né (22. 4.) ve měs­tě Nové Město nad Metují jsme se zúčast­ni­li akce Zámecké trhy s pře­hlíd­kou auto a moto vete­rá­nů (KHV Metuje). Pro čte­ná­ře naše­ho webu Kritiky.cz jsem při­pra­vil gale­rii foto­gra­fií.  Read more »

ČARODĚJNICE NA STŘÍŽKOVĚ

V sobo­tu 30. 4. 2016 poča­sí přá­lo i návštěv­ní­kům akce nazva­né Pálení čaro­děj­nic a sta­vě­ní máj­ky na Střížkově. Snad pro­to se v par­ku Václavka sešli v tak hoj­ném počtu. K rados­ti pořa­da­te­lů ze Spolku za vese­lej­ší... Read more »
Stránka načtena za 2,37781 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47580 KB. | 23.04.2024 - 12:54:46