Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bostonský škrtič

Bostonský škrtič

9c259c474b14303d8f43ddf478511146 resize=2071,1236
9c259c474b14303d8f43ddf478511146 resize=2071,1236
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmy, kte­ré byly nato­če­ny pod­le sku­teč­ných udá­los­ti a zlo­či­nů, ane­bo z čás­ti z nich ale­spoň čer­pa­jí, vždyc­ky láka­ly mou vel­kou pozor­nost. Nebylo tomu ani u Bostonského škr­ti­če, o němž urči­tě sly­šel kaž­dý, a nyní se na něj může­te těšit pro­střed­nic­tvím fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní od sce­náris­ty a reži­sé­ra Matta Ruskina.

Hlavními hrdin­ka­mi jsou dvě ambi­ci­óz­ní repor­tér­ky Lorreta McLaughlinová a Jean Coleová z pres­tiž­ních novin Record-American, kte­ré se v 60. letech na vlast­ní pěst vrh­ly do pát­rá­ní po „Bostonském škr­ti­či“ a pra­vi­del­ně své věr­né čte­ná­ře záso­bi­ly člán­ky o těch­to pro­slu­lých vraž­dách.

Lorreta McLaughlinová, repor­tér­ka ale i mat­ka na plný úva­zek, byla vlast­ně prv­ní novi­nář­kou, kte­rá spo­ji­la všech­ny vraž­dy Bostonského škr­ti­če dohro­ma­dy na zákla­dě jed­not­li­vých spo­leč­ných prv­ků.

Spolu s kole­gy­ní Jean se sna­ží při­jít na vzo­rec, jakým si vrah vybí­rá své poten­ci­o­nál­ní obě­ti a co ho vede k samot­né­mu vraž­dě­ní. Společnými sila­mi se pouš­tí do nebez­peč­né­ho pát­rá­ní a hle­dá­ní indi­cií, kdy se jim daří pou­ka­zo­vat na zásad­ní důka­zy a fak­ta, jež bohu­žel poli­cii dopo­sud uni­ka­jí.

Z celé­ho fil­mu na nás dýchá mra­zi­vá atmo­sfé­ra teh­dej­ší­ho Bostonu, kdy ženy nemě­ly plná prá­va jako nyněj­ší a občas nará­že­ly na před­sud­ky a ste­re­o­ty­py dány typic­ký­mi muž­ský­mi a žen­ský­mi role­mi.

Na ces­tě za hle­dá­ním jed­not­li­vých indi­cií obě dámy nará­ží na sexis­mus teh­dej­ší doby, pou­ka­zu­je na rizi­ko povo­lá­ní i na to, co všech­no muse­ly obě dámy dát v sáz­ku - tj. svůj život a bez­pe­čí vlast­ní rodi­ny, a to vše jen s cílem odha­lit prav­du a dostat vra­ha nebo vra­hy za mří­že.

Pokud však hle­dá­te thriller plný napě­tí, kde se to bude hemžit scé­na­mi bru­tál­ních vražd, tak asi bude­te vel­mi zkla­ma­ní, pro­to­že ty může­te sle­do­vat pou­ze z povzdá­lí. Jste svěd­ky pro­bí­ha­jí­cí­ho sou­bo­je na život a na smrt v podo­bě záhad­ných zvu­ků z ved­lej­ší­ho bytu, jež náh­le utich­nou, ane­bo pro­střed­nic­tvím nahléd­nu­tím do poli­cej­ních spi­sů spo­lu s náhle­dem na foto­gra­fie z mís­ta činu.

Celý pří­běh je změ­řen na inves­ti­ga­tiv­ní novi­na­ři­nu a pát­rá­ní po vlast­ní ose, hle­dá­ní indi­cií a důkaz­ních mate­ri­á­lů, jež poli­cie zane­dba­la nebo nedo­ká­za­la vypá­t­rat a zajis­tit. Je to o sklá­dá­ní pří­bě­hu a hle­dá­ní vra­ha. 

Zároveň je to i o vel­ké odhod­la­nos­ti, síle a vytr­va­los­ti dvou žen, jež chtě­jí dopad­nout vra­ha a ve měs­tě pro­vždy odstra­nit těž­kou opo­nu stra­chu.

Pokud máte rádi roz­plé­tá­ní pří­bě­hů a řeše­ní háda­nek, sklá­dá­ní jed­not­li­vých indi­cií, tak si urči­tě při­jde­te na své. Mě osob­ně toto fil­mo­vé zpra­co­vá­ní doslo­va nadchlo a doko­na­le jsem si uži­la nejen vyni­ka­jí­cí herec­ké obsa­ze­ní, ale i samot­ný děj pří­bě­hu, kde o zvra­ty neby­la nou­ze. 

BOSTONSKÝ ŠKRTIČ

Krimi/Drama/Historcký/Thriller

USA, 2023, 113 minut

Režie: Matt Ruskin

Scénář: Matt Ruskin

Kamera: Ben Kutchins

Hudba: Paul Leonard-Morgan

Hrají: Keira Knightley, Carrie Coon, Chris Cooper, Alessandro Nivola, David Dastmalchian, Rory Cochrane, Robert Jong Burke, Morgan Spector, Peter Gerety


Podívejte se na hodnocení Bostonský škrtič na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Přísně tajná24. června 2022 Přísně tajná Pevně věřím, že všichni milovníci detektivních příběhů si rádi přečtou oddychovku s názvem Přísně tajná od Janet Evanovich, kterou vydalo nakladatelství DOBROVSKÝ s.r.o., protože si u ní, […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • KOSTLIVEC22. října 2023 KOSTLIVEC KOSTLIVEC je jeden z mála hororů, z kterého vás bude mrazit, a jak by taky ne, když tento film vznikl na motivy povídky od krále hororů Stephana Kinga. Hlavní hrdinkou je dospívající […] Posted in Filmové recenze
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50678 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72181 KB. | 22.04.2024 - 09:52:49