Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

Westworld - The Passenger (S02E10) - 80 %

SE02E010
SE02E010
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Budeme zase čekat pár let na pokra­čo­vá­ní? Asi jo… Poslední, desá­tá, epi­zo­da měla vče­ra pre­mi­é­ru. Přinesla nám zase vyvr­cho­le­ní celé­ho pří­bě­hu s násti­nem, co se asi bude dít v násle­du­jí­cí sezó­ně.

Já osob­ně si mys­lím, že za hodi­nu a půl lze stih­nout doce­la dost, ukon­če­ní něko­li­ka pří­bě­hů, smrt něko­li­ka postav a nástin hlav­ní teo­rie pro dal­ší sezó­nu. To vše se stih­lo.

Příběh byl zase pěk­ně kom­pli­ko­va­ný a nástin dvou (????) časo­vých rovin byl tím pra­vým pří­bě­hem, co má zaujmout myš­le­ní fanouš­ků všech růz­ných teo­rií.

Dvou časo­vá linie hlav­ní­ho pří­bě­hu je přes­ně tím správ­ným zjed­no­du­še­ním, aby člo­věk mohl sle­do­vat se zájmem pří­běh hlav­ních postav, jejich myš­len­ko­vé pocho­dy (tro­cha zpře­há­ze­né) a těšit se na vyvr­cho­le­ní do posled­ní minu­ty.

Příběh Bernarda a Dolores má hlav­ní slo­vo a jejich vzá­jem­né dia­lo­gy jsou tím nej­za­jí­ma­věj­ším, co nám díl při­ne­sl. Maeve má nevděč­nou roli, ve finá­le před­cho­zí sezó­ny  udě­la­la jed­nu vel­kou chy­bu. Tím, že se vrá­ti­la zpět pro svou dce­ru, v jejím pří­bě­hu už nemě­lo smy­sl pokra­čo­vat a tím se pro mě vyjas­ni­la jed­na věc.  Její pří­běh v rám­ci 10 dílů měl opod­stat­ně­ní pou­ze pro to, aby byl před­sta­ven pou­ze nový svět (Japonsko – Shogunworld).

Tím, že se žád­ný se japon­ských výtvo­rů v posled­ním díle neu­ká­zal, tím tvůr­ci jas­ně dali naje­vo, že uká­zá­ní dal­ší­ho svě­ta bylo pou­ze pro fanouš­ky a že se dál se Samuraji dál vůbec nepo­čí­ta­lo. Určitě by japon­ští Samurajové do finá­lo­vé epi­zo­dy dali dal­ší prvek, kte­rý by stál za pozor­nost.

Téma „sbí­rá­ní duší“ návštěv­ní­ků bylo hlav­ním téma­tem celé sezó­ny, mož­ná i prv­ní, ale posled­ní díl hod­ně věcí změ­nil. V dal­ší sezó­ně už to tak nebu­de. Díky mno­ha úmr­tím a jed­né rein­kar­na­ci se hlav­ní pri­o­ri­ty změ­ni­ly a dal­ší sezó­na už nebu­de v par­ku, ale už v našem lid­ském svě­tě.

Tentokrát se režie dílu ujal jeden z pro­du­cen­tů Frederick E.O. Toye. Je to na tom vidět, sna­ží se zakon­čit seri­ál na úrov­ni a vyře­šit mno­ho teo­rií a zakon­čit pří­běh tak, aby bylo s čím pokra­čo­vat.  Dle mě ale není tím pra­vým reži­sé­rem na finá­le, o dost lépe umí reží­ro­vat Jonathan Nolan a nemluvě o Nolanově man­žel­ce Lise Joy, kte­rá se zhos­ti­la 4. epi­zo­dy, kte­rá je tou nej­lep­ší, co dru­há sezó­na měla.

Poslední díl při­ne­sl mno­ho zvra­tů, mno­ho mrtvých, něko­lik odha­le­ní (kdo je výtvor z lidí) a mno­ho pře­kva­pe­ní, ale to nesta­či­lo, aby to byl i nej­lep­ší díl. Zklamal mne a tak je to pros­tě prů­měr­ný díl dru­hé série – 80 %


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 %5. prosince 2016 Westworld - The Bicameral Mind (S01E10) - 100 % Tak nám skončil seriál. Celých 10 dílů jsme čekali na to, až se dozvíme všechny věci, na které  jsme čekali. Kdo za vším stojí, co všechno se může stát v parku, kde hlavní atrakcí je svět […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 %28. listopadu 2016 Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouhé finále. Tentokrát se jedná o vyplňovací  příběh, který potvrzuje, že na nás čeká nejlepší díl, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 %21. listopadu 2016 Westworld - S01E08: Trace Decay - 95 % Tak co dělá Dolores, Muž v černém, Ford i Maeve. Postupně jdou kousek po kousku ke svému cíli. Osmý díl Westworldu postupně tříbí naše smysly. Už zas víme o kousek více, ale i trochu méně. […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 %14. listopadu 2016 Westworld - Trompe L'Oeil (S01E07) - 100 % Tak sedmý díl nám přinesl pokračování dvou příběhů. Vrátila se nám Dolores, která rychle cestuje ke svému cíli. Každý si myslí, že je to hlavní postava příběhu a že je to nejdůležitější, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 %7. listopadu 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) - 90 % Dnešní díl je zajímavý, postupně se dozvídáme temné věci, které by v normálním parku být neměly. Všichni důležití lidé i výtvory první generace, od Dolores po tajemnou šéfku bordelu, se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Adversary (S01E06)31. října 2016 Westworld - The Adversary (S01E06) Podívejte se na to, co nás čeká v příběhu během šesté epizody. Premiéra 7.11.2016. https://www.youtube.com/watch?v=QXIiMUaNlLc Posted in Trailery
  • Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 %31. října 2016 Westworld - Contrapasso (S01E05) - 85 % Že by půlka? No zklamání, ano už jsme za půlkou. Od předchozího dílu, kdy jsme se dozvěděli několik důležitých věcí, ale nic moc se v příběhu neudálo, si pro nás tvůrci připravili díl, kdy […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 %24. října 2016 Westworld - Dissonance Theory (S01E04) - 80 % Tak se nám uběhly ve Westworldu už dvě pětiny seriálu. (4. díl z 10). Příběh postupně jde dál kus po kusu. Postupně se dostáváme na dno problému. Nejdůležitější roboti stále žijí, nejsou […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %17. října 2016 Westworld - The Stray (S01E03) - 90 % Tak končíme první třetinu seriálu. Příští týden bude už čtvrtý díl. Postupně se dozvídáme další linky mnoho vrstveného příběhu kolem zábavního parku - Westernového městečka. Znovu se […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 %11. října 2016 Westworld - Chestnut (S01E02) - 90 % Tak se HBO  rozjíždí. Už má druhý seriál, na který se bude vzpomínat na dlouhou dobu. Je otázkou, zdali bude seriál delší než jednu sezónu, snad jo. Druhý díl Westwordu přinesl už více […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59793 s | počet dotazů: 241 | paměť: 73718 KB. | 21.05.2024 - 11:53:50