Kritiky.cz > Recenze knih > Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové

Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové

IMG 20220206 121310
IMG 20220206 121310
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Andělé mají v růz­ných kul­tu­rách i růz­né podo­by, stej­ně tak se může­me růz­ným způ­so­bem napo­jo­vat na své před­ky, mudr­ce, šama­ny, medi­ci­ma­ny nebo bytos­ti, kte­ré jsou sym­bo­lem dáv­né moud­ros­ti. Snad bych až řek­la – moud­ros­ti pro­ži­té­ho.

IMG 20220206 121310
IMG 20220206 121310

Moudrosti zpra­co­va­né­ho a při­pra­ve­né­ho pře­dat nám to důle­ži­té.

Karty, kte­ré nám nesou mož­nost… neo­pa­ko­vat sta­ré chy­by?

Možná prá­vě to bude tím zla­tem, tou cen­nos­tí, kte­rou vám kar­tič­ky při­ná­ší.  Budete-li se jich ptát a naslou­chat odpo­vě­dím v kní­žeč­ce, ale i těm, kte­ré vás budou pro­vá­zet jako intu­i­tiv­ní vhled nebo nápad, pro­zře­ní, může se snad­no stát, že v nich uvi­dí­te také varo­vá­ní před ces­tou, kte­rá je sto­krát pro­šla­pa­ná a sto neú­spě­chů na ní bylo. A je ško­da jít po ní po sto prvé.

Jindy se kar­ty zase více zamě­ři­ly na jem­né tuše­ní budouc­nos­ti a na to, aby nás na ni při­pra­vi­ly. Připravily pozor­nost, pro­to­že se blí­ží změ­ny. Abychom vza­li do rukou svou tvo­ři­vost, pro­to­že se blí­ží někdo, kdo ji oce­ní. Přiblíží se kupec pro naše zbo­ží.

Poskytnou nám včas pro­stor pro sebe­re­fle­xi, pro dívá­ní se na sebe z jiných úhlů pohle­du, což může být prá­vě ten pohled, kte­rý v tuto chví­li potře­bu­je­me.

S kníž­kou nebo bez?

S kar­ta­mi se pra­cu­je dob­ře s obě­ma meto­da­mi. Ať už jen tak – jen pro dívá­ní se na obráz­ky, pročte­ní si základ­ní­ho tex­tu na kar­tě:

„Obchodník – Proměňujte ener­gii, abys­te tvo­ři­li hoj­nost.

Jelen – Důvěřujte a pro­spí­vej­te.“

I to někdy úpl­ně sta­čí…. Ale také s při­hléd­nu­tím do kníž­ky, náhod­né čte­ní z kní­žeč­ky a různá spo­lu­prá­ce dal­ších typů karet se může stát víta­ným oži­ve­ním vlast­ní­ho duchov­ní­ho puto­vá­ní za vnitř­ní spo­ko­je­nos­tí.

O kar­tách Andělé a před­ko­vé: Tyto kar­ty vám pomo­hou navá­zat spo­je­ní s prů­vod­ci, jimiž jste obklo­pe­ni a kte­ří s vámi chtě­jí sdí­let své pozná­ní, aby vám pomoh­li k uzdra­ve­ní a změ­ně. Představují klíč k nesmír­né, léči­vé moud­ros­ti…

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, 2021, www.synergiepublishing.com
Foto: Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,31592 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71868 KB. | 22.07.2024 - 15:50:24