Kritiky.cz > Knihovnička > Tajná mantra

Tajná mantra

IMG 20220325 095500
IMG 20220325 095500
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Putování do hima­láj­ské­ho kláš­te­ra s poci­tem, že tohle je život­ní úkol. Seznamte se s Mattem Lesterem! Poutavé vyprá­vě­ní kom­bi­nu­je belet­rii, hlu­bo­ké uvol­ně­ní čte­ná­řo­vy mys­li, zou­fa­lé dra­ma  i mystic­ký pří­běh, kte­rý dává čte­ní leh­kost, aby vzá­pě­tí napnul ner­vy k prask­nu­tí. Kniha vol­ně nava­zu­je na Kouzelníka z Lhasy, ale kaž­dý čte­nář si může hned na začát­ku toho­to romá­nu pře­číst a při­po­me­nout, o čem Kouzelník z Lhasy byl. Výtečný nápad!

Po shr­nu­tí Kouzelníka otví­rá­me prv­ní kapi­to­lu a oci­tá­me se v sou­mrač­né začí­na­jí­cí noci v údo­lí kou­sek od Tygřího hníz­da, vel­ko­le­pé­ho kláš­te­ra. Místo plné pro­láklin, skal­ních trh­lin, str­mých skal a s pře­krás­nou sce­né­rií. A tady začí­ná pří­běh.

„V roce 1959 byl z Tibetu vyve­zen do bez­pe­čí zape­če­tě­ný svi­tek. Obsahuje jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších tex­tů nejen pro naši linii uče­ní, ale pro celý tibet­ský budd­his­mus. Svitek byl obje­ven ve skal­ní jes­ky­ni, ve kte­ré měl v osmém sto­le­tí medi­to­vat slav­ný Padmasambhava. Má se tedy za to, že je to ter­ma, kte­rou sepsal samot­ný Guru rin­po­čhe.“

Ale…

Nečekejme čis­té rela­xač­ní čte­ní, to ostat­ně nebyl ani před­cho­zí díl. O dra­ma nebu­de nou­ze, pro­to­že úkol se svit­kem je nebez­peč­ný a mnoh­dy nás posta­ví před obtíž­né otáz­ky nebo do situ­a­cí, ve kte­rých bys­te se ocit­nout roz­hod­ně nechtě­li. Budou hlav­ní hrdi­no­vé někdy o svém roz­hod­nu­tí pochy­bo­vat?

Je to tako­vá malá detek­tiv­ka.
Je to tako­vá malá kníž­ka o budd­his­mu v pra­xi.

Je to pří­běh, kte­rý se hodí jako odpo­čin­ko­vé, troš­ku adre­na­li­no­vé čte­ní na dovo­le­nou nebo na dlou­hé zim­ní veče­ry.

Chcete-li se pře­su­nout v myš­len­kách na mís­ta, kte­rá jsou pro našin­ce zce­la nezná­má až exo­tic­ká, je to ide­ál­ní mož­nost. A se stej­nou vehe­men­cí se může­te zamýš­let nad tím, co z toho­to zají­ma­vé­ho svě­ta lze pře­nést do našich všed­ních živo­tů.

Praktický a věc­ně popi­su­jí­cí styl Davida Michieho pozná­te oka­mži­tě. Dalajlamova kočka ale byla o vel­ké pozná­ní dál, klid­něj­ší, tiš­ší a konej­ši­věj­ší.

Tohle je čte­ní pro… muže? Nebo odváž­né ženy?

Příjemný mix napí­na­vé­ho pří­bě­hu a budd­his­tic­ké moud­ros­ti. A jak to dopadlo nebu­du pro­zra­zo­vat, snad jen, něja­ké to uvě­do­mě­ní tady bude. Hřejivé, nadě­je plné.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, 2021


Foto: Synergie Publishing & Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
  • Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové11. dubna 2022 Kyle Gray – Lily Moses: Andělé a předkové Andělé mají v různých kulturách i různé podoby, stejně tak se můžeme různým způsobem napojovat na své předky, mudrce, šamany, medicimany nebo bytosti, které jsou symbolem dávné moudrosti. […] Posted in Recenze knih
  • Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti11. dubna 2022 Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti Řekla bych, že Čtyři dohody jsou obecně očistné. Ne vždy jsou v praxi použitelné, to rozhodně zdvihám prst, protože proplouvat životem naprosto meditativně a mít všechno na salámu, to […] Posted in Knihovnička
  • Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace28. března 2022 Dokážu to! Karty pro podporu za každé situace Najít v kartičkách přítele, který vám každý den řekne něco milého, nebo v době, kdy to potřebujte, vám poradí. Nebo vás podpoří, podělíte se s  nimi o radost a nové směry  - to je dar k […] Posted in Zajímavosti
  • Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké?23. března 2022 Medicinské karty: Téma zvířat a symboliky je vám blízké? Pak budete spokojeni s Medicinskými kartami, se kterými se ponoříte do světa zvířecího smýšlení, cítění a vnímání. Do symboliky, kterou každé zvíře nese a kterými se zabývají snad všechny […] Posted in Knihovnička
  • Alana Fairchild: Posvátné rebelky9. března 2022 Alana Fairchild: Posvátné rebelky "Toužíš, aby ptáci uměli létat pod vodou. Chceš, aby láska zvítězila nad mocí. Přeješ si, aby lidé k sobě přistupovali jako rovnocenní a toužíš vnímat posvátnost v sobě i ve světě. Chceš […] Posted in Recenze knih
  • Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle15. února 2022 Tarot keltských draků: SILNÝ pomocník pro slabé i silné chvíle Tarot keltských draků patří k tarotu, který ráda využívám jen při určitých příležitostech. Až rituálních, svátečních nebo ve chvíli, kdy se potřebuji zastavit a rozhodnout opravdu jasně. […] Posted in Recenze knih
  •  Chris-Anne: Tarot světla a stínu5. ledna 2022  Chris-Anne: Tarot světla a stínu Tradiční tarotové archetypy pojaté moderním životem, situacemi, které důvěrně známe a ve kterých stojíme v jistých životních situacích tak, jako to dělaly kdysi postavy na klasických […] Posted in Recenze knih
  • Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy16. listopadu 2021 Sheri Winston: Anatomie vzrušení ženy Výzva pro odvážné! Ponořit se do procítění své sexuality nejen po té duchovní rovině, ale hlavně po té fyzické. Nyní získávám pocit, že když vím, kde a jak se to děje, děje to […] Posted in Recenze knih
  • Orákulum bohyní: ženy nejen ženám14. července 2021 Orákulum bohyní: ženy nejen ženám V každém z nás je kousek té bohyně, každý z nás má někdy touhu ničit, nebo musí něco zničit, aby se mohlo něco posunout dál. Té, která představuje nějaký vzor chování těla, duše nebo […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37096 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71640 KB. | 29.02.2024 - 12:31:16