Kritiky.cz > Recenze knih > Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí

Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí

Dovolenk
Dovolenk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pří­jem­né čte­ní na vaši dovo­le­nou? Emma Straubová vám nabí­zí román Dovolenkáři, kte­rý je vzru­šu­jí­cí, let­ní čte­ní, plné napě­tí a zvra­tů.

Manželé Postovi chtě­jí spo­lu osla­vit pět­a­tři­cá­té výro­čí svat­by na dovo­le­né . Chystají se strá­vit krás­ných 14 dní na Mallorce a nechat všech­ny sta­ros­ti a stres na Manhattanu. Jejich dce­ra Sylvie prá­vě dokon­či­la vyso­kou ško­lu a chys­tá se s nimi také vyjet. Ne vždy je dovo­le­ná plná poho­dy, kli­du a vzru­še­ní. Při jejich dovo­le­né vyply­ne napo­vrch mno­ho poní­že­ní, tajem­ství a křivd z minu­los­ti. Z tou­hy po idy­lic­ké dovo­le­né zbý­vá jen mar­ná tou­ha vrá­tit se z ní domů. Podaří se zvlád­nout man­že­lům Postových čtr­náct dní dovo­le­né spo­leč­ně? Jak se doká­že paní Postová vyrov­nat s novou situ­a­cí? Odpustí své­mu man­že­lo­vi? 

Možná jste v podob­né situ­a­ci, kdy se tak tro­chu „bojí­te“ odjet na dovo­le­nou. Na prv­ní pohled se může zdát, že odjet na dovo­le­nou je oprav­du radost­ná udá­lost. Ne vždy tomu tak je. Někteří lidé nejsou schop­ni ustou­pit v řadě věcí své­mu pro­tějš­ku a díky tomu pak vzni­ká mno­ho nedo­ro­zu­mě­ní a nesrov­na­los­tí. Přečtěte si ten­to román a uvi­dí­te, že spous­ta pro­blé­mo­vých situ­a­cí se dá řešit s kli­dem, nad­hle­dem a důvti­pem, jak se to Postovým poda­ři­lo.

Román se mě líbil svým nad­hle­dem nad věcí. Nikdy by mě nena­padlo, jak se někte­ré situ­a­ce dají vyře­šit bez emo­cí, s vti­pem a šar­mem.

Autorka kni­hy Emma Straubová žije v New Yorku se svým man­že­lem. Věnuje se romá­no­vé tvor­bě. Zpočátku při čet­bě kni­hy mě děj při­pa­dal pří­liš zdlou­ha­vý. Autorka zabí­ha­la do detai­lů. Nedokázala jsem se sou­stře­dit na hlav­ní myš­len­ku, co chce autor­ka říci čte­ná­ři. Během něko­li­ka desí­tek strá­nek jsem se ale do romá­nu začet­la s vel­kou ver­vou. Zaujalo mě to, jak autor­ka doká­za­la v abso­lut­ní dys­funk­ci najít vel­ký humor, spád i vhled do váž­né situ­a­ce, kte­rá mezi Manželi Postovými nasta­la. Tento román bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la. Počáteční „nud­né“ čte­ní se změ­ni­lo v pořád­nou jízdu.


  • Autor: Emma Straubová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2015, COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 304
  • Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-247-5489-5

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72584 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71919 KB. | 21.07.2024 - 01:01:18