Kritiky.cz > Speciály > Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)

OldShatter
OldShatter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Po úspěš­né pre­mi­é­ře Pokladu na Stříbrném jeze­ře chtě­li také dal­ší pro­du­cen­ti nato­čit vlast­ní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojis­til prá­va na všech­ny romá­ny Karla Maye ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém zápa­dě, uza­vřel dlou­ho­do­bé smlou­vy s hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty Lexem Barkerem a Pierrem Bricem a navíc byl zadob­ře s nej­moc­něj­ší dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Constantin Film, s níž se žád­ný rozum­ný pro­du­cent nechtěl dostat do spo­ru. Zdálo se tedy, že je zho­la nemož­né při­ži­vit se na úspě­chu fil­mo­vých may­o­vek. Přesto se ale našel pro­du­cent, kte­rý byl nato­lik lsti­vý a odváž­ný, že si dovo­lil pře­zkou­mat smlou­vu uza­vře­nou mezi pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Rialto a nakla­da­tel­stvím Karl-May-Verlag a našel v ní sla­bi­ny: Artur Brauner, fil­mo­vý mág a jeden z nej­vliv­něj­ších němec­kých pro­du­cen­tů.

Artur Brauner se bez obav pus­til do pří­prav na natá­če­ní fil­mu Old Shatterhand. Lze si jis­tě před­sta­vit, jakou nála­du měl Horst Wendlandt, když se dozvě­děl o úmyslech Artura Braunera lézt mu do zelí. Nejprve chtěl vzni­ku nové may­ov­ky zabrá­nit, ale pak ho práv­ní­ci pou­či­li, že nee­xis­tu­je žád­ný román s názvem Old Shatterhand a nelze tudíž na něho uplat­ňo­vat jaká­ko­liv fil­mo­vá prá­va. Horst Wendlandt se tedy doho­dl s vede­ním spo­leč­nos­ti CCC Film, že jim uvol­ní pro natá­če­ní Lexe Barkera, před­sta­vi­te­le Old Shatterhanda. Brauner se zara­do­val, teď už mu zbý­va­lo obsa­dit jen roli Vinnetoua. Uzavřel před­běž­nou smlou­vu s Pierrem Bricem a čekal na vyjá­d­ře­ní Rialta. Wendlandt zuřil. Nemohl sice zabrá­nit nato­če­ní kon­ku­renč­ní may­ov­ky, ale záro­veň nevi­děl jedi­ný důvod, proč by měl své­ho soka záso­bo­vat her­ci. Jenomže všich­ni v Rialtu vědě­li, že Brauner je scho­pen točit i bez Pierra Brice a tím by moh­la slav­ná série may­o­vek utr­pět nena­pra­vi­tel­né ško­dy. Nebylo jiné­ho výcho­dis­ka, než Braunerovi vyho­vět. Výměnou za Brice zís­kal Wendlandt půvab­nou hereč­ku Elke Sommer, kte­rou o rok poz­dě­ji obsa­dil do své čtvr­té may­ov­ky Mezi Supy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Old Shatterhand


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Josef bučko

Ano, vel­mi zají­ma­vé čte­ní o záku­li­sí natá­če­ní, k čemuž dří­ve neby­lo mož­né se dostat.
Zavzpomínat na hrdi­ny naše­ho mlá­dí je krás­né. Kdo z nás si nehrál na Vinnetoua ?

  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Scénář a režie4. srpna 2018 Old Shatterhand - Scénář a režie První mayovku produkční společnosti CCC Film provázely hned od začátku těžkosti. V celém procesu příprav vládl chaos a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmírně aktivní […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37387 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72411 KB. | 19.05.2024 - 20:09:14