Kritiky.cz > Články > Dům míří na prestižní festival do Palm Springs

Dům míří na prestižní festival do Palm Springs

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Praha, 26. říj­na 2011 – Film Dům před nece­lým týd­nem koneč­ně vstou­pil i do čes­kých kin. Jeho úspěš­né taže­ní po mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech tím ale zda­le­ka neskon­či­lo. Snímek mla­dé scé­nárist­ky a reži­sér­ky Zuzany Liové se začát­kem příští­ho roku před­sta­ví na ame­ric­ké fil­mo­vé půdě – na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu v Palm Springs. Dům se může už nyní pochlu­bit boha­tým fes­ti­va­lo­vým živo­tem. Byl uve­den na pat­nác­ti mezi­ná­rod­ních fórech, aktu­ál­ně byl při­jat do pro­gra­mu fes­ti­va­lů v Denveru, Haifě či Thesalonikách. Doposud ho tak ve svě­tě spo­leč­ně s čer­stvou čes­kou pre­mi­é­rou již vidě­lo přes tři­cet tisíc divá­ků!

Poprvé na mezi­ná­rod­ní půdě film zare­zo­no­val už v roce 2007, kdy s ním Zuzana Liová zís­ka­la na MFF v Cannes Cenu Krzysztofa Kieslowského v sce­náris­tic­ké sou­tě­ži ScripTeast. O čty­ři roky poz­dě­ji se Dům dočkal řady dal­ších oce­ně­ní: na slo­ven­ském Art Film Festě zís­ka­li hlav­ní herec­ké oce­ně­ní her­ci Miroslav Krobot a Judit Bárdos, z MFF Anonimul v Rumunsku si při­ve­zl cenu divá­ků a na MFF Karlovy Vary byl film vybrán do sek­ce Variety – 10 European Directors To Watch.

Přízeň svě­to­vých i domá­cích fil­mo­vých kri­ti­ků a divá­ků si film zís­ká­vá svým rea­lis­tic­kým úhlem pohle­du bez pato­su a zby­teč­né poe­tič­nos­ti a také pře­svěd­či­vý­mi herec­ký­mi výko­ny, zvláš­tě Miroslava Krobota v posta­vě Imricha.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66755 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71637 KB. | 29.02.2024 - 00:32:52