Kritiky.cz > Trailery > Duna: Část druhá má první trailer

Duna: Část druhá má první trailer

Photo © Chiabella James/Warner Bros. Pictures
Photo © Chiabella James/Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování sci-fi epo­su Duna od reži­sé­ra Denise Villeneuva koneč­ně dosta­lo svůj prv­ní trai­ler. Film, kte­rý je adap­ta­cí dru­hé polo­vi­ny stej­no­jmen­né kni­hy Franka Herberta, nava­zu­je na udá­los­ti prv­ní­ho dílu, kdy Paul Atreides (Timothée Chalamet) a jeho mat­ka Lady Jessica (Rebecca Ferguson) uprch­li z rukou zrád­né­ho baro­na Harkonnena (Stellan Skarsgård) a při­po­ji­li se k domo­ro­dé­mu kme­ni Fremenů na poušt­ní pla­ne­tě Arrakis. Nyní se Paul musí vyrov­nat se svým osu­dem jako Muad’Dib, pro­rok a vůd­ce Fremenů, a vést je v boji pro­ti impe­ri­ál­ním silám, kte­ré chtě­jí ovlád­nout Arrakis a její vzác­nou kořist - melanž, lát­ku schop­nou roz­ší­řit lid­ské schop­nos­ti.

Trailer nám uka­zu­je někte­ré z nej­vý­znam­něj­ších scén z kni­hy, jako je bitva o Arrakis, setká­ní Paula s císa­řem Shaddamem IV. (Austin Butler), jeho milost­ný vztah se svou fre­men­skou spo­leč­ni­cí Chani (Zendaya) a jeho sou­boj s Feydem-Rauthou (Dave Bautista), synov­cem baro­na Harkonnena. Také nám dává nahléd­nout do vizu­ál­ní­ho sty­lu fil­mu, kte­rý je v sou­la­du s tem­nou a rea­lis­tic­kou este­ti­kou Villeneuva. Kameraman Greig Fraser zachy­cu­je krá­su i bru­ta­li­tu Arrakisu, zatím­co skla­da­tel Hans Zimmer pod­tr­hu­je atmo­sfé­ru svou epic­kou hud­bou.

Duna: Část dru­há má v hlav­ních rolích také Javiera Bardema jako Stilgara, vůd­ce Fremenů, Joshe Brolina jako Gurneye Hallecka, men­to­ra Paula, Florence Pugh jako Alie, sest­ru Paula a dce­ru Lady Jessicy. Scénář napsa­li Jon Spaihts, Denis Villeneuve a Eric Roth pod­le romá­nu Franka Herberta. Film by měl mít pre­mi­é­ru 22. říj­na 2023. V ČR až 02.11.2023.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16095 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72125 KB. | 13.04.2024 - 15:03:37