Kritiky.cz > Herní aktuality > Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Euro Truck Simulator 2 - Renault Trucks T Tuning Pack DLC

Foto: © SCS Software.
Foto: © SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdá se, že hum­buk kolem dneš­ní­ho ozná­me­ní byl tak hla­si­tý, že by ho prav­dě­po­dob­ně sly­še­li i ast­ro­nau­ti ve vesmí­ru. A i když bychom rádi řek­li, že pro ten­to nový obsah je nebe limi­tem, bude mno­hem lep­ší držet se při zemi. Koneckonců, jak jinak bys­te si moh­li užít všech­no, co při­chá­zí v Tuning Pack DLC Renault Trucks T?“

S širo­kou šká­lou mož­nos­tí tunin­gu se ten­to balí­ček posta­rá o to, abys­te na sil­ni­cích ETS2 vždy vynik­li. Obsahuje laky, doplň­ky do kabi­ny a mno­ho dílů pro vněj­ší tuning, jako jsou boč­ní kry­ty, kry­ty pod­voz­ku, náraz­ní­ky, blat­ní­ky, blat­ní­ky, výfu­ky, slu­neč­ní clo­ny, sto­ne­gu­ar­dy, lemy, deflek­to­ry, před­ní mas­ky a mříž­ky, bull bary, svě­tel­né liš­ty, kry­ty svět­lo­me­tů a mno­ho dal­ší­ho! To ale není vše, pro­to­že pokud vám to unik­lo, při­da­li jsme do hry novou vari­an­tu inte­ri­é­ru v aktu­a­li­za­ci 1.44, což je bez­plat­ná aktu­a­li­za­ce, kte­rá nevy­ža­du­je balí­ček DLC.

Přestože se toto DLC sklá­dá pře­váž­ně z dílů pro trh s náhrad­ní­mi díly, při­ne­se­me vám také někte­ré polož­ky ofi­ci­ál­ně licen­co­va­né spo­leč­nos­tí Renault Trucks. Abyste moh­li poznat, do kte­ré kate­go­rie daný před­mět pat­ří, roz­hod­li jsme se v nedáv­né aktu­a­li­za­ci při­dat také jedi­neč­nou funk­ci her­ní­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rá vám zob­ra­zí spe­ci­ál­ní iko­nu ozna­ču­jí­cí, zda je vámi vybra­ný před­mět licen­co­va­ný, nebo after­mar­ke­to­vý. Tuto změ­nu jsme zaved­li již v aktu­a­li­za­ci 1.44 a dal­ší podrob­nos­ti se může­te dozvě­dět v pří­spěv­ku na blo­gu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16891 s | počet dotazů: 286 | paměť: 72295 KB. | 25.04.2024 - 07:11:38