Kritiky.cz > Profily osob > Franciszek Maksymilian Pieczka: Polský umělec s bohatým odkazem

Franciszek Maksymilian Pieczka: Polský umělec s bohatým odkazem

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Franciszek Maksymilian Pieczka, naro­ze­ný 18. led­na 1928 v Godówě a zemře­lý 23. září 2022 ve Varšavě, byl význam­ný pol­ský herec půso­bí­cí ve fil­mu, diva­dle, tele­vi­zi a roz­hla­su. Svou kari­é­ru ozdo­bi­ly stov­ky dra­ma­tic­kých a kome­di­ál­ních rolí, z nichž jed­nou z nej­vý­znam­něj­ších byla posta­va Gustlika v popu­lár­ním seri­á­lu Czterej pan­cer­ni i pies (1966-1970).

Pieczka se naro­dil ve ves­ni­ci Godów na Horním Slezsku a již od mlá­dí pro­je­vo­val zájem o film. Původně stu­do­val na poly­tech­ni­ce v Gliwicích na nalé­há­ní své­ho otce, ale brzy se roz­ho­dl pro herec­tví. Absolvoval Státní vyš­ší diva­del­ní ško­lu ve Varšavě v roce 1954 a začal svou pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ru v Dolnoslezském diva­dle v Jelení Hoře.

Během své kari­é­ry spo­lu­pra­co­val s reno­mo­va­ný­mi pol­ský­mi reži­sé­ry, mezi kte­ré pat­ří Krzysztof Kieślowski, Wojciech Jerzy Has, Andrzej Wajda a dal­ší. Pieczka se pro­sla­vil nejen ve fil­mu, ale také v diva­dle, kde hrál v diva­dlech jako Lidové diva­dlo v Nové Huti a Činoherní diva­dlo ve Varšavě.

Jeho fil­mo­vé úspě­chy zahr­nu­jí účin­ko­vá­ní ve fil­mech jako Pokolenie (1954) od reži­sé­ra Andrzeje Wajdy, Matka Johanka od andě­lů (1960) od Jerzyho Kawalerowicze nebo Rukopis sara­gosský (1964) od Wojciecha Jerzyho Hase. Jeho neza­po­me­nu­tel­ná role Gustlika v Czterej pan­cer­ni i pies mu zís­ka­la vel­kou popu­la­ri­tu a sym­pa­tie divá­ků.

Franciszek Maksymilian Pieczka nejen zazá­řil ve svě­tě pol­ské­ho fil­mu a diva­dla, ale měl také význam­ný pří­nos k fil­mo­vé tvor­bě i v sou­sed­ním Československu. Jeho jmé­no je spo­je­no s čes­kým fil­mem „Díky za kaž­dé nové ráno“ (1994), kome­dií reží­ro­va­nou Milanem Šteindlerem. V tom­to humo­ris­tic­kém pří­bě­hu se Pieczka obje­vil v roli, kte­rá doda­la fil­mu dal­ší roz­měr.

Seriál „Čtyři z tan­ku a pes“ (1966-1970) zůstá­vá výji­meč­ným dílem v jeho fil­mo­gra­fii.

Mimo svou umě­lec­kou kari­é­ru pro­je­vo­val Pieczka i aktiv­ní občan­skou anga­žo­va­nost. Byl oce­něn Řádem bílé­ho orla, nej­vyš­ším pol­ským stát­ním vyzna­me­ná­ním. Kromě toho byl cest­ným obča­nem své rod­né obce Godów, což svěd­čí o jeho pev­ném spo­je­ní s rodin­ným mís­tem.

Osudný den pro pol­ský umě­lec­ký svět nastal 23. září 2022, kdy Franciszek Pieczka zemřel ve věku 94 let ve Varšavě. Jeho pohřeb měl celo­stát­ní cha­rak­ter a byl oce­něn pre­zi­den­tem Polské repub­li­ky Andrzejem Dudou. Jeho odkaz na pol­ské fil­mo­vé a diva­del­ní scé­ně zůstá­vá nepře­hléd­nu­tel­ný, a jeho umě­lec­ký dědic­tví bude žít dál skr­ze gene­ra­ce divá­ků a uměl­ců.


Zdroj: Polská Wikipedie a Čsfd.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pořád jsem to já - 75 %15. července 2024 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01)14. července 2024 Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01) Adaptace knižní série "Píseň ledu a ohně" do podoby televizního seriálu přinesla mnoho změn a úprav. Následující text se zaměřuje na specifické odchylky a nesrovnalosti mezi knihami a […] Posted in Zajímavosti
  • Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy14. července 2024 Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy Pohádkový poklad, neohrožení hrdinové, dechberoucí příroda a nezapomenutelná hudba. Film „Poklad na Stříbrném jezeře“ z roku 1962, inspirovaný knihou Karla Maye, se stal klasikou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45651 s | počet dotazů: 242 | paměť: 71873 KB. | 17.07.2024 - 19:19:38