Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Hra Riders Republic zdarma 10.-14. února, akce Prada a sportovní kolekce k dispozici.

Hra Riders Republic zdarma 10.-14. února, akce Prada a sportovní kolekce k dispozici.

RRR
RRR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od dneš­ní­ho dne při­chá­zí Prada do Riders Republic s novou akcí, znač­ko­vým oble­če­ním, vyba­ve­ním a dal­ší­mi novin­ka­mi. A pokud jste se do masiv­ní­ho mul­tipla­ye­ro­vé­ho dob­ro­druž­né­ho spor­tov­ní­ho hřiš­tě ješ­tě nevrh­li, může­te si hru Riders Republic zahrát zdar­ma na sys­té­mech PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X|S od 10. úno­ra 11:00 PT do 14. úno­ra 11:00 PT. Hra je nyní k dis­po­zi­ci k před­běž­né­mu sta­že­ní na PlayStation.

Úseky Riders Ridge nyní zdo­bí bar­vy iko­nic­ké kolek­ce Prada s čer­ve­ný­mi pru­hy, Prada Linea Rossa. Nová udá­lost, Prada Beyond the Line, vám umož­ní zdar­ma pou­ží­vat lyže Faction x Prada Linea Rossa, jum­bo kolo Riders Republic a nový fre­esty­lo­vý sněž­ný skútr v jed­nom z nej­vět­ších snow­par­ků repub­li­ky.

A odváž­liv­ci z Republiky budou samo­zřej­mě nosit znač­ku Prada. Prada navrh­la pro Riders Republic tři ori­gi­nál­ní her­ní oble­če­ní; jed­no oble­če­ní si může­te ode­mknout sou­tě­ží v týden­ních výzvách Shackdaddy Bandits a dal­ší dvě oble­če­ní pro­střed­nic­tvím nové­ho spon­zor­ské­ho pro­gra­mu Prada. Prostřednictvím spon­zor­ské­ho pro­gra­mu Prada bude 16. úno­ra k dis­po­zi­ci také nové vyba­ve­ní Prada, včet­ně kola, lyží a snow­bo­ar­du.

Pokud bude­te chtít ve hře pokra­čo­vat i po skon­če­ní bez­plat­né­ho víken­du, bude­te si moci pone­chat svůj postup a zakou­pit Riders Republic se sle­vou až 50 %. Hra Riders Republic je nyní k dis­po­zi­ci pro kon­zo­le Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4, Stadia, Amazon Luna a PC (pro­střed­nic­tvím Epic Games Store a Ubisoft Store) a je sou­čás­tí před­plat­né­ho Ubisoft+. Další infor­ma­ce o hře Riders Republic najde­te v našem před­cho­zím zpra­vo­daj­ství.


Foto: © 2021 Ubisoft Entertainment.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06530 s | počet dotazů: 245 | paměť: 71604 KB. | 23.06.2024 - 11:07:16