Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Nová mise inspirovaná Rambem ve hře Far Cry 6 je již k dispozici

Nová mise inspirovaná Rambem ve hře Far Cry 6 je již k dispozici

All 1
All 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Far Cry 6 při­ná­ší dal­ší par­ty­zán­ský obsah pro své jaran­ské rebe­ly, kte­ří tou­ží po masa­k­ru ve sty­lu 80. let. Nová mise nazva­ná „All the Blood“ vzdá­vá hold prv­ním třem fil­mům ze série Rambo. Na rea­li­za­ci cros­so­ve­ro­vé akce Ubisoft spo­lu­pra­co­val se spo­leč­nos­tí STUDIOCANAL, kte­rá vlast­ní prá­va na fil­my Rambo I-III. Mise je již k dis­po­zi­ci a zdar­ma ke sta­že­ní pro všech­ny, kte­ří vlast­ní kopii hry Far Cry 6.

„All the Blood“ se sou­stře­dí na super­fa­nouš­ka Ramba, kte­rý se vydá­vá na misi pomsty pro­ti yaran­ské armá­dě. Hráči se s ním mohou spo­jit v akč­ní výpra­vě s krva­vý­mi kous­ky hod­ný­mi kaž­dé ope­ra­ce inspi­ro­va­né Rambem. Za spl­ně­ní mise budou hrá­či odmě­ně­ni lukem Vengeance, zbra­ní na dál­ku s výbuš­ným účin­kem na cíle. Po ode­mče­ní bude luk Vengeance Bow k dis­po­zi­ci k trva­lé­mu pou­ži­tí v rám­ci hlav­ní hry. Kromě nové­ho her­ní­ho obsa­hu nabí­zí Far Cry 6 k zakou­pe­ní balí­ček Rambo Bundle, kte­rý hrá­čům poskyt­ne vyba­ve­ní, zbra­ně a vozi­dlo inspi­ro­va­né Rambem. U pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní hry na trh jsou vybra­né edi­ce hry Far Cry 6 v sou­čas­né době zlev­ně­ny až o 40 v rám­ci novo­roč­ní­ho výpro­de­je obcho­du Ubisoft Store. Ještě ten­to týden bude sezón­ní před­plat­né Far Cry 6 zlev­ně­no o 25 %.

Mise inspi­ro­va­ná Rambem není zda­le­ka prv­ním výle­tem hry do cros­so­ve­ro­vé­ho teri­to­ria. Od uve­de­ní hry Far Cry 6 na trh 7. říj­na při­dal Ubisoft Toronto misi Danny Trejo, balí­ček s téma­ti­kou Money Heist a nové spe­ci­ál­ní ope­ra­ce. Hra také vyda­la dvě DLC pro­střed­nic­tvím Season Passu: Vaas: Insanity a Pagan: V tom­to pří­pa­dě se jed­ná o dvě nové hry: Capan: Control, kde se obje­vu­je Joseph.

Far Cry 6 je k dis­po­zi­ci na kon­zo­lích Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 a PC. Hra je také k dis­po­zi­ci s před­plat­ným Ubisoft , Stadia a Amazon Luna.


Foto: © 2021 Ubisoft Entertainment.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41761 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71884 KB. | 28.02.2024 - 17:21:29