Kritiky.cz > Krátké aktuality > Krátké herní aktuality > Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse

Třetí epizoda DLC ke hře Far Cry 6, Joseph: Collapse

FCDLC
FCDLC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Joseph: Collapse, tře­tí a posled­ní vel­ká kapi­to­la DLC pro Far Cry 6, je nyní k dis­po­zi­ci a umož­ňu­je vám hrát jako nelí­tost­ný vůd­ce kul­tu Far Cry 5, Joseph „Otec“ Seed, když se v rám­ci svých vlast­ních hra­nic posta­ví své tem­né minu­los­ti, v mezích své vlast­ní zmu­če­né mys­li. Stejně jako před­cho­zí díly, Vaas: Insanity a Pagan: Control, lze Joseph: Collapse hrát v koo­pe­ra­ci s hra­tel­nos­tí inspi­ro­va­nou rogue­lis­ty: Pokaždé, když zemře­te, ztra­tí­te hoto­vost, zbra­ně a před­mě­ty, kte­ré jste měli u sebe.

Hra Joseph: Carpenter se ode­hrá­vá ve zvrá­ce­né ver­zi Hope County v Montaně: Hráči se ocit­nou v Josephově mys­li poté, co se zhrou­ti­la jeho víra. Musí se posta­vit svým býva­lým stou­pen­cům kul­tu The Project at Eden’s Gate, kon­fron­to­vat čle­ny své rodi­ny a bojo­vat, aby pře­mohl své vnitř­ní démo­ny. Pokud se vám poda­ří zůstat naži­vu a našet­řit dosta­tek peněz, může­te je utra­tit za lep­ší zbra­ně nebo ode­mknout trva­lé vlast­nos­ti, kte­ré Josephovi pomo­hou stát se sil­něj­ším a umož­ní vám pono­řit se hlou­bě­ji do jeho minu­los­ti.

Majitelé hry Far Cry 6 mohou Josepha zís­kat: DLC Joseph: Collapse jako sou­část Season Passu nebo jako samo­stat­ný nákup. Pokud vlast­ní­te Joseph: Collapse, může­te pozvat dal­ší­ho hrá­če Far Cry 6 (na stej­né plat­for­mě), aby s vámi hrál koo­pe­ra­tiv­ně. A pokud dotyč­ný DLC nevlast­ní, může­te se s ním i tak spo­jit v koo­pe­ra­ci pomo­cí Buddy Passu.

Joseph: Collapse je nyní k dis­po­zi­ci maji­te­lům Far Cry 6 na Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, PC, Stadia a Amazon Luna a je sou­čás­tí před­plat­né­ho Ubisoft+.


Foto: © 2021 Ubisoft Entertainment.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51186 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72544 KB. | 19.05.2024 - 06:57:38