Kritiky.cz > Novinky ze světa her > HROT: Retro FPS z postapokalyptického Československa vyjde 16. května 2023

HROT: Retro FPS z postapokalyptického Československa vyjde 16. května 2023

foto: HROT ve službě Steam
foto: HROT ve službě Steam
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud máte rádi sta­ré stří­leč­ky z deva­de­sá­tek jako Quake nebo Doom, mož­ná vás zaujme HROT. Jedná se o single-playerovou retro FPS, kte­rá se ode­hrá­vá v Československu po nezná­mé kata­stro­fě v roce 1986. Hra je inspi­ro­vá­na sku­teč­ný­mi loka­ce­mi a his­to­rií naší země a nabí­zí kla­sic­kou hra­tel­nost i atmo­sfé­ru.

Hra je v sou­čas­né době ve fázi Early Access na plat­for­mách Steam a GOG.com a obsa­hu­je prv­ní dvě epi­zo­dy z plá­no­va­ných tří. První epi­zo­da se jme­nu­je Výlet do Prahy a zave­de vás do osmi úrov­ní, kte­ré jsou zalo­že­ny na reál­ných mís­tech v Praze, jako jsou Vyšehrad nebo Vítkov. Každá úro­veň skrý­vá taj­né pro­sto­ry, růz­né nepřá­te­le a zbra­ně, kte­ré musí­te pou­žít k obra­ně soci­a­lis­tic­ké vlas­ti před podiv­ný­mi naru­ši­te­li. Mezi zbra­ně­mi najde­te bro­kov­ni­ci, samo­pal vzor 13, taras­ni­ce nebo expe­ri­men­tál­ní sovět­skou zbraň na bater­ky.

Druhá epi­zo­da se jme­nu­je Degustace a je inspi­ro­vá­na husit­skou érou a čes­ký­mi hra­dy. Epizoda obsa­hu­je osm úrov­ní a jed­nu taj­nou úro­veň, ve kte­rých se setká­te s nový­mi nepřá­te­li, jako jsou koně v ply­no­vých či late­xo­vých mas­kách. Epizoda byla vydá­na 22. červ­na 2022.

Hra je vytvo­ře­na ve vlast­ním engi­nu napsa­ném v Pascalu, kte­rý napo­do­bu­je deva­de­sát­ko­vé soft­wa­ro­vé ren­de­ro­vá­ní s rozkos­tič­ko­va­ný­mi tex­tu­ra­mi a poska­ku­jí­cí­mi poly­go­ny. Hra má hně­dou retro este­ti­ku a důraz na dobo­vé detai­ly. Hra také obsa­hu­je spla­chu­jí­cí zácho­dy, zni­či­tel­né žárov­ky a soci­a­lis­tic­ké krá­my.

HROT je hra pro fanouš­ky retro stří­le­ček, kte­ří si chtě­jí užít akci i humor v posta­po­ka­lyp­tic­kém Československu. Hra je plá­no­vá­na k dokon­če­ní 16. květ­na 2023.


Zdroj a foto: HROT ve služ­bě Steam


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81308 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71543 KB. | 21.06.2024 - 15:04:04