Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Jean Reno a Christian Clavier natočili nové Návštěvníky v Česku První klapka padla před rokem na hradě Pernštejn

Jean Reno a Christian Clavier natočili nové Návštěvníky v Česku První klapka padla před rokem na hradě Pernštejn

Navstevnici
Navstevnici
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

První klap­ka bláz­ni­vé fran­couz­ské kome­die Návštěvníci 3: Revoluce padla přes­ně před rokem 13. dub­na 2015 na jiho­mo­rav­ském hra­dě Pernštejn. Film nava­zu­je na legen­dár­ní a popu­lár­ní kome­dii Návštěvníci z roku 1993 a na její pokra­čo­vá­ní, v nichž se stře­do­vě­ký rytíř se svým slu­hou dosta­li časo­vou smyč­kou až do sou­čas­nos­ti. V novém dob­ro­druž­ství se ve svých slav­ných rolích opět vra­cí Jean Reno a Christian Clavier a ces­ta časem je ten­to­krá­te zane­se ze stře­do­vě­ku pří­mo doprostřed Velké Francouzské revo­lu­ce. Premiéra v čes­kých kinech bude 19. květ­na.

Během prv­ních natá­če­cích dnů na hra­dě Pernštejn v polo­vi­ně dub­na 2015 při­pra­vo­va­li tvůr­ci scé­ny ze stře­do­vě­ké­ho síd­la rytí­ře Godefroye de Montmirail, z něhož se rytí­ři a jeho slu­ha vyda­li na dal­ší šíle­nou ces­tu do budouc­nos­ti.

V Česku pak fran­couz­ské fil­mo­vé hvězdy Jean Reno a Christian Clavier strá­vi­li při natá­če­ní Návštěvníků cel­kem měsíc a půl. V dub­nu a květ­nu 2015 toči­li pokra­čo­vá­ní oblí­be­né kome­die na Jižní Moravě v Kutné Hoře a oko­lí a v Praze a na něko­li­ka zám­cích Středních Čech. Konec natá­če­ní pro­bí­hal v Belgii, kam se ovšem s fran­couz­ský­mi tvůr­ci pře­su­nul i osvěd­če­ný čes­ký štáb. „Produkce vyu­ží­va­la mobil­ní kan­ce­lá­ře. Jeden den se kan­ce­lá­ře pros­tě zavře­ly a nalo­ži­ly a za dva dny do nich fil­ma­ři zase vstou­pi­li a pra­co­va­li, jako by se nic nesta­lo. Vše v kan­ce­lá­ři bylo na svém mís­tě, jen byli o 800 kilo­me­t­rů dál,“ dopl­ňu­je zástup­ce čes­ké­ho kopro­du­cen­ta fil­mu Michal Přikryl.

Komedie Návštěvníci se v roce 1993 sta­la sen­za­cí a dala vznik­nout dru­hé­mu dílu i ame­ric­ké­mu rema­ku. Pod novým pokra­čo­vá­ním je ved­le ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ce pode­psán i reži­sér všech před­cho­zích Návštěvníků Jean-Marie Poiré. „Jednou v leta­dle jsme se s Christianem bavi­li, poví­da­li si, hle­da­li námě­ty na spo­leč­ný film a najed­nou se obje­vi­la otáz­ka „doká­za­li bychom při­jít s něčím zají­ma­vým a dosta­teč­ně zábav­ným pro dal­ší Návštěvníky?“,“ vzpo­mí­ná reži­sér Poiré.

Nejdříve jsme vymys­le­li scé­nu slu­hy na veče­ři s Robespierrem a hod­ně jsme se nasmá­li. Pak jsme načrt­li dal­ší cha­rak­te­ry a zjis­ti­li, že obdo­bí Velké Francouzské revo­lu­ce by moh­lo fun­go­vat,“ dopl­ňu­je Clavier.

Bylo snad­né se do role vrá­tit,“ říká Jean Reno. „S Jean-Marie Poiré jsme obno­vi­li sta­ré spik­le­nec­tví a naše che­mie s Christianem oka­mži­tě nasko­či­la. Situace jsou jiné, ale vše ostat­ní zůsta­lo,“ dodá­vá Reno k setká­ní hlav­ní tro­ji­ce nad novým fil­mem.

Jean Reno je zave­de­nou hvězdou a svůj talent uka­zu­je v rolích drs­ňá­ků (Brutální Nikita, Leon, Godzilla, Mission: Impossible, Purpurové řeky) i v kome­di­ích jako Drž hubu! Nebo prá­vě slav­ní Návštěvníci. Christiana Claviera zna­jí divá­ci nejen díky Návštěvníkům, ale i jako hra­né­ho Asterixe ane­bo otce rodi­ny v popu­lár­ní kome­dii Co jsme komu udě­la­li.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla13. ledna 2024 V letu - Kevin Hart krade zlato z letadla Asi již tradičně nám jako v posledních několika letech na jedné ze streamovacích služeb přistál nový akčňák s Kevinem Hartem v hlavní roli. V roce 2022 to byl Muž z Toronta od Netflixu, […] Posted in Filmové recenze
  • Mission: Impossible17. července 2023 Mission: Impossible V roce 1996 byl natočen akční špionážní film Mise: Impossible. Režisérem byl Brian De Palma a hlavní roli ztvárnil Tom Cruise. Scénář napsali David Koepp a Robert Towne, a příběh vytvořili […] Posted in Speciály
  • V Praze se natáčí adaptace párty hry "Vlkodlak" od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli8. července 2023 V Praze se natáčí adaptace párty hry "Vlkodlak" od Netflixu s Jeanem Reno v hlavní roli V Praze byla oficiálně zahájena produkce nové filmové adaptace populární francouzské karetní hry Les Loups Garous de Thiercelieux s názvem The Werewolves of Miller Hollow nebo jen Werewolf […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Magická hlubina15. března 2022 Magická hlubina Magická hlubina je francouzsko-italský film, na jehož scénáři, koprodukci a režii se podílel Luc Besson, který byl uveden do kin v roce 1988. Tento generační film je volně založen na […] Posted in Speciály
  • Asterix a Obelix6. března 2022 Asterix a Obelix Asterix a Obelix  je francouzsko-italsko-německý film režiséra Clauda Zidiho z roku 1999. Claude Zidi, režisér mnoha populárních komedií, natočil první hranou adaptaci komiksu Asterix, […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to.2. září 2021 Mission: Impossible - Až mě bude chtít někdo zastřelit, hodím po něm brýle. Hunt to tak udělal a pomohlo to. Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mission: Impossible - První díl z Oktalogie.25. května 2021 Mission: Impossible - První díl z Oktalogie. Agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) byl nařčen z toho, že zradil svou agenturu a prodal přísně tajné informace. Hunt je tak nucen závodit s časem, aby dokázal svou nevinu… a odhalil […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22243 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72300 KB. | 22.05.2024 - 13:33:47