Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren

Divadlo Sklep: Böhmen und Mähren

DSC09391
DSC09391
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divadlo Sklep po dlou­hém čase opět spo­lu­pra­cu­je s Českou tele­vi­zí a na obra­zov­kách uvi­dí divá­ci  tří­díl­ný seri­ál „Böhmen und Mähren, prá­vě dnes“. Pořad vzni­kl u pří­le­ži­tos­ti 45. výro­čí Divadla Sklep. Celkově dvou­ho­di­no­vý titul je slo­žen z nových, ale i star­ších scé­nek, ske­čů a pís­ní, kte­ré byly sou­čás­tí Besídek a dosud neby­ly nato­če­ny. Velmi nená­pad­né je pro­po­je­ní jed­not­li­vých scé­nek pro­tí­na­jí­cí všech­ny tři díly. Herci sice zestár­li, ale jejich humor je o to vytří­be­něj­ší. Nenucenost se pro­lí­ná s absur­di­tou, spo­le­čen­ská sati­ra je kom­bi­no­vá­na s civil­ním způ­so­bem hra­ní. Divadlo Sklep nabí­zí vlast­ní vari­an­tu dra­ma­tic­ké mozai­ky, kte­rou ser­ví­ru­je s nad­hle­dem a v poho­do­vé nála­dě.

 Premiéra všech tří dílů pro­běh­la na Dobešce v pátek 29.4. 2016 a ve stej­ný den uved­la Česká tele­vi­ze prv­ní díl.

auto­ři: kolek­tiv Divadla Sklep

scé­nář a režie: Ondřej Trojan

kame­ra: Tomáš Sysel

Fotografie v ori­gi­nál roz­li­še­ní najde­te v naší gale­rii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77682 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72034 KB. | 24.02.2024 - 18:22:50