Kritiky.cz > Profily osob > JULIE ISSA (PAVLÍNA)

JULIE ISSA (PAVLÍNA)

Issa
Issa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

(Narozena 1998 v Praze). Její koře­ny saha­jí na Blízký východ do Sýrie. Otec se naro­dil do arabsko-české rodi­ny, mat­ka je Polka. Od útlé­ho věku byla pod­le svých slov „vede­na ke schop­nos­ti tole­ro­vat vše, co je mi nezná­mé a asi­mi­lo­vat do pro­stře­dí, kte­rá mi byla cizí”. Jako dítě ji fas­ci­no­va­la povo­lá­ní, kte­rá „byla hrdin­ská a akč­ní - poli­cis­ta, kaska­dér, hasič, fot­ba­lis­ta“. Hrála fot­bal za Spartu - dív­ky, děla­la gym­nasti­ku, bre­ak dan­ce a jez­di­la na ska­te­bo­ar­du. Během docház­ky na Základní ško­lu Angelovova v Praze - Modřanech se její zájmy zača­ly ubí­rat více umě­lec­kým smě­rem, malo­va­la a zača­la hrát škol­ní diva­dlo. Její smě­řo­vá­ní pro­to ovliv­ni­la mož­nost natá­čet seri­ál Hop nebo Trop 2 po boku její tety Marthy Issové. Nastoupila na Střední umělecko-průmyslovou ško­lu na Žižkově, obor řez­bář­ství, ale zdo­ko­na­lo­vá­ní jejích výtvar­ných doved­nos­ti nepo­tla­či­lo její herec­kou tou­hu.

V sou­čas­né době Julie stu­du­je prv­ním rokem na Vyšší odbor­né ško­le herec­ké v praž­ské Michli a uží­vá si pří­le­ži­tos­tí, jako byla titul­ní role v tele­viz­ní povíd­ce Miška je kou­zel­ná nebo prá­vě celo­ve­čer­ní film Na krát­ko.

Kromě toho se nadá­le věnu­je dal­ším zájmům, jako jsou hra na bicí, mixo­vá­ní hud­by či moder­ní tanec, občas si ráda zahra­je i fot­bal. V sou­čas­né době už jí nezbý­vá moc času na prá­ci v díl­ně a vyře­zá­vá­ní, ale ráda se k tomu vra­cí vždy, když si potře­bu­je odpo­či­nout.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,85768 s | počet dotazů: 8187 | paměť: 75637 KB. | 19.06.2024 - 19:19:49