Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kaskadér - David Leitch’s Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality

Kaskadér - David Leitch’s Latest - Zábavná Achillova pata s Odlesky Originality

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Leitch, zná­mý svým smys­lem pro akci a kre­a­ti­vi­tu, před­sta­vu­je svůj nej­no­věj­ší film, kte­rý se sna­ží zachy­tit srd­ce divá­ků. I když se mu neda­ří úpl­ně pře­ko­nat své před­cho­zí úspě­chy, nabí­zí zábav­nou podí­va­nou plnou emo­cí a pou­ta­vých momen­tů.

David Leitch vzdá­vá poctu kaska­dér­ské­mu řemeslu i fil­mům a je to pří­jem­ná zába­va, kte­rá v kinech niko­ho neu­ra­zí, ale na minu­lý počin Bullet Train se pros­tě nechy­tá - ten po strán­ce akce a humo­ru byl dale­ko výživ­něj­ší a hlav­ně byl Erko, tak­že mi byl sym­pa­tič­těj­ší.

Je doce­la para­dox, že mezi sil­né strán­ky fil­mu nepat­ří zrov­na akce, kte­rá je spíš kre­a­tiv­ní a zají­ma­vá, než výbor­ná, a humor je jen lehce úsměv­ný, než nahláš­ko­va­ná kome­di­ál­ní jíz­da, ale film si zís­ká plu­sy jin­de. Třeba skvě­lá che­mie mezi Goslingem a Blunt, mělo to emo­ce, a celý tenhle roman­tic­ký romá­nek fun­gu­je skvě­le. Nejvíce se mi však líbi­lo záku­li­sí z natá­če­ní fil­mů, kde Leitch hod­ně věcí uka­zu­je z dru­hé stra­ny, a to mi bylo pří­jem­né.

Je tu také spous­ta fil­mo­vých refe­ren­cí. Velmi se mi líbi­la akč­ní scé­na na LSD na dis­co­té­ce (asi nej­o­ri­gi­nál­něj­ší fight vůbec) a pak samot­né finá­le, kte­ré je sluš­ně vel­ko­le­pé a zábav­né. Úplnou třeš­nič­kou je pak trai­ler na závě­reč­ný film, kte­rý při­po­mí­ná Honest Trailers (mimo­cho­dem, mlu­ví i stej­ný fra­jer), to mě vel­mi potě­ši­lo. Zábavné, hra­vé a se srdíč­kem.

Hodnocení: 8/10


Podívejte se na hodnocení Kaskadér na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53497 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71879 KB. | 16.06.2024 - 13:39:59