Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Petra Soukupová – rozhovor

Petra Soukupová – rozhovor

Soukupova
Soukupova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve svých kni­hách pro dospě­lé někdy pou­ží­vá­te dět­ský pohled -  i pří­běh fil­mu Na krát­ko vlast­ně vní­má­me oči­ma malé­ho hrdi­ny?  Proč volí­te tenhle prin­cip dět­ské per­spek­ti­vy?

Protože mě dět­ský pohled hod­ně baví. Líbí se mi, že děti vidí dospě­lý svět s něja­kým ome­ze­ním, pro­to­že pros­tě ješ­tě vše­mu nemů­žou rozu­mět a vlast­ně je to tře­ba ani neza­jí­má.

Ve svých kníž­kách, a potaž­mo i v tom­to scé­ná­ři, nelí­čí­te děti jako naiv­ní šťast­né bytos­ti, kte­ré nevní­ma­jí pro­blémy kolem sebe.  Jako bys­te chtě­la dospě­lým stá­le při­po­mí­nat, že dět­ské hla­vy mohou tížit sta­ros­ti mno­hem vět­ší a závaž­něj­ší, než jsme si ochot­ni a schop­ni při­pus­tit….

To není otázka…ale ano, je to tak.

Váš scé­nář vypo­ví­dá o špat­né komu­ni­ka­ci v rodi­ně - mezi mat­kou a dět­mi, dět­mi navzá­jem, ale i rodi­nou a babič­kou.  Je to důsle­dek atmo­sfé­ry dneš­ní cha­o­tic­ké doby, cito­vé vyprah­los­ti, soci­ál­ní­ho pro­stře­dí, v němž rodi­na exis­tu­je…

Já si nemys­lím, že by to byl důsle­dek něja­ké doby, spíš je to důsle­dek špat­né komu­ni­ka­ce v rodi­nách. Ale já si vlast­ně mys­lím, že i když se kaž­dý sna­ží být co nej­lep­ší, stej­ně to nemů­že nikdy sta­čit. Že i když se sna­ží tomu dru­hé­mu poro­zu­mět, tak to pros­tě stej­ně někdy nevy­chá­zí.

Když píše­te scé­nář, před­sta­vu­je­te si, jak by měli vaši hrdi­no­vé vypa­dat? Měla jste ten­den­ci mlu­vit reži­sé­ro­vi do obsa­ze­ní?

Představuju, ale přes­to jsem do obsa­ze­ní nijak neke­ca­la. Třeba Jakuba jsem psa­la v kni­ze jako zrza­vé­ho chlap­ce, dokon­ce se ten scé­nář kdy­si jme­no­val Plamen a Vrána (tak se jme­nu­je otec).

Jako spi­so­va­tel­ka pouš­tí­te do svě­ta hoto­vé dílo pod­le svých před­stav, jako sce­nárist­ka dává­te všanc vlast­ně polo­to­var, jehož koneč­nou podo­bu nemů­že­te ze samé­ho  prin­ci­pu fil­mo­vé tvor­by ovliv­nit.  Netrpí tím vaše tvůr­čí ambi­ce?

Ne, netr­pí, prá­vě pro­to, že už jsem to napsa­la jako kni­hu. A navíc jsem s tím, že je scé­nář jen pří­pra­va k něče­mu, co mě pře­sa­hu­je, sro­zu­mě­ná, tak­že do toho navíc žád­né autor­ské ambi­ce nevklá­dám.

Přivádíte na scé­nu posta­vu babič­ky, kte­rá není z těch dob­ro­ti­vých chá­pa­vých bytos­tí, jak babič­ky býva­jí obvykle líče­ny.  Zatímco jed­ná­ní dět­ských hrdi­nů má zřej­mou moti­va­ci, nad babič­či­ný­mi posto­ji tápe­me…  Proč neu­mí své nej­bliž­ší pocho­pit?

To je otáz­ka, kdo umí své nej­bliž­ší pocho­pit. Babička v mém pří­bě­hu tře­ba zaži­la taky těž­ké časy, kte­ré ji pros­tě zatvr­di­ly. Třeba si mys­lí, že jedi­ně tvr­dost, jedi­ně to, když nebu­de­te sla­bý, vás může zachrá­nit, že jedi­ně tak jde ten život pře­žít. A tře­ba má svým způ­so­bem, ve svém svě­tě prav­du. V mých pří­bě­zích je málo­kdo jenom zlý. Snažím se pocho­pit všech­ny. Obvykle to všich­ni mys­lí dob­ře.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Having fun in Helsinki | Vlog | 2022 #IIHFWorlds20. května 2022 Having fun in Helsinki | Vlog | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Hostel: Part II (2007)11. února 2016 Hostel: Part II (2007)  Na Slovensku si podle Eliho Rotha můžete koupit opravdu všechno. Zvláště pokud máte sadistické choutky a lidské utrpení vás dokáže přivést k orgasmu. Tři americké studenky […] Posted in Horory
  • Tiché místo4. května 2018 Tiché místo V moderním hororovém thrilleru Tiché místo se čtyřčlenná rodina snaží v tichosti prožít svůj život poté, co je na životě ohrozí tajemná stvoření, která loví podle zvuku. Pokud vás uslyší, […] Posted in Speciály
  • #DP166: Star Wars, Vol. 1: The Destiny Path24. května 2021 #DP166: Star Wars, Vol. 1: The Destiny Path  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Charles SouleKresba: Jesús SaizMarvelovským Star Wars se daří výtečně. Značka - minimálně tedy v komiksovém odvětví - si udržuje solidní […] Posted in Recenze komiksů
  • Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací21. února 2020 Star Trek: Picard - Jean-Luc Picard se vrací První setkání s fenoménem Star Trek bylo kdysi v Táboře, kdy má babička sledovala německou RTL, byl jsem velmi mladý a byla to 80. léta a byl to animovaný Star Trek, vůbec se mu […] Posted in TV Recenze
  • Titulky k Becoming Elizabeth S01E06 - What Cannot Be Cured30. srpna 2022 Titulky k Becoming Elizabeth S01E06 - What Cannot Be Cured Alžběta je držena v domácím vězení. Thomas je uvězněn v Toweru a čeká na svůj osud. V Norfolku se zhoršují povstání rolníků a lord Somerset vyšle lorda Dudleyho, aby povstání vyřešil. […] Posted in Titulky
  • Harrison Ford/Patrick Stewart13. července 2016 Harrison Ford/Patrick Stewart Dnes, 13. července, slaví narozeniny dva legendární herci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie světové kinematografie - představitelé oblíbených filmových postav posledních 40 let. […] Posted in Kritický Klub
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
  • Stalled (2013)28. září 2020 Stalled (2013) Zůstat uvězněný v kabince na dámských toaletách, zrovna když vypukne zombie apokalypsa, to vážně nechcete!Štědrý den klepe na dveře a tak se pracovníci jedné firmy rozhodnou, že si […] Posted in Horory
  • Hádkovi jsou jednotka stupidity13. července 2022 Hádkovi jsou jednotka stupidity Pokaždé, když si říkám, že český film už nemůže klesnout hlouběji, vždycky nakonec vyjde nějaká čerstvá novinka a mně nezbývá než pomýleně kroutit hlavou a konstatovat: „Ano, oni to […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97523 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72183 KB. | 24.07.2024 - 20:11:23