Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

Jurský park 3 - Nepovedený nástupce povedených předchůdců.

JP3a
JP3a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dr. Alan Grant poklid­ně žije svůj pokoj­ný život pale­on­to­lo­ga, ale je z něho záhy vyru­šen roz­ve­de­ným man­žel­ským párem Kirbyových, kte­ří ho najmou, aby jim pomohl zachrá­nit syn­ka Erika z ost­ro­va Sorna, na němž chla­pec hava­ro­val při parag­li­din­gu. Letadlo je však po při­stá­ní nená­vrat­ně poško­ze­no a začí­ná nejen hle­dá­ní chlap­ce, ale hlav­ně boj o pře­ži­tí na ost­ro­vě plném dino­sau­rů…

Tak těmi­to dvě­ma věta­mi by se dal shr­nout děj tře­tí­ho a dou­fej­me posled­ní­ho fil­mu ze série Jurský park. Jurský park I se mi líbil, JP II ješ­tě víc, ovšem JP III je kata­stro­fa. Svědčí o tom už jenom fakt, že JP II měl podti­tu­ly hned dva (Ztracený svět a Někteří z nich pře­ži­li), zatím­co při tvor­bě JP III nemě­li tvůr­ci dost fan­ta­zie ani na jedi­ný.

V Jurském par­ku III je sice dino­sau­rů méně než ve dvoj­ce, ovšem i tak jsem si při­šel na své. Konečně se tu obje­vi­li i pte­ro­sau­ři!

Vedle nád­her­ných zábě­rů pra­vě­kých ješ­tě­rů (samo­zřej­mě hlav­ně pre­dá­to­rů ze všech sil ničí­cích vše, co jim při­jde do ces­ty) se bohu­žel tvůr­ci dopus­ti­li řady neod­pus­ti­tel­ných vědec­kých a logic­kých pře­hma­tů. Viz „inte­li­gent­ní“ a spo­lu komu­ni­ku­jí­cí rap­to­ři, pro­vá­dě­jí­cí děl­bu prá­ce líp než komu­nis­ti, nebo tře­ba tvr­ze­ní, že Spinosaurus aegyp­ticus je vět­ší než Tyrannosaurus rex. Zatím jedi­ný zná­mý pre­dá­tor byl vět­ší než tyran­no­sau­rus – byl nazván Giganotosaurus caro­li­nii. T-rex navíc nežil během jury, ale během kří­dy, což si vli­vem série JP nikdo neu­vě­do­mu­je! A dal­ší obvyk­lý zápor pře­tr­vá­va­jí­cí z minu­lé­ho dílu: na tak malém ost­ro­vě by nikdy nemoh­lo žít tolik dru­hů dino­sau­rů pohro­ma­dě! O tomhle ne náho­dou něco vím.

Ano, JP III byl v tom­to tisí­ci­le­tí prv­ní film, u kte­ré­ho jsem se málem roz­bre­čel. Ne kvů­li doje­tí, ale kvů­li vědec­kým nesmys­lům.

Hovadiny ve fil­mu plá­cá zejmé­na zmí­ně­ný „pale­on­to­log“ Dr. Grant, kte­rý je ale jinak vel­mi věro­hod­ný. Zároveň je na roz­díl od otřes­né­ho Tomb Raidera zda­ři­lou parafrá­zí na Indiana Jonese. Ačkoli JP III nere­ží­ro­val Spielberg, jeden z Indyho tvůr­ců, tenhle detail se mu poda­ři­lo pod­chy­tit dost dob­ře. Způsob, jakým se Grant klá­tí, jakým si nasa­zu­je klo­bouk, jak spí v leta­dle… nebo scé­na, ve kte­ré se všich­ni domní­va­jí, že Kirby zahy­nul v pla­me­nech, opla­ká­va­jí ho… a on se pak obje­ví za nimi. Klasické moti­vy z Indyho.

Přesto jsem celou dobu fan­dil dino­sau­rům a dou­fal jsem, že lidi svo­ji blbost koneč­ně jed­nou odne­sou. Žel, zase to nevy­šlo…


Podívejte se na hodnocení Jurský park 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51058 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72378 KB. | 22.04.2024 - 04:20:24