Kritiky.cz > Profily osob > Katja Riemannová

Katja Riemannová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Katja Riemannová vyrost­la v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odma­tu­ro­va­la v Leeste, vystu­do­va­la tanec v Hamburku, pra­co­va­la jako dob­ro­vol­ni­ce v diva­dle Castrop Rauxel, stu­do­va­la herec­tví v Hannoveru, svůj prv­ní film nato­či­la během tře­tí­ho semest­ru v Brémách, stu­do­va­la herec­tví v Mnichově, pra­co­va­la jako diva­del­ní hereč­ka, opus­ti­la jeviš­tě a pro­fe­si hereč­ky, opět se vrá­ti­la k diva­dlu v Berlíně, svou kari­é­ru pře­ru­ši­la po třech letech, měla dítě, v 90. letech účin­ko­va­la ve fil­mo­vých debu­tech něko­li­ka fil­ma­řů, kte­ří jsou dnes slav­ní, zís­ka­la nepře­ber­né množ­ství fil­mo­vých oce­ně­ní, nahrá­la roc­k’n rollo­vou des­ku, sólo­vé album, jaz­zo­vé album se svým jaz­zo­vým okte­tem, napsa­la roz­hla­so­vé hry, dět­ské kni­hy, hud­bu, psa­la slou­pek pro časo­pis European, pro­ces­to­va­la celý svět s UNICEFEM a Plan International, aby pro­sa­zo­va­la lid­ská prá­va, hrá­la role, ve kte­rých mlu­vi­la němec­ky, ang­lic­ky, fran­couz­sky, ital­sky a švý­car­skou něm­či­nou. Od pře­lo­mu sto­le­tí Katja Riemannová toči­la fil­my s Margarethou von Trotta, Katjou von Garnier, Hermine Huntgeburth, Ninou Grosse, Oscarem Roehlerem, Dany Levim, Alainem Gsponerem, Stefanem Krohmerem a Markusem Imbodenem. S Borou Dagtekinem se setka­la před dvě­ma lety a nyní se obje­ví v jeho novém fil­mu FAKJŮ PANE UČITELI, kte­rý pova­žu­je za rozkoš­ný. V sou­čas­né době natá­čí dal­ší celo­ve­čer­ní fil­mo­vé debu­ty a má také plné ruce prá­ce se stav­bou pyra­mi­dy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72758 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72257 KB. | 24.05.2024 - 12:49:29