Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kdo vyhraje Českého Lva?

Kdo vyhraje Českého Lva?

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tuto sobo­tu opět zařve v Čechách Lev. A to nejen Lev leda­ja­ký, dokon­ce Lev s vel­kým L na začát­ku a s pří­z­vis­kem Český před jmé­nem. V tele­viz­ním pře­no­su se dozví­me, kolik nomi­na­cí pro­mě­ní ve Lvy tři hlav­ní favo­ri­te, fil­my Želary, Nuda v Brně a Pupendo. V cel­ko­vém souč­tu nemu­sí dopad­nout špat­ně ani Mazaný Filip, kte­rý bodu­je hlav­ně po vizu­ál­ní strán­ce.

Redakce Kinomolu dala hla­vy dohro­ma­dy a tipo­va­la, kdo zís­ká České Lvy v nej­pres­tiž­něj­ších kate­go­ri­ích. Každý z nás samo­zřej­mě nemá žád­né záku­lis­ní infor­ma­ce, pří­buz­né v aka­de­mii a ani nečte bul­vár­ní tisk, tak­že k papí­ru s nomi­na­ce­mi zased­la zce­la s čis­tou hla­vou, jen se vzpo­mín­ka­mi na to, co shléd­la vlo­ni v kinech.

Abyste se moh­li poba­vit naší (ne)fundovaností, sumář našich tipů vám před­klá­dá­me. Upozorňujeme, že jsme TIPOVALI, kdo vyhra­je. Ne vždy bychom dané­mu fil­mu dali hlas, kdy­bychom udě­lo­va­li něja­kou vlast­ní soš­ku.

VEDLEJŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON - Miroslav Donutil (Nuda v Brně), Jaroslav Dušek (Pupendo), Ivan Trojan (Jedna ruka net­les­ká)

Vyhraje Jaroslav Dušek (2:1). Ivan Trojan je sice skvě­lý herec, ale měl žně loni. Dušek letos Lvy nemo­de­ru­je, ale bylo by ško­da, kdy­by na scé­ně chy­běl.

VEDLEJŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON - Jaroslava Adamová (Želary), Vilma Cibulková (Pupendo), Ana Šišková (Kruté rados­ti)

Tady jsme nevá­ha­li ani chvil­ku. Vilma Cibulková hrá­la jako o život, svlé­ka­la se a zase oblé­ka­la, a pak zase hrá­la jako o život a cenu si zaslou­ží. I s při­hléd­nu­tím k její­mu výko­nu v Mazaném Filipovi.

HLAVNÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON - Jan Budař (Nuda v Brně), György Cserhalmi (Želary), Boleslav Polívka (Pupendo)

2:1 pro Jana Budaře. Je teda fakt, že když kdo­ko­liv aspoň tro­chu talen­to­va­ný hra­je mago­ry, šílen­ce, posti­že­né a vyši­nu­té, zís­ká­vá jed­nu cenu za dru­hou. Asi jsme se taky necha­li ovliv­nit.

HLAVNÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON - Aňa Geislerová (Želary), Kateřina Holánová (Nuda v Brně), Zuzana Stivínová (Nevěrné dny)

Tahle kate­go­rie uka­zu­je, že Želary zís­ka­ly nomi­na­ce všu­de, kde se jenom tro­chu dalo. A my tipu­je­me, že Geislerová nomi­na­ci dotáh­ne do vítěz­né­ho kon­ce. I když by si cenu zaslou­ži­la více Holánová.

KAMERA - Vladimír Smutný (Mazaný Filip), Asen Šopov (Želary), Martin Štrba (Nevěrné hry)

Mazaný Filip byla vizu­ál­ně tří­da. Nejen kvů­li kame­ře, ale taky kvů­li ní.

SCÉNÁŘ - Jan Budař, Vladimír Morávek (Nuda v Brně), Petr Jarchovský (Želary), Petr Jarchovský (Pupendo)

Želary vítě­zí 2:1. I když na výbor­ném scé­ná­ři má lví podíl pře­de­vším kni­ha…

REŽIE - Jan Hřebejk (Pupendo), Vladimír Morávek (Nuda v Brně), Ondřej Trojan (Želary)

Nevděčná kate­go­rie… Už pro­to, že nej­lep­ší film by měl mít taky nej­lep­ší­ho reži­sé­ra. Pupendo nás sice nenadchlo jako Pelíšky, ale tipu­je­me, že za režii dosta­ne cenu Jan Hřebejk. Ale že bychom si byli jis­ti, to se teda říct nedá.

NEJLEPŠÍ FILM – Nuda v Brně, Želary, Pupendo

Když nám poro­ta posla­la do Oskarového klá­ní Želary, tak asi i podru­hé bude volit stej­ně.

Jestli máte tele­vi­zi (a ne jako já), sle­duj­te sobot­ní vyhlá­še­ní. A uvi­dí­te!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42136 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71812 KB. | 20.07.2024 - 15:04:48