Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Klíč

Klíč

200508300919 klic1
200508300919 klic1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jó, hol­ka, váž­ně nevím, co sis moh­la mys­let, že najdeš v domě upro­střed bažin poblíž New Orleans. Už na prv­ní pohled je to stra­ši­del­né mís­to, a to ses tady ješ­tě neza­byd­le­la…


Ta paní, co Tě s pomo­cí toho mla­dé­ho práv­ní­ka, při­jí­ma­la do služ­by o své­ho ochr­nu­té­ho man­že­la, je už od začát­ku odmě­ře­ná, a za tím něco vězí. Skrývá něco, ane­bo je to pros­tě jenom sta­řec­ká nedů­vě­ra vůči mla­dým? Dala Ti sice uni­ver­zál­ní klíč, jen­že ten nefun­gu­je ode všech dve­ří. Co ty dve­ře na půdě? Proč nejdou ode­mknout? A po domě nema­jí žád­ná zrca­dla, a to je pře­ce víc než podiv­né.

Zvláště když Ti k tomu hra­je stra­ši­del­ná hud­ba, kame­ra Tě zabí­rá skrz šaty visí­cí na půdě a scé­nář tě nutí cho­dit po domě a lekat se pada­jí­cích relikvií a neslyš­ně cho­dí­cí paní domá­cí. Pan sce­náris­ta je navíc otře­lý tvůr­ce horo­rů, ve kte­rých to s hlav­ní­mi hrdi­ny nedo­padlo zrov­na nej­líp. Už to ani nevy­pa­dá, že by pan domá­cí dostal jen tak oby­čej­nou mrt­vi­ci, ale ta Tvoje zvě­da­vost tě nutí zůstá­vat a pomá­hat tomu bez­moc­né­mu star­ci, a obje­vo­vat tak tajem­ství domu.

Aspoň že nevě­říš míst­ním jižan­ským pověrám. Nějaké húdú, něja­ký roz­sy­pa­ný cih­lo­vý prá­šek před tvý­mi dveř­mi, to pře­ce vůbec nic nezna­me­ná. Přece se nebu­deš zao­bí­rat zaří­ká­va­dly, vždyť to jsou jen hlouposti, kte­ré nikdy nefun­go­va­ly a kte­rým věří pou­ze sta­ré bab­ky. Ale co bude za těmi zamče­ný­mi dveř­mi na půdě? Tam nemů­že být urči­tě nic pěk­né­ho. Ale ty máš na to, abys zjis­ti­la, co se tam skrý­vá, stůj co stůj.

Velká část scén je „leka­cích“, ale to Ti (jak se zdá) neva­dí. Všichni Tví par­ťá­ci a konec­kon­ců i Ty si to doce­la uží­vá­te a je to poznat. Pravda, někte­ré efek­ty a vývoj děje od polo­vi­ny fil­mu jsem už (mám sil­ný pocit) viděl v jiných fil­mech a ne jed­nou. Pointa ale obe­hra­ná není. To tedy ne!

Jsem ale moc zvě­dav, kdo ti ve tvé nai­vi­tě pomů­že, až půjde oprav­du do tuhé­ho (a mys­lím, že půjde). Ale pře­ju ti hóó­ó­ód­ně dlou­hý život…

O filmu:

Oficiální strán­ka fil­mu: The Sceleton Key
Scénář: Ehren Kruger
Režie: Iain Softley
V hlav­ních rolích: Kate Hudson, Gena Rowlands, John Hurt, Peter Sarsgaard, Joy Bryant
USA 2005, 105 minut


Podívejte se na hodnocení Klíč na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Věci mezi lidmi a byty-romantická novela24. ledna 2024 Věci mezi lidmi a byty-romantická novela Máte rádi novely? Baví vás čtení s netypickým vypravěčem? Kniha Věci mezi lidmi a byty je velmi příjemné čtení, které si zamilujete od první strany.  Leonard je ajťák, který pracuje na […] Posted in Recenze knih
  • Dead Snow: Red vs. Dead (2014)5. října 2014 Dead Snow: Red vs. Dead (2014) Nacistické zombie pod vedením Herzoga opět v akci. Dokáže je vůbec někdo zastavit? Martin přežil, ale ďábelský Herzog a jeho nacistické zombie jsou mu stále v patách. Po […] Posted in Horory
  • Harry Potter a Fénixův řád20. března 2018 Harry Potter a Fénixův řád Harry Potter se opět nenudí. Poté, co se v Kvikálkově objeví Mozkomoři je Harry předvolán k disciplinárnímu řízení na Ministerstvu kouzel za porušení zákazu čar a kouzel nezletilých […] Posted in Recenze knih
  • Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti15. května 2024 Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti Českou minulost včetně na interpretaci složitých témat jako je vyhlazení Lidic, okupace v srpnu 1968 nebo sametová revoluce lze vysvětlit jednoduše tak, aby dějinné události, které […] Posted in Recenze knih
  • Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn22. května 2019 Ohnivý oceán - Viggo Mortensen není jenom Aragorn Po tisíc let se v arabské poušti koná 3000 mil dlouhý vytrvalostní závod na koních nebezpečnou a nehostinnou krajinou. Mnohým účastníkům se tento závod stane osudným. Přesto se do tohoto […] Posted in Retro filmové recenze
  • See No Evil 2 (2014)10. října 2014 See No Evil 2 (2014) Konečně vyšlo mnou velmi očekávané pokračování vynikajícího a brutálního slasheru, ale bohužel, jak se o sequelech praví, že bývají horší, See no Evil 2 to jen potvrzuje. Filmu značně […] Posted in Krátké recenze
  • Krysař27. října 2023 Krysař Poslední Andersonova adaptace Dahlovy povídky. A dost se povedla. Tradičně má opravdu bravurní vizuální  provedení. A tentokrát nám svérázné vyprávění líčí i zajímavý příběh. Vedle […] Posted in Krátké recenze
  • Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají27. května 2018 Matěj Podzimek - Otrlost havířů není nic ve srovnání s tvrdostí žen, které na ně doma čekají Stojíte za scénáři Dukly 61, ale i Metanolu. Jak se zvýší odpovědnost scenáristy za svěřenou látku, jedná-li se o zpracování skutečných událostí? Odpovědnost je základním východiskem obou […] Posted in Rozhovory
  • (12) Prom Queen, The (Královna plesu, R. L. Stine)16. listopadu 2011 (12) Prom Queen, The (Královna plesu, R. L. Stine) Která z dívek se stane královnou plesu? No přece ta, která přežije! Údaje o knize Nakladatelství Pocket Books, New York, 1992 Studio dobré nálady - nakladatelství Kredit, místo […] Posted in Horory
  • Komiks 12213. července 2019 Komiks 122 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69611 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71859 KB. | 23.07.2024 - 14:08:55