Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi

King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi

KingKong059
KingKong059
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Co si tak pus­tit v let­ním poča­sí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novin­ky v kinech nejsou až tak dob­ré. V mul­ti­ki­ně lehce nastyd­ne­te a chyt­ne­te rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat si něco do vaše­ho Blu-ray pře­hrá­va­če.

Jedním z fil­mů, se kte­rým zabi­je­te o víken­du celé odpo­led­ne je Jacksonův King Kong. Je tomu už nece­lých 10 let, co se, po úspě­chu s Pánem Prstenů, boha­tí pro­du­cen­ti dohod­li s tvůr­cem, kte­rý si v té době mohl nabíd­ky vybí­rat. Dohodli se, že nato­čí vel­ko­film, kte­rý si přál.

Digitální revo­lu­ce už pro­běh­la. Na Glumovi si ově­řil, že jeho dvor­ní herec  Andy Serkis doká­že oži­vit digi­tál­ní posta­vu. Do herec­ké­ho osa­ze­ní dosa­dil  hvězdy niž­ší záře a dopl­nil komi­kem.

Herecká sesta­va byla dána do hro­ma­dy a teď je na reži­sé­ro­vi to nej­těž­ší. Správně řídit všech­ny her­ce, aby se dopl­ňo­va­li. Pomocí počí­ta­čů vytvo­řit nejen počí­ta­čo­vé měs­to, ale ost­rov a samo­zřej­mě i King Konga, kte­rý je celý digi­tál­ní.

Dle mého názo­ru se to novozéland­ské­mu reži­sé­ro­vi poda­ři­lo. Je prav­da, že vydr­žet tří hodi­no­vý film v kině je doce­la záhul na tělo a výdrž, ale bohu­dík se člo­věk nenu­dí. Jak začá­tek, střed i závěr fil­mu je vel­mi uchva­cu­jí­cí. Jackson doká­že všech­ny her­ce i počí­ta­čo­vé prv­ky spo­jit do dob­ré­ho fil­mu, kte­rý zaujme na celý odpo­led­ne.

Na Blu-ray je samo­zřej­mě i čes­ký dabing. Když jsem ho tak poslou­chal, tak hla­sy mi k posta­vám a jejich her­cům sedě­li. David Novotný, Dana Černá a dal­ší dabé­ři v režii Martina Kolára vytvo­ři­li dabing, kte­rý neka­zí pocit z fil­mu.

Pro dlou­hé let­ní veče­ry je King Kong přes­ně ten pra­vý. Tři hodi­ny uběh­nou jako voda.

[adro­ta­te banner=„36“]

Objednete si Blu-ray

Bitrate

KingKong

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Český lev - výsledky 6.3.2004 získal nejvíce ocenění film Nuda v Brně, který posbíral 5 cen. 11 nominacemi oceněn...
Sniper Elite Hra sice nezaujme nějak dobrou grafikou, ale za to dobrou příběhovou kampaní. Na začátku hry ...
Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná ...
Klub rváčů Pro všchny ty oslnivě úspěšné mladé muže, kterým něco důležitého a nedefinovatelného v...
Westworld: Analysis | Filming Season 3 – Thandie Newton & Tessa Thompson | | HBO ...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93073 s | počet dotazů: 291 | paměť: 70164 KB. | 02.12.2023 - 00:49:27