Kritiky.cz > Recenze knih > Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

a
a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud pat­ří­te v ang­lič­ti­ně mezi věč­né začá­teč­ní­ky a hle­dá­te novou pub­li­ka­ci, kte­rá by vám pomoh­la tenhle hen­di­kep pře­ko­nat, sáh­ně­te po učeb­ni­ci Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky s více než 5 hodi­na­mi posle­cho­vých cvi­če­ní. Při tro­še úsi­lí, a aniž bys­te muse­li dochá­zet do jazy­ko­vých kur­zů, vám pomů­že nau­čit se ang­lic­ký jazyk nato­lik, abys­te byli schop­ni se domlu­vit v kaž­do­den­ních situ­a­cích.

Kniha obsa­hu­je čty­ři­cet lek­cí, kaž­dá pátá je kon­ci­po­va­ná jako opa­ko­va­cí. Kromě lek­cí, zamě­ře­ných na urči­té téma a gra­ma­ti­ku s násled­ným pro­cvi­čo­vá­ním, najde­te v učeb­ni­ci tzv. Grammar Booster, kde jsou jed­no­du­chým způ­so­bem čes­ky vysvět­le­né základ­ní gra­ma­tic­ké jevy jako např. nej­běž­něj­ší ang­lic­ké časy, stup­ňo­vá­ní pří­dav­ných jmen, pou­ží­vá­ní ang­lic­kých čle­nů, poči­ta­tel­ná a nepo­či­ta­tel­ná pod­stat­ná jmé­na a dal­ší gra­ma­tic­ké jevy. Přílohou učeb­ni­ce je také tzv. Vocabulary Booster, kde je ke kaž­dé lek­ci uve­de­ný seznam nej­dů­le­ži­těj­ších slo­ví­ček k dané­mu tema­tic­ké­mu okru­hu. V pří­lo­ze najde­te také pře­pi­sy posle­cho­vých cvi­če­ní a pře­kla­dy tex­tů a roz­ho­vo­rů z lek­cí. Jako bonus učeb­ni­ce obsa­hu­je kapi­to­lu Who? Where? When?, kte­rá pro­cvi­čí poro­zu­mě­ní psa­né­mu tex­tu, pro­cvi­ču­je slov­ní záso­bu a dává nahléd­nout do reá­lií ang­lic­ky mlu­ví­cích zemí. Kapitola Business English při­ná­ší základ­ní slo­víč­ka a frá­ze z pra­cov­ní­ho pro­stře­dí, popis struk­tu­ry obchod­ní­ho dopi­su nebo frá­ze, kte­ré se pou­ží­va­jí při tele­fo­no­vá­ní.

Učebnice je dopl­ně­ná nahráv­kou rodi­lý­mi mluv­čí­mi namlu­ve­ný­mi roz­ho­vo­ry, s posle­cho­vý­mi cvi­če­ní­mi, dik­tá­ty a slo­víč­ky.

Učebnice je pře­hled­ně gra­fic­ky čle­ně­ná, dopl­ně­ná o ilu­strač­ní obráz­ky.


Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky
Autor: Kolektiv Anglictina.com
Vydalo: Nakladatelství Edika ve spo­leč­nos­ti Albatros Media
Rok vydá­ní: 2023
Počet stran: 302
Hodnocení: 100 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Útulný domov s rostlinami20. listopadu 2017 Útulný domov s rostlinami Uvažovali jste o tom, že si svůj příbytek zkrášlíte rostlinami? Tato výpravná publikace vám ukáže správnou cestu k útulnému bydlení. Autoři nejsou v oboru žádnými nováčky. Ian Drummond, […] Posted in Recenze knih
  • Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman5. prosince 2019 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i komiksů. Ve filmovém světě se setkali v roce 2016. Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti nám […] Posted in Retro filmové recenze
  • Contreras Bret: Posilování na anatomických základech20. listopadu 2016 Contreras Bret: Posilování na anatomických základech Kniha s názvem Posilování na fyzických základech je velmi úspěšná kniha se zaměřením na posilování a zlepšení fyzické kondice obecně. Knihu sepsal ve světě fitness dobře známý Bret […] Posted in Recenze knih
  • Posilování horních zádových svalů18. listopadu 2014 Posilování horních zádových svalů V posilovně se soustředíme na posilování nejrůznějších tělových partií. Asi nejrozšířenější je posilování rukou, velmi často se však setkáváme i s posilováním zad. V tomto článku se […] Posted in Domácí rady
  • Cabin Fever 2: Spring Fever (2009)7. ledna 2013 Cabin Fever 2: Spring Fever (2009) Studenti Springfieldské střední školy jsou na maturitním večírku nakaženi zákeřným virem, který z nich brzy udělá krvavou fašírku. Armáda i policie si mysleli, že se jim podařilo […] Posted in Horory
  • Soudní 2 - K zamyšlení21. srpna 2020 Soudní 2 - K zamyšlení Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Tiché místo1. září 2022 Tiché místo Quiet Place ač jsem tomu zpočátku úplně nevěřil je definitivně nejlepším novodobým hororem od prvního Conjuringu. Takže lidé, kteří uvízli v 80. letech a odsuzují cokoliv nového si film […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Mandalorian - Kapitola 12: Infiltrace20. listopadu 2020 The Mandalorian - Kapitola 12: Infiltrace Dobrá práce Disney, vidíte že to jde! A potlesk pro Carla Weatherse, jeho první takto velká režie a dopadlo to na výbornou. Jednotlivé epizody nehodnotím nějak zdlouhavě, snad jen řeknu, […] Posted in Krátké recenze
  • Pád letu A800 – nastražte uši24. března 2022 Pád letu A800 – nastražte uši Pokud máte rádi oldschoolové thrillery, kde se poctivým vyšetřováním rozplétá pavučina spiknutí, Filmfanatic pro vás objevil francouzský skoroklenot. Pád letu A800 se sice nestane […] Posted in Filmové recenze
  • Zlínské festivalové minuty - úterý 29.5.201223. dubna 2018 Zlínské festivalové minuty - úterý 29.5.2012 Posted in Videa

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62678 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71600 KB. | 18.06.2024 - 23:16:51