Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Kouzelná Beruška a Černý kocour - film - přehled nejnovějšího francouzského hudebního superhrdinského filmu

Kouzelná Beruška a Černý kocour - film - přehled nejnovějšího francouzského hudebního superhrdinského filmu

Foto: Netflix
Foto: Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Kouzelná Beruška a Černý kocour - film, také zná­mý jako Miraculous: Zázračná beruš­ka & Cat Noir, The Movie, je fran­couz­ský 3D počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný hudeb­ní super­hr­din­ský film, kte­rý byl uve­den v kinech v roce 2023. Film reží­ro­val a na scé­ná­ři se podí­lel Jeremy Zag, tvůr­ce původ­ní­ho ani­mo­va­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir.

Historie a vývoj filmu

Film Kouzelná Beruška a Černý kocour byl ozná­men v roce 2018 na pane­lu Miraculous během ComiKonu Istanbul. Původně měl být uve­den do kin v roce 2021, ale jeho natá­če­ní zapo­ča­lo až v roce 2019, což umož­ni­lo zamě­řit se na důklad­nou adap­ta­ci původ­ní­ho seri­á­lu. Režisér Jeremy Zag chtěl, aby film kom­bi­no­val ori­gi­nál­ní pří­běh s dějem ze seri­á­lu a roz­ho­dl se, že bude muzi­ká­lem s jeho vlast­ní sklá­da­nou hud­bou.

Obsazení

Film nabí­zí úžas­nou šká­lu talen­to­va­ných hla­sů. V původ­ní fran­couz­ské ver­zi jsou hlav­ní posta­vy namlu­ve­ny Anouck Hautbois jako Marinette Dupain-Cheng / Beruška a Benjamin Bollen jako Adrien Agreste / Kočka Noir. V ang­lic­ké ver­zi fil­mu se hlav­ní­mi posta­va­mi sta­li Cristina Vee jako Marinette Dupain-Cheng / Ladybug a Bryce Papenbrook jako Adrien Agreste / Cat Noir.

Premiéra a box office

Světová pre­mi­é­ra Kouzelná Beruška a Černý kocour: Film pro­běh­la 11. červ­na 2023 v Grand Rex v Paříži. Film zazna­me­nal úspěch již během pre­mi­é­ry, kdy se ve Francii pro­da­lo více než 68 000 vstu­pe­nek. S roz­poč­tem 80 mili­o­nů eur se film stal dru­hým nej­draž­ším fran­couz­ským fil­mem všech dob.

Distribuce

Ve Francii byla plá­no­va­ná dis­tri­buce fil­mu Kouzelná Beruška a Černý kocour původ­ně na 3. srp­na 2022, ale byla odlo­že­na a nako­nec se usku­teč­ni­la 5. čer­ven­ce 2023. Film se pro­mí­tá ve vybra­ných kinech po celém svě­tě, a pro ty, kte­ří nema­jí mož­nost vidět ho na vel­kém plát­ně, bude od 28. čer­ven­ce 2023 dostup­ný také na Netflixu.

Marketingová kampaň

Společnost SND zača­la mar­ke­tingo­vou kam­paň k fil­mu již v pro­sin­ci 2022, kdy odha­li­la tea­ser trai­ler a tea­ser pla­kát. Oficiální trai­ler a pla­kát pro uve­de­ní do kin byly zve­řej­ně­ny v dub­nu 2023 ve Francii i v mezi­ná­rod­ních teri­to­ri­ích. Pro pod­po­ru fil­mu bude také vysí­lán ani­mo­va­ný spot Volkswagen s posta­va­mi z fil­mu.

Význam filmu

Kouzelná Beruška a Černý kocour: Film zůstá­vá věr­ný své­mu původ­ní­mu seri­á­lu a při­ná­ší divá­kům nové dob­ro­druž­ství oblí­be­ných hrdi­nů. Díky úspě­chu v kine­ma­to­gra­fi­ích i na plat­for­mě Netflix zís­ká­vá tato fran­couz­ská ani­mo­va­ná per­la mezi­ná­rod­ní popu­la­ri­tu.

Celkově Kouzelná Beruška a Černý kocour: Film posky­tu­je divá­kům zába­vu plnou akce, hud­by a super­hr­din­ských dob­ro­druž­ství, kte­rá je zaujmou bez ohle­du na věk. Svižný děj a skvě­le zpra­co­va­ná ani­ma­ce potě­ší fanouš­ky i nové divá­ky, a to jak na vel­kém plát­ně, tak při poho­dl­ném sle­do­vá­ní na Netflixu.


Zdroj: Kouzelná Beruška a Černý kocour  na Animania.cz a Francouzká Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • Turecký film Netflixu "The Art of Love" se o víkendu natáčí v centru Prahy13. července 2023 Turecký film Netflixu "The Art of Love" se o víkendu natáčí v centru Prahy Tento víkend se v centru Prahy uskuteční natáčení tureckého filmu The Art of Love z produkce Netflixu, který se bude natáčet v okolí nejznámějších památek české metropole. V centru Prahy […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kauza Kramný míří na Voyo19. července 2024 Kauza Kramný míří na Voyo Voyo je česká VOD platforma, která funguje pod hlavičkou TV Nova. A ačkoliv zprvu sloužila jen jako záložní odkladiště běžné produkce této stanice, před pár lety se mateřská společnost […] Posted in Filmové recenze
  • Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy16. července 2024 Kauza Kramný: Tragédie, pochybnosti a soudní procesy Kauza Petra Kramného, který byl odsouzen za vraždu své ženy a dcery během dovolené v Egyptě, stále budí kontroverze a otázky. Přinášíme podrobný přehled jednotlivých aspektů případu, od […] Posted in Speciály
  • Doktor Spánek od Stephena Kinga16. července 2024 Doktor Spánek od Stephena Kinga Osvícený Dan Torrance je zpět a čekají ho další potíže. Dokáže pomoci stejně obdařené dívce, které hrozí smrtící nebezpečí? Hrůzné události v hotelu Overlook se s Dannym táhli i po jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná16. července 2024 One Piece 1: Romance Dawn - Dobrodružství začíná Tak nám pro fanoušky komiksů z Japonska vyšla i v Česku kultovní manga. Komiks One Piece je jedním z komiksů, který by měl mít každý fanoušek. Jedná se o kultovní sérii, kde se kluk Luffy […] Posted in Recenze komiksů
  • House of the Dragon - Regent (S02E05)16. července 2024 House of the Dragon - Regent (S02E05) V minulém díle byla bitva a co se má tedy čekat v nejnovějším? Zase dialogové „porno“, kde se přeživší potýkají s následky bitvy. Je vidět, že se rozhodli dělat některé díly výplňové, […] Posted in TV Recenze
  • Viděl jsem Vlny, měli byste taky?16. července 2024 Viděl jsem Vlny, měli byste taky? Jestli se o nějakém filmu na KVIFFu nesly téměř až magické zvěsti, byly to rozhodně Vlny. I proto bylo možné jen pár dní po světové premiéře vidět na pokladnách cedule, které dopředu […] Posted in Filmové recenze
  • Rod Draka - Série 2 - Regent15. července 2024 Rod Draka - Série 2 - Regent Po smrti Rhaenys se království zmítá ve smutku a nejistotě. Rhaenyra čelí svým omezením v čase války, zatímco Daemon sní o královské moci. Malá rada volí nového regenta a městské brány se […] Posted in Spoilery
  • Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!15. července 2024 Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka! Akčních detektivek s dvojicí různorodých hlavních hrdinů bylo natočeno již dost a stěží bychom je spočítali na prstech jedné ruky. Smrtonosná zbraň, Křižovatka smrti, Showtime, Mizerové a […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03194 s | počet dotazů: 256 | paměť: 73988 KB. | 20.07.2024 - 03:35:21