Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Krotitelé duchů - Kdo jiný dokáže vyčistit New York od všech duchů, monster a strašidel, než sami Krotitelé duchů...

Krotitelé duchů - Kdo jiný dokáže vyčistit New York od všech duchů, monster a strašidel, než sami Krotitelé duchů...

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pochybní věd­ci Peter, Ray a Egon zabý­va­jí­cí se para­psy­cho­lo­gií, jsou pro svou špat­nou pověst a pod­vod­né prak­ti­ky vyho­ze­ni z newy­or­ské uni­ver­zi­ty. Přesto se nehod­la­jí vzdát své­ho snu, doká­zat širo­ké veřej­nos­ti, že nad­při­ro­ze­né síly sku­teč­ně exis­tu­jí a ješ­tě se na nich dají vydě­lat sluš­né pra­chy. Za nema­lé pení­ze roz­je­dou svou živ­nost coby lov­ci duchů, vyba­ve­ni ekto­plazmo­vý­mi kanó­ny a past­mi na duchy se pouš­tí do boje s nad­při­ro­ze­nem…

 • Český název: Krotitelé duchů
 • Režie: Ivan Reitman
 • Rok výro­by: 1984
 • Délka: 105 min
 • Země: USA
 • Hrají:
 • Bill Murray...(Dr. Peter Venkman)
 • Dan Aykroyd...(Dr. Raymond Stantz)
 • Harold Ramis...(Dr. Egon Spengler)
 • Ernie Hudson...(Winston Zeddmore)
 • Sigourney Weaver...(Dana Barrett)
 • Rick Moranis...(Louis Tully)
 • ...a dal­ší

Pohodová duchař­ská kome­die a jeden z oblí­be­ných hitů mého dět­ství. Ještě dnes si pama­tu­ji, jak jsem byl před něko­li­ka roky doce­la pohor­šen, že se o ten­to film obje­vil na horo­ro­vých strán­kách, přes­to­že nikdy nebyl jako horor ozna­če­ný co se fil­mo­vé­ho zařa­ze­ní týče. Dnes už to však vidím úpl­ně jinak, přes­to­že ono „horor“ se u něj neob­je­vil ani teď. Krotitelé duchů se spo­leč­ně s The Addams Family sta­li obdo­bou prů­kop­ní­ků horo­ro­vých kome­dií, kte­ré se do té doby daly ozna­čit za oprav­do­vé vyjím­ky (exis­tu­je něko­lik ješ­tě star­ších kous­ků), ale prá­vě tyhle fil­my nastar­to­va­li nový trend a v dneš­ní době se horo­ro­vé kome­die sta­ly veli­ce oblí­be­né a hlav­ně roz­ší­ře­né ve všech horo­ro­vých sub­žánrech.

Dneska už sice na mě Krotitelé duchů nepů­so­bí tolik, jako tomu bylo v dět­ství, ale pořád je pova­žu­ji za nad­prů­měr­nou zále­ži­tost, plnou sran­dov­ních situ­a­cí i hlá­šek a pře­de­vším exce­lent­ních herec­kých výko­nů. Murray, Aykroyd, Moranis – to je (byla) vět­ši­nou záru­ka sluš­né por­ce zába­vy a ani tady tomu neby­lo jinak. Zvláště když se tito páno­vé zaslou­ži­li i o samot­ný scé­nář tedy kro­mě Murraye (ten však zase skvě­le impro­vi­zo­val pří­mo na pla­ce) a ruku k dílu při­lo­žil i čtvr­tý do par­ty Harold Ramis, kte­rý původ­ně ani neměl ve fil­mu hrát. Když k tomu při­po­čí­tám i famóz­ní Sigourney Weaver – kte­rá byla navíc i nesku­teč­ně sexy, bylo vyma­lo­vá­no.

Ghostbusters se tak pro vás sta­nou doslo­va vším, čím chce­te. Pro někte­ré kul­tov­ní zále­ži­tost, pro jiné výbor­né dob­ro­druž­né fan­ta­sy, humor­né sci­fi – mož­ná i nesku­teč­ná blbost, ale to nic nemě­ní na tom, že ve své době se pro mno­hé sta­li doslo­va feno­mé­nem a výbor­ným reklam­ním zbo­žím. I já sám jsem doma měl model jejich auta. Nejen pro­to jsem se nako­nec roz­ho­dl, že Ghostbusters nako­nec na svůj blog pře­ce jenom umís­tím a s nimi i jejich pokra­čo­vá­ní a nový rema­ke. Podobné kous­ky nikdy neo­mr­zí a není na ško­du, si tu a tam pus­tit i něco odleh­če­né­ho.

Hodnocení: 70 % 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Krotitelé duchů


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Za kulisami Krotitelů duchů: Jennifer Runyonová a její vzpomínky3. dubna 2024 Za kulisami Krotitelů duchů: Jennifer Runyonová a její vzpomínky Ve scéně testování ESP ve filmu Krotitelé duchů (1984) oslovuje Bill Murray jako Peter Venkman svou testovanou spolužačku otevřeně "Jennifer". V závěrečných titulcích je však postava […] Posted in Zajímavosti
 • Krotitelé duchů4. ledna 2022 Krotitelé duchů Krotitelé duchů je americká nadpřirozená komedie z roku 1984, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Bill Murray, Aykroyd a Ramis v něm […] Posted in Speciály
 • Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!11. dubna 2024 Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět! Zachránili New York před záplavou z říše duchů, ale uznání ani slávy se moc nedočkali. Lidé na ně pomalu zapomněli a oni nyní doslova přežívají jak se dá. Vše se však změní ve chvíli, kdy […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů10. června 2021 Krotitelé duchů Tři nezaměstnaní parapsychologové Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd) a Spengler (Harold Ramis) se dávají dohromady a vytvářejí tým Krotitelů duchů. Vybaveni ektoplazmovými kanóny, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů II6. ledna 2022 Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkoval Ivan Reitman a scénář napsali Dan Aykroyd a Harold Ramis. Ve filmu hrají Bill Murray, Dan […] Posted in Speciály
 • Krotitelé duchů: Říše ledu11. dubna 2024 Krotitelé duchů: Říše ledu Po událostech v Summerville se rodina Spenglerových vrací tam, kde to všechno začalo, tedy do legendární hasičské stanice v New Yorku, aby zde její členové spojili síly s původními […] Posted in Filmové recenze
 • Krotitelé duchů - 0 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů - 0 % Hollywood bývával továrnou na sny. Ale to už je dávno. Dnes jsou filmy dost často remaky, rebooty, nebo jinými podobnými vykrádačkami starých hitů. A nejinak tomu je i u  Ghostbusters, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů: Odkaz - 70 %6. ledna 2022 Krotitelé duchů: Odkaz - 70 % Svobodná matka Callie (Carrie Coon) se se svými dvěma dětmi Trevorem (Finn Wolfhard) a Phoebe (Mckenna Grace) přestěhuje na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními […] Posted in Filmové recenze
 • Ace Ventura: Zvířecí detektiv13. srpna 2023 Ace Ventura: Zvířecí detektiv Ace Ventura: Zvířecí detektiv je americký komediální film z roku 1994 s Jimem Carreym v roli zvířecího detektiva Ace Ventury, který má za úkol najít uneseného delfína, maskota fotbalového […] Posted in Filmové recenze, Speciály
 • V tento den roku 1986 byl uveden film Malý krámek hrůz19. prosince 2023 V tento den roku 1986 byl uveden film Malý krámek hrůz Během natáčení natočil režisér Frank Oz 23minutový závěr podle závěru off-broadwayského muzikálu. Poté, co na něj však diváci na předpremiérových projekcích nereagovali pozitivně, musel […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05203 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72823 KB. | 28.05.2024 - 02:32:25