Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Za kulisami Krotitelů duchů: Jennifer Runyonová a její vzpomínky

Za kulisami Krotitelů duchů: Jennifer Runyonová a její vzpomínky

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve scé­ně tes­to­vá­ní ESP ve fil­mu Krotitelé duchů (1984) oslo­vu­je Bill Murray jako Peter Venkman svou tes­to­va­nou spo­lu­žač­ku ote­vře­ně „Jennifer“. V závě­reč­ných titul­cích je však posta­va Jennifer Runyonové uve­de­na pou­ze jako „Studentka“.

Runyonová při natá­če­ní fil­mu Krotitelé duchů: „Ta leh­kost - vůbec to neby­lo natá­če­ní zamě­ře­né na ego. Všichni byli tako­ví poho­do­ví, smá­li se... bylo tam hod­ně vtip­ko­vá­ní. Práce s Billem Murrayem byla pros­tě úžas­ná. Hned vás uve­de do poho­dy a oprav­du vás vel­mi uklid­ní, když jste ve scé­ně. Nejraději jsem jen poslou­chal to vtip­ko­vá­ní, smích a to, že nás do toho zapo­ji­li, což bylo skvě­lé.“

Z roz­ho­vo­ru z roku 2016: „Nepamatuji si, kdy jsem ho napo­sle­dy vidě­la celý, ale když sur­fu­ju po kaná­lech a dáva­jí ho, musím se zasta­vit a dívat se, ať už je to v jakém­ko­li mís­tě fil­mu. Když byly moje děti malé [ale] dost vel­ké na to, aby se moh­ly dívat, mys­lím, že nej­zá­bav­něj­ším zážit­kem bylo, když se popr­vé díva­ly, když se obje­vi­la moje scé­na a jeden z jejich malých kama­rá­dů řekl: „Hele, ta vypa­dá jako tvo­je máma!“ A já se na to podí­va­la. Moje děti vůbec netu­ši­ly, že v tom fil­mu hra­ju já. Pořád se díva­ly ze mě na obra­zov­ku. To je tak roz­to­mi­lé.“ (IMDb/Blog Lady In Red/Noblemania)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Jennifer Runyonová!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55778 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71916 KB. | 16.06.2024 - 10:29:06