Kritiky.cz > Recenze knih > Květ smrti

Květ smrti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po vra­žed­ky­ni Anně Kielové, kte­rá pod­říz­la krk mla­dé­mu boha­té­mu a vliv­né­mu práv­ní­ko­vi, se sleh­la zem a od té doby, co byla nato­če­na na kame­ru, ji nikdo nevi­děl. Média ji ozna­čo­va­la za psy­cho­pat­ku, co to nemě­la v hla­vě v pořád­ku. Ale je sku­teč­nost oprav­du tako­vá, jak se na prv­ní pohled jeví?

O pár roků poz­dě­ji pošle dopi­sy novi­nář­ce Heloise Kaldanové, ale mís­to jas­né­ho sdě­le­ní vypa­dá dopis tro­chu jako hádan­ka. Co má Anna spo­leč­né­ho s Heloise, proč si vybra­la prá­vě ji a co se jí sna­ží ne úpl­ně jas­ným obsa­hem sdě­lit? Skutečnost, že se Anna ozva­la, zaujme i komi­sa­ře Schäfera, kte­rý teh­dy vraž­du vyšet­řo­val. Indicie ved­li i k otci Christofera Mossinga, že to s ním moh­lo sou­vi­set, ale nikdy se nepo­da­ři­lo coko­li doká­zat. A on sám vystu­po­val dosti aro­gant­ně. Jsou infor­ma­ce od zdro­jů faleš­né, nebo je na nich něco prav­di­vé­ho, jen moc­ný člo­věk je doká­že důmy­sl­ně ukrýt? Proč Anna Christofera zabi­la, když to vypa­da­lo, že se před­tím nezna­li? A proč se ozva­la po něko­li­ka letech? Chcete-li znát odpo­vě­di na tyto otáz­ky, pak se pusť­te do čte­ní.

Čím více infor­ma­cí si Heloise zjiš­ťu­je o Anně a pát­rá dál, tím je ji jas­něj­ší, že za tím vším je něco mno­hem tem­něj­ší­ho, než se na prv­ní pohled zdá. Někdy je lep­ší nevě­dět, aby člo­věk zůstal v bez­pe­čí. Ale Heloise se nebo­jí a chce se dobrat prav­dy, byť ohro­žu­je svůj život a bude se muset setkat s člo­vě­kem, kte­ré­ho si mys­le­la, že už v živo­tě neu­vi­dí.

Kniha není asi kla­sic­ká detek­tiv­ka, kdy na začát­ku dojde k vraž­dě a pak vyšet­řo­va­te­lé pát­ra­jí po vra­ho­vi, mnoh­dy závo­dí s časem, aby nedo­šlo k dal­ším vraž­dám. Zde nao­pak k vraž­dě došlo dáv­no, jen vra­žed­ky­ně se nyní ozva­la. Začátek kni­hy může být pro někte­ré čte­ná­ře odra­zu­jí­cí, pro­to­že zori­en­to­vat se, proč tam jsou pohle­dy růz­ných postav a kdo je kdo, je nároč­něj­ší. Nicméně brzy člo­věk zís­ká pře­hled a čeká na to, jak to vše spo­lu sou­vi­sí a zapad­ne do sebe. Začíná se pood­ha­lo­vat život Heloise, proč si ji Anna zrov­na vybra­la.

Začátek je mož­ná tro­chu těž­ko­pád­něj­ší, nicmé­ně kníž­ka pak pro mě byla hod­ně zají­ma­vá a s napě­tím jsem otá­če­la kaž­dou strán­ku a čeka­la, jaké dal­ší sku­teč­nos­ti vyplu­jí na povrch, jak se infor­ma­ce pro­po­jí, co zna­me­na­jí tajem­né dopi­sy, proč Anna vraž­di­la a zda je oprav­du jen psy­cho­pat­ka, nebo si smrt mla­dý úspěš­ný práv­ník vlast­ně zaslou­žil? Knížku jsem s napě­tím čet­la až dokon­ce a rozuz­le­ní mě donu­ti­lo se zamys­let nad tím, zda je trest v sou­čas­né spo­leč­nos­ti sku­teč­ným tres­tem? Jak se z člo­vě­ka vinou jiné­ho sta­ne, co se sta­ne? Je pak sku­teč­ně pacha­te­lem nebo jen obě­tí, kte­rá vza­la spra­ve­dl­nost do svých rukou? Jak pení­ze jsou moc­né a doká­žou chrá­nit ty, kte­ří by zaslou­ži­li něco úpl­ně jiné­ho...

Za sebe kni­hu hod­no­tím jako pove­de­nou, čti­vou, napí­na­vou a dopo­ru­ču­ji i ostat­ním.


Autor:  Anne Mette Hancock

Počet stran: 296

Nakladatelství: Domino

Žánr: thriller

Hodnocení: 92 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • MĚLČINA13. října 2023 MĚLČINA U psychologického thrilleru určeného zejména pro ženské publikum s názvem "Mělčina" od autorky Holly Craigové občas při čtení přestanete i dýchat, a to když budete s napětím očekávat […] Posted in Recenze knih
  • Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví15. září 2023 Thriller Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové míří do knihkupectví V kavárně Paláce knih Luxor v Praze na Václavském náměstí dnes představila novinářka a spisovatelka Kateřina Surmanová nový thriller Zvedá se vítr. Knihu pokřtili Thea Krečová a Michal […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu9. srpna 2023 MĚSTO ŠPÍNY: Temná místa skrývají pravdu Milujete-li řešení hádanek a odkrývání temných pravd, kde autorkou předkládané indicie tak trochu zkreslují a odvádějí pozornost od hlavního podezřelého, určitě si nenechte ujít hvězdný […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Vězenkyně1. srpna 2023 Vězenkyně Po pravdě tak geniálně promyšlený thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autorky bestsellerů Za zavřenými dveřmi a V pasti lži, jsem už dlouho nečetla a určitě se k němu zas někdy s […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42876 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71546 KB. | 25.06.2024 - 20:39:35