Kritiky.cz > Recenze knih > Vězenkyně

Vězenkyně

358448807 10222133068107802 4472336353306906119 n
358448807 10222133068107802 4472336353306906119 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po prav­dě tak geni­ál­ně pro­myš­le­ný thriller jako je Vězenkyně od B.A. Paris, od autor­ky best­selle­rů Za zavře­ný­mi dveř­mi a V pas­ti lži, jsem už dlou­ho nečet­la a urči­tě se k němu zas někdy s chu­tí vrá­tím.

Je to totiž kni­ha, kte­rá ve vás vyvo­lá nejen tís­ni­vé poci­ty klaus­tro­fo­bie, ale i všu­dypří­tom­né para­noy, jež se do vás doslo­va vpí­jí kaž­dou dal­ší pře­čte­nou strán­kou.

Hlavní hrdin­kou je Amelie, kte­ré v šest­nác­ti letech zemřel otec, a ona zůsta­la na tom­to svě­tě úpl­ně sama, bez jedi­né­ho žijí­cí­ho pří­buz­né­ho.

Naštěstí však byla pova­hou dív­ky, co se jen tak niče­ho neza­lek­ne a doká­že si se vším sama skvě­le pora­dit. Není pro­to divu, že si díky této smut­né udá­los­ti zvo­li­la úpl­ně novou ces­tu, a to vybu­do­vá­ní si nové­ho živo­ta v láka­vém Londýně.

Souhrou náhod a okol­nos­tí se zde sezna­mu­je se tře­mi krás­ný­mi mla­dý­mi žena­mi, kdy si ji jed­na z nich „Carolyn“ vez­me pod svá ochra­ni­tel­ská kří­d­la a nabíd­ne ji nejen prá­ci hos­po­dy­ně u sebe doma, ale i tak důle­ži­té uby­to­vá­ní.

Zdá se, že Amelie může být po dlou­hé době koneč­ně zas šťast­ná. Má stře­chu nad hla­vou, prá­ci, skvě­lé přá­te­lé a jedi­né po čem ješ­tě tou­ží, je jít stu­do­vat prá­va. To však ješ­tě netu­ší, že díky své­mu neu­vá­že­né­mu roz­hod­nu­tí se její život oto­čí vzhů­ru noha­ma a ocit­ne se nejen ona, ale i její přá­te­lé v ohro­že­ní živo­ta.

Amelie se totiž sezná­mí s okouz­lu­jí­cím mili­ar­dá­řem Nedem Hawthropem, kte­rý ji pozve na pra­cov­ní víkend do Las Vegas, kde ji uči­ní šoku­jí­cí nabíd­ku v podo­bě sňat­ku z rozu­mu. To, co se původ­ně zdá­lo jako skvě­lá nabíd­ka, se poz­dě­ji uká­že jako vel­ká noč­ní můra.

Již po něko­li­ka dnech se děsí toho, koho si ve sku­teč­nos­ti vza­la, neboť Ned nebyl tím, za něhož se na veřej­nos­ti vydá­val. Pod mas­kou mis­tra pře­vle­ku a pře­tvá­řek se scho­vá­val násil­nic­ký despo­ta neští­tí­cí se klid­ně i zabí­jet. Pokud Amelie něco neu­dě­lá a neza­bi­je Neda prv­ní­ho, je zce­la jas­né, že on zabi­je ji!

V oka­mži­ku, kdy je na vše při­pra­ve­ná, s nožem pod pol­štá­řem , však zasáh­ne osud a vybe­re si svou kru­tou daň. Spolu se svým man­že­lem je une­se­na a uvěz­ně­ná něko­lik dní v tem­né míst­nos­ti, kam ji jíd­lo nosí únos­ce, aniž by pro­mlu­vil jedi­né­ho slo­va.

Proč je unes­li oba a co od nich únos­ci chtě­jí? Proč je neza­bi­li hned na začát­ku? A proč tak dlou­ho hra­jí o čas? Nechtějí je spíš vytrestat a uko­jit svou tou­hu po pomstě dřív, než je pak zabi­jí?

Kniha je skvě­le napsa­ná a při jejím čte­ní bude­te ztí­ží zadr­žo­vat dech. V samot­ném ději se pro­lí­na­jí kapi­to­ly z minu­los­ti a pří­tom­nos­ti, díky kte­rým máte mož­nost nahléd­nout na udá­los­ti, jež před­chá­ze­ly samot­né­mu úno­su.

Postupně tak sklá­dá­te všech­ny nově zís­ka­né indi­cie dohro­ma­dy, ale ať se sna­ží­te sebe­víc, tak stej­ně do posled­ní chví­le netu­ší­te, co jsou únos­ci zač, a o co jim jde. Hold, na geni­ál­ní rozuz­le­ní děje si musí­te počkat až do samot­né­ho závě­ru kni­hy.

Kniha Vězenkyně se mi moc líbi­la a vře­le dopo­ru­ču­ji si ji pře­číst, pro­to­že při­ná­ší sku­teč­ně vel­ký čte­nář­ský poži­tek.

Na papí­ře se můj vlast­ní život během něko­li­ka týd­nů pro­mě­nil z noč­ní můry v pohád­ku. Už nejsem vězen­ky­ní, jsem v bez­pe­čí, mám pení­ze, jen­že pořád si při­pa­dám jako v noč­ní můře. Nemůžu jíst, nemůžu spát, a když jsem vzhů­ru, mám hla­vu tak pře­pl­ně­nou, že se na nic nedo­ká­žu sou­stře­dit....

VĚZENKYNĚ

Autor: B.A. Paris (od autor­ky best­selle­rů Za zavře­ný­mi dveř­mi a V pas­ti lží.

Přeložila: Karolina Medková

Vydalo nakla­da­tel­ství Motto v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

První vydá­ní

Praha, 2023

Počet stran: 333

ISBN: 978-80-267-2484-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Víkend plný viny28. února 2023 Víkend plný viny Máte-li chuť na psychologický thriller, který vás chytí a nepustí, tak si určitě nenechte ujít knihu "Víkend plný viny" od autorky Sandie Jonesové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. Čtení […] Posted in Recenze knih
  • PENZION26. února 2023 PENZION Pokud máte rádi napínavé čtení, tak si určitě nenechte ujít novinku v podobě knihy PENZION od spisovatele Robina Morgana-Bentleyho, jež vydalo nakladatelství DOMINO. Mladý manželský pár […] Posted in Recenze knih
  • Sněhurčina rakev15. ledna 2023 Sněhurčina rakev Kniha "Sněhurčina rakev" od autorů Kerstin Signe Danielsson a Romana Voosena, jež vydala Moravská Bastei MOBA, je velmi spletitý a do posledního detailu promyšlený příběh, jež vás s […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92490 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71742 KB. | 14.07.2024 - 13:09:42